Borgmesteren

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og borgmesteren Arne Hyldahl

Telefax af den 10. januar 2005 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om ikke at viderebringe materiale uden skriftligt samtykke   E-mail

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 25. august 2004 meddelelse om, at min henvendelse af den 17. august 2004 vedrørende betaling for fotokopier angående punkterne 1 og 2 kan klages til Kommunalbestyrelsen samt afslag på punkterne 3 og 4 i min anmodning om aktindsigt

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 17. august 2004 meddelelse om at mine klager over sammenkomster og vielser vil blive behandlet på økonomiudvalgets- og kommunalbestyrelsens næste møder

Ole Jensens telefax af den 17. august 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i betaling for fotokopier   E-mail

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. august 2004 med med afvisning på, at give mig aktindsigt i kantinemedarbejdernes flexskemaer (arbejdstidsskemaer)

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. august 2004, hvor man fastholder betaling for fotokopier, og at fremtidige fremsendelser af fotokopier af alkoholbilag vil blive betragtet som samme sag

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. august 2004, hvor man betragter min skrivelse af den 4. august 2004, som en klage over, at min anmodning om aktindsigt i sammenkomster er afslået ved borgmesterens skrivelse af den 3. august 2004

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. august 2004 med afvisning på at give mig aktindsigt i på hvilke datoer, at borgmester Arne Hyldahl har foretaget vielser på rådhuset i Sydthy Kommune i tidsrummet 1. januar 2002 og til 24. juli 2004

Ole Jensens telefax af 4. august 2004 med fornyet anmodning om, at oplyse om antallet af vielser foretaget af borgmester Arne Hyldahl i tidsrummet 1. januar 2002 til 24. juli 2004   E-mail

Borgmester Arne Hyldahls brev af 3. august 2004 med afvisning på, at oplyse om navne på der personer, som er viet på rådhuset vedlagt ægteskabslovens paragraf 20, stk. 3

Ole Jensens telefax fra den 31. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i eventuel beslutning om opkrævning af betaling for fotokopier   E-mail

Ole Jensens telefax fra den 31. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i kantinemedarbejdernes flexskemaer   E-mail

Ole Jensens telefax fra den 24. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i antallet af vielser, som han foretager på rådhuset   E-mail 

Direktør Hanne Flerons brev af den 6. juli 2004 med fortsat krav om betaling for fotokopier, hvis antallet overstiger 25 styk

Ole Jensen telefax af den 4. juli med afvisning af kravet om personlig henvendelse ved ønske om aktindsigt i bilag fra møder, rejser og repræsentation samt betaling for fotokopier af bilag, hvis antallet overstiger 25 styk   E-mail

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 2. juli 2004 vedlagt kopi af Offentlighedslovens tekst vedrørende betaling for fotokopier i forbindelse med ønsket om aktindsigt

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 30. marts 2004 til Ole Jensen med afvisning på at komme til samtale med økonomiudvalget

Ole Jensens brev af den 23. marts 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om et møde med økonomiudvalget for at drøfte fem emner herunder afskedigelse af it-koordinator Arne Mikkelsen og erstatning til Ole Jensen

Ole Jensen har fremsendt dokumentation til Thisted Politi for borgmester Arne Hyldahls fire tidligere brud på tavshedspligten

Ole Engelbrecht Jensen har mandag den 23. februar 2004 politianmeldt borgmester Arne Hyldahl for brud på tavshedspligten i henhold til Forvaltningslovens § 27, stk. 1 nr. 6., idet Sydthy Kommune har refereret fra indholdet af et brev af den 19. februar 2004 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til Ole Engelbrecht Jensen.

Ole Jensens E-mail af den 17. november 2003 til borgmester Arne Hyldahl med  3 spørgsmål + opfordring til injuriesag i forbindelse med politikermødet på Missionshotellet i Hurup

Ole Jensens E-mail af den 14. september 2003 til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen vedlagt kopi klage af den 16. september 2003 til Tilsynsrådet i Viborg Amt over borgmester Arne Hyldahl- og et flertal i Økomoniudvalgets manglende reaktion på mine fremsendte anbefalede breve af den 23. januar 2002 og 6. februar 2002 til borgmester Arne Hyldahl

Borgmester Årne Hyldahls brev af den 6. august 2003 til Ole Jensen

Ole Jensens E-mail af den 5. august 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i Sydthy kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 17. april 2003 til 31. juli 2003   Telefax

Ole Jensens E-mail af den 9. juli 2003 til borgmester Arne Hyldahl med kopi af brev til Tilsynsrådet i Viborg Amt med klage over, at Økonomiudvalget i Sydthy kommune ikke har iværksat en undersøgelse af måden hvorpå, at it-koordinator Arne Mikkelsen har indhentet tilbud på renoveringen af edb-udstyret på rådhuset i Hurup

Ole Jensens E-mail af den 26. juni 2003 til borgmester Arne Hyldahl og kommunaldirektør Poul Erik Bach med ønsket om en rigtig "varm" sommer på øretævernes holdeplads og i medierens søgelys

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 12. juni 2003 med afvisning af, at optage klagen af den 6. juni 2003 til Folketingets Ombudsmand på byrådets dagsorden til den 17. juni 2003

Ole Jensens E-mail af den 10. juni 2003 med ønske om, at klagen af den 6. juni 2003 til Folketingets Ombudsmand bliver medtaget på byrådets dagsorden den 17. juni 2003

Ole Jensens e-mail af den 5. januar 2003 til borgmester Arne Hyldahl med kommentarer til Thisted Dagblads artikel lørdag den 4. januar 2003 med overskriften "Sydthy vil forbedre borger-informationen"

Ole Jensens e-mail af den 5. december 2002 til borgmester Arne Hyldahl med rykker for manglende svar på de 18 + 12 spørgsmål, som blev lovet besvaret af borgmesteren på mødet den 19. november 2002 med temaet "Holdt de hvad de lovede" 

Pressemeddelelse af den 19. november 2002 i forbindelse med mødet på Hurup Missionshotel samme dag med temaet "Holdt de hvad de lovede"? 

Ole Jensens e-mail af den 1. september 2002 med rykker til borgmester Arne Hyldahl vedrørende manglende besvarelse af min klage af den 23. januar 2002 indeholdende 18 spørgsmål  Telefax

Borgmester Arne Hyldahl brev af den 27. august 2002 med fornyet  afvisning af besvarelse af mine 18 spørgsmål  

Borgmesterkontorets bekræftelse af den 12. august 2002 på modtagelsen af anmodning om aktindsigt og besvarelse af de 18 fremsendte spørgsmål

Ole Jensens e-mail til Borgmester Arne Hyldahl af den 11. august 2002 med anmodning om besvarelse af det tidligere fremsendte 18 spørgsmål  Telefax

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 2. juli 2002

Ole Jensens e-mail til Borgmester Arne Hyldahl af den 30. juni 2002. Spørgsmål til Økonomiudvalgets beslutning af den 25. februar 2002  gif-format   

Ole Jensens e-mail til Borgmester Arne Hyldahl af den 12. juni 2002. Kopi af brev til Politimesteren i Thisted  

Ole Jensens e-mail til Borgmester Arne Hyldahl af den 10. juni 2002. Politianmeldelse af kommunaldirektør Poul Erik Bach  

Ole Jensens e-mail til Borgmester Arne Hyldahl af den 23. maj 2002  gif-format  

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 6. maj 2002  

Ole Jensens e-mail til Borgmester Arne Hyldahl af den 3. maj 2002   gif-format 

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 1. maj 2002  

Ole Jensens telefax til Borgmester Arne Hyldahl af den 29. april 2002  gif-format  

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 27. februar 2002

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 19. februar 2002

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 12. februar 2002

Ole E. Jensens rekommanderede brev af den 6. februar 2002 til borgmester Arne Hyldahl

Ole Jensens brev af den 23. januar 2002  til borgmesteren med klage over it-koordinator Arne Mikkelsen vedlagt bilag A-Z

Side 1-3, gif-format   Side 4-6, gif-format   Side 7-9, gif-format   Side 10-12, gif-format  

 Side 13-16, gif-format   Side 17 og 18, gif-format  

Bilag 1/B - Ole Jensens notat af den 20. august 2001 vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsens opsætning af web-overvågningskamera     gif-format

Bilag 2/C - kommunaldirektør Poul Erik Bach notat af 21. august 2002 vedrørende Ole Jensens klage over it-koordinator Arne Mikkelsen - gif-format

Bilag 3/D - Ole Jensens notat af den 27. august 2001 vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsens overgreb på it-kontoret den 21. august 2001     gif-format

Bilag E & F - 3. rykker fra Merkantildata vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsens manglende betaling af faktura 683332

Bilag G - Faktura nr. 683332 fra Merkantildata udstedt til Arne Mikkelsen på kr. 937,46

Bilag H - Arne Mikkelsen jobansøgning og CV af den 19. januar 1999 

Bilag I - Arne Mikkelsens notat af den 6. maj 2001 vedrørende Ole E. Jensen   

Bilag J - Arne Mikkelsens notat af den 11. juni 2001 vedrørende Ole E. Jensen  

Bilag L - Faktura nr. 575133 fra Danadata af den 30. september 1998 på kr. 11.049,90 udstedt til Hurup Skole

Bilag M - Protokollatet af den 29. august 2001

Bilag N - E-mail til  afdelingsleder Ole Eriksen, HK Thisted vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsens brud på protokollatet   

Bilag O - E-mail fra afdelingsleder Ole Eriksen, HK Thisted til Ole E. Jensen 27. september 2001 

Bilag P - E-mail til kommunaldirektør Poul Erik Bach af den 20. november 2001

Bilag Q - Artikel fra Dagbladet Børsen, juli 1993 vedrørende chefchikane   

Bilag R - Jonnie Madsens e-mail til plejehjemmet Vesterled med tilbud på tape-streamer

Bilag S - Hurup Skoles blad "Kontakt" fra november 2001


 

Startside ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 16. januar 2005