TV-Midtvest

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


TV-Midtvest bragte søndag den 20. juni 2004 kl. 19:30 et indslag med overskriften "Kostbare klager ".

Studiovært og journalist Åse Andersson:

"De koster samfundet millioner af kroner. Nogle kalder dem kværulanter. De har  viet deres liv til at føre deres egen sag, og de insisterer på, at få ret koste hvad det vil".

Ole Engelbrecht Jensen:

"Det er Rigsadvokaten i København".

Journalist Jesper Ibfeldt:

"I tre år har Ole Jensen kæmpet sin sag mod Sydthy Kommune".

Ole Engelbrecht Jensen:

"Ja, hvis jeg skal gøre det op i tidsforbrug, så vil jeg tro, at det stort set svarer til et fuldtidsjob".

Journalist Jesper Ibfeldt:

"Den tidligere medarbejder ved kommunen har ene mand givet Sydthy Kommune og andre offentlige myndigheder rigeligt at se til".

Direktør Lars Sloth:

"Der er klager til Ombudsmanden. Der er tale om om adskillige hundrede timer. Igen en klage til Politimesteren. Siden 2001 der er det flere hundrede tusinde kroner".

Journalist Jesper Ibfeldt:

"Sagen starter i 2001. Den handler om videoovervågning på arbejdspladsen og gennemgang af private E-mails".

Ole Engelbrecht Jensen:

"Det er så krænkende, det jeg har været udsat for, at det må have konsekvenser og indtil videre er han sluppet fuldstændig uden nogen som helst repressalier, og det kan ikke være rimeligt".

Direktør Lars Sloth:

"En politianmeldelse konkret på en konkret medarbejder".

Journalist Jesper Ibfeldt:

"Siden er der kommet flere sager til. Lige fra mandatsvig".

Ole Engelbrecht Jensen:

"Det er Politimesteren i Thisted".

Journalist Jesper Ibfeldt:

"Brud på tavshedspligten".

Direktør Lars Sloth:

"Sag fra Ombudsmanden igen".

Journalist Jesper Ibfeldt:

"Og kommunens alkoholpolitik".

Ole Engelbrecht Jensen:

"Aktindsigt i alkoholindkøb".

Journalist Jesper Ibfeldt:

"Ole Jensen har indgivet flere politianmeldelser. I øjeblikket venter han på svar fra Folketingets Ombudsmand i syv sager. Selve sagen er blevet hans liv".

Ole Engelbrecht Jensen:

"Jamen, vi kan jo sige, at det er jo et liv, der giver dig en masse indsigt i, hvordan en kommune fungerer, og  hvordan den burde fungere".

Journalist Jesper Ibfeldt:

"Når borgere står på det, de mener er deres ret, kan en sag trække ud i næsten det uendelige. Sagen om "Krudtpeter", som ville genopføre sit barndomshjem fyldte det meste af halvfemserne. I en sag om vej-ret i Struer har Ilse Makholm kæmpet siden 1976".

Kommunaldirektør Keld Vagner Jensen, Struer Kommune:

"Tager vil Ilse Makholm-sagen har den jo været forelagt Tilsynsrådet og Indenrigsministeriet og Vejdirektoratet og Justitsministeriet og en lang, lang række forskellige. På et vist tidspunkt var der et sagsanlæg mod otte forskellige offentlige myndigheder".

Journalist Jesper Ibfeldt:

"Administrativt kulminerede den sag da Rigsadvokaten foretog en total gennemgang af sagen".

Kommunaldirektør Keld Vagner Jensen, Struer Kommune:

"Hvis vi skal tælle de timer, det har kostet samfundet, så er det i hvert fald i tusindvis af timer og tæller vi det i kroner er det har kostet mere end en million kroner, det er der overhovedet ingen tvivl om".

Journalist Jesper Ibfeldt:

"Men selv på en erfaren sagsbehandler gør sagen fra Sydthy indtryk".

Kommunaldirektør Keld Vagner Jensen, Struer Kommune:

"Ja, det er en overvældende side".

Journalist Jesper Ibfeldt:

"I Sydthy er parterne helt enige om sagen fra Struer".

Direktør Lars Sloth:

"Det er et skræksenarie"

Ole Engelbrecht Jensen:

"Det er forrykt, at en sag kan køre så længe. Det kan ikke være i nogens interesse".

Journalist Jesper Ibfeldt:

"Men derfor er sagen fra Sydthy dog langtfra slut".

Ole Engelbrecht Jensen:

"Den stopper ikke. Det er kun dem selv, der kan tage initiativ til at den stopper".

Direktør Lars Sloth:

"Der er en part i den her sag, som som kan kan lukke sagen, og det er er hovedpersonen selv.

Journalist Jesper Ibfeldt:

"Ole Jensen vil føre sagen helt til ende selv om de personlige omkostninger har været store".

Ole Engelbrecht Jensen:

"Jeg er jo stort set "blacklistet" på alle virksomheder her i området. Man vil jo have mig ud af byen".

Journalist Jesper Ibfeldt:

"Både Ole Jensen og kommunaldirektøren beklager, at sagen koster skatteborgerne dyrt, men det er prisen for, at leve i et demokratisk retssamfund".

Ole Engelbrecht Jensen:

Det er jo et demokrati vil lever i, og vi har jo mulighed for, at klage over det, man ikke er (u) tilfreds med.

Direktør Lars Sloth:

"Og så er det jo prisen for, at at vi har et demokrati. Der hvor filmen ligesom knækker, kan man sige, det er ,at at at i nogle sager bruger man uforholdsvis meget tid på en sag, og hvor man på forhånd kan se, at sagen fører ingen vegne".

Journalist Jesper Ibfeldt:

"Lige så snart Ombudsmanden har talt, er Ole Jensen parat til, at søge fri proces".

 


 

Startside ] Op ] TV-Midtvest ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 13. november 2004