Indholdsfortegnelse

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Baggrund for Sydthy-sagen  

Baggrunden for Sydthy-skandalen


Besøgsstatistik for hjemmesiden www.sydthyskandalen.dk fra den 7. juni 2004 opgjort månedsvis


Besøgsstatistik 2004 for perioden 7. juni - 31. december 2004


Besøgsstatistik for 7. juni 2004 - 30. juni 2004  

Besøgsstatistik for 1. juli 2004 - 31. juli 2004  

Besøgsstatistik for 1. august 2004 - 31. august 2004

Besøgsstatistik for 1. september 2004 - 30. september 2004

Besøgsstatistik for 1. oktober 2004 - 31. oktober 2004

Besøgsstatistik for 1. november 2004 - 30. november 2004

Besøgsstatistik for 1. december 2004 - 31. december 2004

Besøgsstatistik for 1. januar 2005 - 31. januar 2005


Top-10 besøgsstatistik for perioden 7. juni 2004 - 31. august 2004


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen, Datatilsynet og Sydthy Kommune

Ole Jensens klage af den 10. december 2001til Datatilsynet over it-koordinator Arne Mikkelsen vedlagt bilag 1, 2 og 3 

Bilag 1/B - Ole Jensens notat af den 20. august 2001 vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsens opsætning af web-overvågningskamera   html-format

Bilag 2/C - kommunaldirektør Poul Erik Bach notat af 21. august 2002 vedrørende Ole Jensens klage over it-koordinator Arne Mikkelsen 

Bilag 3/D - Ole Jensens notat af den 27. august 2001 vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsens overgreb på IT-kontoret den 21. august 2001   html-format  

Datatilsynets brev af den 4. januar 2002 til Sydthy Kommune

 Datatilsynets brev af den 4. januar 2002 til Ole Jensen

Sydthy Kommunes svar af den 14 januar 2002 til Datatilsynet

Datatilsynets brev af den 22. januar 2002 til Ole Jensen

Ole Jensens kommentarer af den 23. januar 2002 til Sydthy Kommunes brev af den 14. januar 2002   html-format  

Ole Jensens yderligere kommentarer af den 26. januar 2002 til Sydthy Kommunes brev af den 14. januar 2002   html-format  

Datatilsynets brev af den 29. januar 2002 til Sydthy Kommune

Datatilsynets brev af den 29. januar 2002 til Ole Jensen

Sydthy Kommunes svar af den 11. februar 2002 til Datatilsynet  

Datatilsynets brev af den 14. februar 2002 til Ole Jensen med kopi af Sydthy Kommunes brev af den 11. februar 2002

Ole Jensens kommentarer af den 15. februar 2002 til Sydthy Kommunes brev af den 11. februar 2002 vedlagt bilag I    html-format 

Bilag I - kommunaldirektør Poul Erik Bachs anmodning om udlevering af passwords og adgangskoder

Datatilsynets brev af den 28. februar 2002 til Sydthy Kommune

Datatilsynets brev af den 28. februar 2002 til Ole Jensen

Sydthy Kommunes svar til Datatilsynet af den 18. marts 2002

Datatilsynets afgørelse af den 1. juli 2002  

Side 1-3    Side 4-6    Side 7-9

Ole Jensens E-mail af den 27. august 2002 med nye oplysninger til Datatilsynet    html-format

Ole Jensens E-mail af den 28. august 2002 til Datatilsynet vedlagt kopi af klage til Statsadvokaten af den 27. august 2002

Ole Jensens E-mail af den 29. august 2002 til Datatilsynet vedlagt rettelse til klage til Statsadvokaten af den 27. august 2002

Ole Jensens E-mail af den 4. september 2002 med opfordring til, at Datatilsynet genoptager sagen mod Sydthy Kommune med nye spørgsmål   html-format

Ole Jensen brev af den 16. september 2002 med kopi af læge-journal  

Datatilsynets brev af den 27. september 2002 til Ole Jensen

Datatilsynets brev af den 27. september 2002 til Sydthy Kommune

Ole Jensens E-mail af den 8. oktober 2002 til Datatilsynet med meddelelse om, at borgmesteren endnu ikke har forelagt Datatilsynets brev af den 27. september 2002 for Økonomiudvalget

Sydthy Kommunes brev af den 16. oktober 2002 til Datatilsynet  

Ole Jensens E-mail af den 13. december 2002 til Datatilsynet vedhæftet kopi af telefax til Statsadvokaten 

Datatilsynets udtalelse af den 19. december 2002  

Datatilsynets brev af den 8. januar 2003 til Ole Jensen  

Datatilsynets brev af den 8. januar 2003 til Statsadvokaten  

Ole Jensens E-mail af den 7. juni 2003 til Datatilsynet vedhæftet klagen til Folketingets Ombudsmand af den 6. juni 2003

Ole Jensens E-mail af den 10. juni 2003 til Datatilsynet med link til den elektroniske udgave af klagen til Folketingets Ombudsmand af den 6. juni 2003 med links til hovedparten af bilagene

Datatilsynets brev af den 23. juni 2003 til Ole Jensen


Arne Mikkelsens notater til Poul Erik Bach til hans besvarelse af Datatilsynets henvendelser 

Arne Mikkelsens notat af den 30. januar 2002 

Arne Mikkelsens notat af den 8. februar 2002  

Arne Mikkelsens notat af den 15. marts 2002


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og borgmester Arne Hyldahl

Ole Jensens brev af den 23. januar 2002  til borgmesteren med klage over it-koordinator Arne Mikkelsen vedlagt bilag A-Z - Html-format 

Side 1-3  Side 4-6   Side 7-9   Side 10-12   Side 13-16   Side 17 og 18  

Bilag 1/B - Ole Jensens notat af den 20. august 2001 vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsens opsætning af web-overvågningskamera     

Bilag 2/C - kommunaldirektør Poul Erik Bach notat af 21. august 2002 vedrørende Ole Jensens klage over it-koordinator Arne Mikkelsen

Bilag 3/D - Ole Jensens notat af den 27. august 2001 vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsens overgreb på it-kontoret den 21. august 2001     gif-format

Bilag E & F - 3. rykker fra Merkantildata vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsens manglende betaling af faktura 683332  

Bilag G - Faktura nr. 683332 fra Merkantildata udstedt til Arne Mikkelsen på kr. 937,46 

Bilag H - Arne Mikkelsen jobansøgning og CV af den 19. januar 1999   

Bilag I - Arne Mikkelsens notat af den 6. maj 2001 vedrørende Ole E. Jensen  

Bilag J - Arne Mikkelsens notat af den 11. juni 2001 vedrørende Ole E. Jensen  

Bilag L - Faktura nr. 575133 fra Danadata af den 30. september 1998 på kr. 11.049,90 udstedt til Hurup Skole

Bilag M - Protokollatet af den 29. august 2001 

Bilag N - E-mail til  afdelingsleder Ole Eriksen, HK Thisted vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsens brud på protokollatet  

Bilag O - E-mail fra afdelingsleder Ole Eriksen, HK Thisted til Ole E. Jensen 27. september 2001

Bilag P - E-mail til kommunaldirektør Poul Erik Bach af den 20. november 2001

Bilag Q - Artikel fra Dagbladet Børsen, juli 1993 vedrørende chefchikane   

Bilag R - Jonnie Madsens e-mail til plejehjemmet Vesterled med tilbud på tape-streamer

Bilag S - Hurup Skoles blad "Kontakt" fra november 2001

Ole E. Jensens rekommanderede brev af den 6. februar 2002 til borgmester Arne Hyldahl

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 12. februar 2002

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 19. februar 2002

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 27. februar 2002

Ole Jensens telefax til Borgmester Arne Hyldahl af den 29. april 2002  gif-format  

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 1. maj 2002  

Ole Jensens e-mail til Borgmester Arne Hyldahl af den 3. maj 2002  gif-format 

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 6. maj 2002  

Ole Jensens e-mail til Borgmester Arne Hyldahl af den 23. maj 2002  gif-format  

Ole Jensens e-mail til Borgmester Arne Hyldahl af den 10. juni 2002. Politianmeldelse af kommunaldirektør Poul Erik Bach  

Ole Jensens e-mail til Borgmester Arne Hyldahl af den 12. juni 2002. Kopi af brev til Politimesteren i Thisted  

Ole Jensens e-mail til Borgmester Arne Hyldahl af den 30. juni 2002. Spørgsmål til Økonomiudvalgets beslutning af den 25. februar 2002  gif-format    

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 2. juli 2002  

Borgmester Arne Hyldahl brev af den 27. august 2002 med fornyet  afvisning af besvarelse af mine 18 spørgsmål  

Ole Jensens e-mail af den 1. september 2002 med rykker til borgmester Arne Hyldahl vedrørende manglende besvarelse af min klage af den 23. januar 2002 indeholdende 18 spørgsmål  Telefax

Pressemeddelelse af den 19. november 2002 i forbindelse med mødet på Hurup Missionshotel samme dag med temaet "Holdt de hvad de lovede"? 

Ole Jensens e-mail af den 5. december 2002 til borgmester Arne Hyldahl med rykker for manglende svar på de 18 + 12 spørgsmål, som blev lovet besvaret af borgmesteren på mødet den 19. november 2002 med temaet "Holdt de hvad de lovede"

Ole Jensens e-mail af den 5. januar 2003 til borgmester Arne Hyldahl med kommentarer til Thisted Dagblads artikel lørdag den 4. januar 2003 med overskriften "Sydthy vil forbedre borger-informationen"

Ole Jensens e-mail af den 13. februar 2003 til borgmester Arne Hyldahl med kopi af forslag til læserbrev til Thisted Dagblad og Thylands Avis

Ole Jensens E-mail af den 10. juni 2003 med ønske om, at klagen af den 6. juni 2003 til Folketingets Ombudsmand bliver medtaget på byrådets dagsorden den 17. juni 2003

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 12. juni 2003 med afvisning af, at optage klagen af den 6. juni 2003 til Folketingets Ombudsmand på byrådets dagsorden til den 17. juni 2003

Ole Jensens E-mail af den 26. juni 2003 til borgmester Arne Hyldahl og kommunaldirektør Poul Erik Bach med ønsket om en rigtig "varm" sommer på øretævernes holdeplads og i mediernes søgelys

Ole Jensens E-mail af den 9. juli 2003 til borgmester Arne Hyldahl med kopi af brev til Tilsynsrådet i Viborg Amt med klage over, at Økonomiudvalget i Sydthy kommune ikke har iværksat en undersøgelse af måden hvorpå, at it-koordinator Arne Mikkelsen har indhentet tilbud på renoveringen af edb-udstyret på rådhuset i Hurup

Ole Jensens E-mail af den 14. september 2003 til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen vedlagt kopi klage af den 16. september 2003 til Tilsynsrådet i Viborg Amt over borgmester Arne Hyldahl- og et flertal i Økonomiudvalgets manglende reaktion på mine fremsendte anbefalede breve af den 23. januar 2002 og 6. februar 2002 til borgmester Arne Hyldahl

Ole Jensens E-mail af den 17. november 2003 til borgmester Arne Hyldahl med  3 spørgsmål + opfordring til injuriesag i forbindelse med politikermødet på Missionshotellet i Hurup

Ole Jensens brev af den 23. marts 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om et møde med økonomiudvalget for at drøfte fem emner herunder afskedigelse af it-koordinator Arne Mikkelsen og erstatning til Ole Jensen

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 30. marts 2004 til Ole Jensen med afvisning på at komme til samtale med økonomiudvalget


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i kommunens alkoholindkøb

Ole Jensens e-mail af den 17. februar 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i køb af vand, øl, vin og spiritus for år 2001 og 2002  Telefax  

Borgmester Arne Hyldahls  brev af den 24. februar 2003 med bekræftelse på, at jeg i løbet af uge 11/2003 vil modtage materialet i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i alle regninger fra år 2001 og 2002, som vedrører indkøb af vand, øl, vin, og spiritus

Ole Jensens E-mail af den 14. marts 2003 til borgmester Arne Hyldahl med påmindelse om, at det i dag er sidste frist for fremsendelse af materialet vedrørende aktindsigt i alle regninger fra år 2001 og 2002, der vedrører Rådhusets indkøb af vand, øl, vin og spiritus

Ole Jensens E-mail af den 14. marts 2003 til borgmester Arne Hyldahl med påmindelse om, at jeg ikke har modtaget den ønskede opgørelse over det samlede indkøb af vand, øl, vin og spiritus for regnskabsåret 2001 og 2002 indkøbt til brug på Rådhuset i Hurup

Ole Jensens E-mail af den 15. marts 2003 til borgmester Arne Hyldahl med ønsket om aktindsigt i økonomiudvalgets vedtagne alkoholpolitik fra juni 1997 for samtlige ansatte i Sydthy kommune

Borgmesterens følgebrev af den 13. marts 2003 vedlagt materialet vedrørende mit ønske om aktindsigt i Sydthy kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus til Rådhusets kantine

Ole Jensens kommentarer til det modtagne materiale i forbindelse med ønsket om aktindsigt i indkøbet af vand, øl, vin og spiritus for årene 2001 og 2002

Se tallene for Sydthy kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for 2001

Se tallene for Sydthy kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for 2002

Borgmesterens følgebrev af den 17. marts 2003 vedlagt Sydthy kommunes alkoholpolitik fra juni 1997

Sydthy kommunes alkoholpolitik fra juni 1997

Ole Jensens E-mail og telefax af den 17. april 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i indkøb af vand, øl, vin og spiritus indkøbt i perioden 1. januar 2003 til 16. april 2003

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 23. april 2003 med bekræftelse på modtagelsen af anmodning om aktindsigt i indkøb af vand, øl, vin og spiritus indkøbet i perioden 1. januar 2003 til 16. april 2003

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 9. maj 2003 vedlagt dokumentation for Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. januar 2003 - 16. marts 2003

Ole Jensens E-mail af den 5. august 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 17. april 2003 til 31. juli 2003   Telefax

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 6. august 2003 til Ole Jensen

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 15. august 2003 vedlagt dokumentation for Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 16. marts 2003 til 31. juli 2003

Ole Jensens telefax af den 12. december 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alle regninger som indeholder køb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. august 2003 - 31. december 2003

Ole Jensens E-mail af den 12. december 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alle regninger som indeholder køb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. august 2003 - 31. december 2003

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 16. december 2003 med bekræftelse på, at jeg i uge 2/2004 vil modtage aktindsigt i de seneste regninger vedrørende indkøb af vand, øl, vin og spiritus i Sydthy Kommune

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 6. januar 2004 med dokumentation for Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. august - 31. december 2003

Se tallene for Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for 2003

Sydthy Kommunes køb af 120 flasker rødvin ved Excellent Wine i Herning  

Ole Jensens telefax af den 31. marts 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i indkøbet af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. januar 2004 - 31. marts 2004 samt anmodning om en opgørelse over ved hvilke receptioner, at Sydthy Kommune har ladet sig repræsentere

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 6. april 2004, som svar på mit ønske om aktindsigt i Sydthy Kommunes køb af 120 flasker rødvin angivelig til brug for repræsentative formål

Sydthy Kommunes foreløbige indkøb af vand, øl, vin og spiritus i 2004

Ole Jensens telefax af den 21. april 2004 til borgmester Arne Hyldahl med spørgsmål til kontering af vinindkøb

Ole Jensens telefax af den 21. april 2004 til borgmester Arne Hyldahl med kommentarer til Sydthy Kommunes krav om, at jeg møder op personligt i forbindelse med ønske om aktindsigt samt betaling for fotokopier

Ole Jensens telefax af den 30. juni 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i indkøbet af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. april 2004 - 30. juni 2004   E-mail

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 2. juli 2004 vedlagt tre alkoholbilag, som man havde "glemt" at fremsende i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i bilagene fra 2003

Ole Jensen telefax af den 4. juli med ønske om en forklaring på, hvornår man i Sydthy Kommune blev bekendt med, at jeg manglede at modtage de tre alkoholbilag   E-mail

Direktør Hanne Flerons brev af den 5. juli 2004 med besvarelse af et af to spørgsmål fra min henvendelse af den 4. juli 2004

Ole Jensens telefax af den 8. juli 2004 med anmodning om besvarelse af det manglende spørgsmål fra min henvendelse af den 4. juli 2004   E-mail

Direktør Hanne Flerons brev af den 8. juli 2004 med besvarelse af anmodning om hvorfor ikke alle alkoholbilag blev fremsendt ved første anmodning om dette

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 4. august 2004 vedlagt alkohol bilagene for perioden 1. april 2004 til 30. juni 2004 samt tre bilag fra 1. kvartal som man havde "glemt" at fremsende

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. august 2004, hvor man fastholder betaling for fotokopier, og at fremtidige fremsendelser af fotokopier af alkoholbilag vil blive betragtet som samme sag

Ole Engelbrecht Jensens telefax af den 13. september 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for juli måned 2004   E-mail

Ole Engelbrecht Jensens telefax af den 13. september 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for august måned 2004   E-mail

Borgmester Arne Hyldahl brev af den 20. september 2004 vedlagt kommunalbestyrelsens afvisning af aktindsigt i vielser, sammenkomster og betaling for fotokopier

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 21. september 2004 med svar på anmodning om aktindsigt

Sydthy Kommunes brev af den 27. september 2004 vedlagt de manglende dokumenter fra brevet af den 21. september 2004

E-mail til borgmester Arne Hyldahl 18. december 2004 med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for september måned 2004

E-mail til borgmester Arne Hyldahl 18. december 2004 med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for oktober måned 2004

E-mail til borgmester Arne Hyldahl 18. december 2004 med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for november måned 2004

E-mail af den 17. januar 2005 til Sydthy Kommune med rykker for manglende aktindsigt i alkoholregninger for september 2005

E-mail af den 17. januar 2005 til Sydthy Kommune med rykker for manglende aktindsigt i alkoholregninger for oktober 2005

E-mail af den 17. januar 2005 til Sydthy Kommune med rykker for manglende aktindsigt i alkoholregninger for november 2005

Telefax af den 7. februar 2005 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for december måned 2004   E-mail

Telefax af den 7. februar 2005 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for januar måned 2005   E-mail


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i alle  bilag fra møder, rejser og repræsentation for 2003

Telefax fra den 24. juni 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning aktindsigt i alle bilag fra møder, rejser og repræsentation fra 2001, 2002 og 2003   E-mail 

Telefax fra den 25. juni 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alle bilag fra møder, rejser og repræsentation fra 2003   E-mail

Ole Jensen telefax af den 4. juli med afvisning af kravet om personlig henvendelse ved ønske om aktindsigt i bilag fra møder, rejser og repræsentation samt betaling for fotokopier af bilag, hvis antallet overstiger 25 styk   E-mail

Ole Jensens telefax af den 8. juli 2004 med anmodning om fremsendelse af alle bilag fra møder, rejser og repræsentation   E-mail

Direktør Hanne Flerons brev af den 9. juli 2004 med yderligere spørgsmål til mine tidligere anmodninger om aktindsigt i alle bilag fra møder, rejser og repræsentation for 2003

Ole Jensens telefax af den 18. juli 2004 med anmodning om fremsendelse af alle bilag fra møder, rejser og repræsentation fra 2003   E-mail

Regning af den 20. juli 2004 fra Sydthy Kommune på kr. 723 for fotokopier vedrørende aktindsigt i alle bilag fra møder, rejser og repræsentation for 2003

Direktør Hanne Flerons brev af den 22. juli 2004 med specifikation over aktindsigt over hvilke konti og fra forvaltninger de vedlagte bilag stammer fra


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i dokumenter i forbindelse med den ulovlige kamera- og E-mail overvågning i Sydthy Kommune

Borgmesterkontorets brev af den 30. august 2002 medsendt materiale i forbindelse med aktindsigt 

Struer Datas faktura nr. 38502 af den 10. januar 2000 på køb af Creative web-overvågningskamera 

Ole Jensens E-mail og telefax af den 1. juni 2003 med anmodning om aktindsigt i Sydthy kommunes indkøb af video-baseret kameraovervågningsssystem til kassen ved ØK

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. juni 2003 med kopi af Falck Securitas afleveringsforretning på det videobaserede overvågningssystem


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i hvorvidt der er ydet advokatbistand til de politianmeldte i Sydthy Kommune i forbindelse med politiets afhøring

Ole Jensens E-mail og telefax af den 16. juni 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i hvorvidt, at kommunaldirektør Poul Erik Bach har modtaget juridisk bistand før, under eller efter sin afhøring ved Thisted Politi den 8. marts 2002

Borgmester Arne Hyldahl brev af den 20. juni 2003 til Ole Jensen med henvisning til sit tidligere svar af den 1. maj 2002

Ole Jensens E-mail og telefax af den 24. juni 2003 til borgmester Arne Hyldahl med rykker for svar på henvendelserne af den 16. juni 2003


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i referater fra MED- og Sikkerhedsudvalget i Sydthy Kommune

Ole Jensens e-mail til Borgmester Arne Hyldahl af den 2. august 2002 med anmodning om aktindsigt  Telefax

Ole Jensens e-mail til Borgmester Arne Hyldahl af den 3. august 2002 med anmodning om aktindsigt  Telefax

Borgmesterkontorets bekræftelse af den 5. august 2002 på modtagelse af anmodning om aktindsigt

Borgmesterkontorets bekræftelse af den 12. august 2002 på modtagelsen af anmodning om aktindsigt og besvarelse af de 18 fremsendte spørgsmål

Ole Jensens e-mail af den 15. august 2002 til Borgmester Arne Hyldahl med rykker for manglende materiale i henhold til ønsker om aktindsigt af den 2.-, 3.- og 11. august 2002   Telefax

Borgmesterkontorets brev af den 15. august 2002 vedrørende ønske om aktindsigt

Ole Jensens e-mail af den 17. august 2002 til Borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i Samarbejdsudvalgets referater  Telefax

Ole Jensens e-mail af den 22. august 2002 til Borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i Samarbejdsudvalgets referater  Telefax  

Ole Jensens e-mail af den 22. august 2002 til Borgmester Arne Hyldahl med spørgsmål om hvem der har været medlem af Samarbejdsudvalget i perioden 1. juni 1999 og til dags dato  Telefax   

Borgmesterkontorets brev af den 30. august 2002 medsendt materiale i forbindelse med aktindsigt 

Fortegnelse fra 23. august 2002 over Samarbejdsudvalgets (MED) medlemmer for perioden 1. juni 1999 og til dags dato

Revideret fortegnelse fra 3. september 2002 over Samarbejdsudvalgets (MED) medlemmer for perioden 1. juni 1999 og til dags dato

Borgmesterkontoret brev af den 6. september 2002 medsendt materiale i forbindelse med aktindsigt

Revideret fortegnelse fra 3. september 2002 over Samarbejdsudvalgets (MED) medlemmer for perioden 1. juni 1999 og til dags dato


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i IT-strategi-udvalgets referater

Ole Jensens e-mail til Borgmester Arne Hyldahl af 11. august 2002 med anmodning om aktindsigt  Telefax


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i regninger fra renovering af kommunens edb-installation

Borgmesterkontorets brev af den 21. august 2002 medsendt materiale i forbindelse med aktindsigt 

Tilbud fra KMD på software til den nye platform 

Tilbud fra Semco 24. november 2000 på ny kabling med mere, side 1-3  side 4-6 

Tilbud fra ABB 15. januar 2001 på ny kabling med mere 

Revideret tilbud fra ABB 19. januar 2001 på ny kabling med mere 

Tilbud fra Semco 1. marts 2001 på ændring af telefoncentral

Ole Jensens e-mail af den 22. august 2002 til Borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i faktura på køb af web-kamera  Telefax

Ole Jensens e-mail af den 22. august 2002 til Borgmester Arne Hyldahl med spørgsmål til de modtagne tilbud på ny kabling med mere til Rådhuset  Telefax 

Borgmester Arne Hyldahls kvittering af den 23. august 2002 for modtagelsen af  3 ønsker om aktindsigt samt besvarelse af spørgsmål i forbindelse med renovering af Sydthy Kommunes edb-installation


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i ventelister til plejehjem i Sydthy Kommune

Borgmester Arne Hyldahl følgebrev vedlagt venteliste per den 20. januar 2004 til plejehjem i Sydthy Kommune

Venteliste per den 20. januar 2004 til plejehjem i Sydthy Kommune


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i to konsulentrapporter der beskriver det dårlige samarbejdsklima i Sydthy Kommunes ledelse

Borgmesterens brev af den 25. februar 2004 med orientering om, at den seneste konsulentrapport fra Mercuri Urval er det muligt at få aktindsigt i indholdet af denne, når den bliver offentliggjort


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Kommunernes Revision i Thisted

Ole Jensens E-mail af den 9. juni 2004 til Kommunernes Revision i Thisted vedhæftet 9 Pdf-filer vedrørende Sydthy Kommunes alkohol-indkøb og bogføringen af denne

Ole Jensens E-mail af den 16. august 2004 til Kommunernes Revision i Thisted vedhæftet 11 Pdf-filer vedrørende Sydthy Kommunes alkohol-indkøb


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i Sydthy Kommunes regnskaber

Ole Jensens telefax af den 23. april 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om fremsendelse af regnskaberne for 2001, 2002 og 2003

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 26. april 2004 med besked om, at regnskabet for 2003 forventes godkendt af kommunalbestyrelsen den 15. juni 2004

Ole Jensens telefax til af den 18. maj 2004 borgmester Arne Hyldahl med anmodning om at få tilsendt regnskaberne for 2001 og 2002

Sydthy Kommunes brev af den 28. maj vedlagt regnskaberne for 2001 og 2002

Telefax af den 14. juni 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om fremsendelse af det godkendte regnskab for 2003 fra Sydthy Kommune   E-mail


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i Kommunernes Revisions beretninger- og delberetninger

Telefax fra den 24. juni 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning aktindsigt i Kommunernes Revisions beretninger fra 2001, 2002 og 2003   E-mail

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 29. juni 2004 vedlagt Kommunernes Revisions beretninger for 2001 og 2002

Ole Jensens telefax af den 1. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i Kommunernes Revisions delberetninger nr. 132 og 135   E-mail

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 2. juli 2004 vedlagt Kommunernes Revisions delberetning nr. 132 og 135

Ole Jensen telefax af den 4. juli med ønske om aktindsigt i Kommunernes Revisions delberetning nr. 127   E-mail

Direktør Hanne Flerons brev af den 5. juli 2004 vedlagt Kommunernes Revisions delberetning nr. 127

Ole Engelbrecht Jensens telefax af den 12. september 2004 til borgmester Arne Hyldahl med rykker for manglende beretning for 2003 fra Kommunernes Revision   E-mail

Sydthy Kommunes brev af den 27. september 2004 vedlagt de manglende dokumenter fra brevet af den 21. september 2004


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i Kasse- og regnskabsregulativet

Ole Jensens telefax af den 8. juli 2004 med anmodning om fremsendelse af Sydthy Kommunes kasse- og regnskabsregulativ   E-mail

Direktør Hanne Flerons brev af den 9. juli 2004 vedlagt Sydthy Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ fra 1981


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i vielser foretaget af borgmester Arne Hyldahl

Ole Jensens telefax af den 24. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i antallet af vielser, som han har foretaget på rådhuset   E-mail 

Borgmester Arne Hyldahls brev af 3. august 2004 med afvisning på, at oplyse om navne på der personer, som er viet på rådhuset vedlagt ægteskabslovens paragraf 20, stk. 3

Ole Jensens telefax af 4. august 2004 med fornyet anmodning om, at oplyse om antallet af vielser foretaget af borgmester Arne Hyldahl i tidsrummet 1. januar 2002 til 24. juli 2004   E-mail

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. august 2004 med afvisning på at give mig aktindsigt i på hvilke datoer, at borgmester Arne Hyldahl har foretaget vielser på rådhuset i Sydthy Kommune i tidsrummet 1. januar 2002 og til 24. juli 2004

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 17. august 2004 meddelelse om at mine klager over sammenkomster og vielser vil blive behandlet på økonomiudvalgets- og kommunalbestyrelsens næste møder

Borgmester Arne Hyldahl brev af den 20. september 2004 vedlagt kommunalbestyrelsens afvisning af aktindsigt i vielser


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i sammenkomster på rådhuset i Sydthy Kommune

Ole Jensens telefax af den 24. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i antallet af sammenkomster på rådhuset, i hvilken forbindelse, der serveres alkohol betalt af Sydthy Kommune   E-mail 

Borgmester Arne Hyldahls brev af  3. august 2004 med afvisning på, at oplyse dato for afholdelse af sammenkomster, jubilæer og andre arrangementer på rådhuset, hvor der har været serveret alkohol, samt hvor, hvem og hvor mange der har deltaget ved hvert arrangement i tidsrummet 1. januar 2002 til 24. juli 2004 med henvisning til Offentlighedslovens paragraf 4, stk. 3

Ole Jensens telefax af 4. august 2004 med fornyet anmodning om, at oplyse om dato for afholdelse af sammenkomster, jubilæer og andre arrangementer på rådhuset, hvor der har været serveret alkohol, samt hvor, hvem og hvor mange der har deltaget ved hvert arrangement i tidsrummet 1. januar 2002 til 24. juli 2004   E-mail

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. august 2004, hvor man betragter min skrivelse af den 4. august 2004, som en klage over, at min anmodning om aktindsigt i sammenkomster er afslået ved borgmesterens skrivelse af den 3. august 2004

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 17. august 2004 meddelelse om at mine klager over sammenkomster og vielser vil blive behandlet på økonomiudvalgets- og kommunalbestyrelsens næste møder

Borgmester Arne Hyldahl brev af den 20. september 2004 vedlagt kommunalbestyrelsens afvisning af aktindsigt i sammenkomster


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i forbindelse med betaling for fotokopier

Ole Jensens telefax af den 21. april 2004 til borgmester Arne Hyldahl med kommentarer til Sydthy Kommunes krav om, at jeg møder op personligt i forbindelse med ønske om aktindsigt samt betaling for fotokopier

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 26. april 2004 vedlagt offentlighedslovens bestemmelser ang. betaling for fotokopier

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 2. juli 2004 vedlagt kopi af Offentlighedslovens tekst vedrørende betaling for fotokopier i forbindelse med ønsket om aktindsigt

Ole Jensen telefax af den 4. juli med afvisning af kravet om personlig henvendelse ved ønske om aktindsigt i bilag fra møder, rejser og repræsentation samt betaling for fotokopier af bilag, hvis antallet overstiger 25 styk   E-mail

Direktør Hanne Flerons brev af den 6. juli 2004 med fortsat krav om betaling for fotokopier, hvis antallet overstiger 25 styk

Regning af den 20. juli 2004 fra Sydthy Kommune på kr. 723 for fotokopier vedrørende aktindsigt i alle bilag fra møder, rejser og repræsentation for 2003

Ole Jensens telefax fra den 31. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i eventuel beslutning om opkrævning af betaling for fotokopier   E-mail

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. august 2004, hvor man fastholder betaling for fotokopier, og at fremtidige fremsendelser af fotokopier af alkoholbilag vil blive betragtet som samme sag

Ole Jensens telefax af den 17. august 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i betaling for fotokopier   E-mail

Ole Engelbrecht Jensens telefax af den 12. september 2004 til borgmester Arne Hyldahl med forespørgsel om, hvor mange fotokopier der er fremsendt i forbindelse med faktura på kr. 723,00   E-mail

Borgmester Arne Hyldahl brev af den 20. september 2004 vedlagt kommunalbestyrelsens afvisning af aktindsigt i betaling for fotokopier

Sydthy Kommunes faktura nr. 0014001476 af den 21. september 2004 til Ole Engelbrecht Jensen for betaling af 66 fotokopier


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i kantinemedarbejdernes flexskemaer (arbejdstidsskemaer)

Ole Jensens telefax fra den 31. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i kantinemedarbejdernes flexskemaer   E-mail

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. august 2004 med med afvisning på, at give mig aktindsigt i kantinemedarbejdernes flexskemaer (arbejdstidsskemaer)


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i tre breve med beklagelse over brud på tavshedspligten

Ole Jensens E-mail af den 17. december 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i tre breve med beklagelse over at Sydthy Kommune har brudt tavshedspligten ved at offentliggøre cpr. numre i forbindelse med undertegnedes anmodning om aktindsigt i personalemapper.

Sydthy Kommunes brev af den 21. december 2004 vedlagt brev af den 29. november 2004 til Ole Jensenbrev af den 29. november 2004 til Poul Erik Bach og brev af den 29. november 2004 til Thomas Qvist alle med en beklagelse over, at Sydthy Kommune ved en administrativ fejl var kommet til at fremsende dokumenter med to cpr. numre i forbindelse med Ole Jensens aktindsigt i personalemapper

E-mail af den 21. december 2004 til Hanne Marie Fleron med afklaring af mine E-mail-adresser og baggrunden for, at jeg har to forskellige E-mail-adresser

E-mail af den 22. december 2004 til Sydthy Kommune med anmodning om aktindsigt i E-mail af den 29. november 2004 angiveligt fremsendt til Ole Jensen

Direktør Hanne Marie Flerons brev af den 22. december 2004 vedlagt kopi af E-mail af den 29. november 2004 til Ole Jensen


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og direktør Lars Slot i forbindelse forhandlinger om verserende personalesag

E-mail af den 25. juni 2004 til direktør Lars Sloth fra Ole Engelbrecht Jensen 

E-mail af den 27. juni 2004 til direktør Lars Sloth fra Ole Engelbrecht Jensen 

E-mail af den 30. juni 2004 til direktør Lars Sloth fra Ole Engelbrecht Jensen

E-mail af den 2. august 2004 til direktør Lars Sloth fra Ole Engelbrecht Jensen

E-mail af den 3. august 2004 til direktør Lars Sloth fra Ole Engelbrecht Jensen

Sydthy Kommunes brev af den 11. august 2004 til Ole Engelbrecht Jensen

Advokat Rasmus Kronborgs brev af den 31. august 2004 til Ole Engelbrecht Jensen

E-mail af den 11. september 2004 til direktør Lars Slot fra Ole Engelbrecht Jensen med kopi til borgmester Arne Hyldahl vedhæftet Folketingets Ombudsmands brev af den 6. september 2004


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og direktør Hanne Marie Fleron

E-mail af den 21. december 2004 til Hanne Marie Fleron med afklaring af mine E-mail-adresser og baggrunden for, at jeg har to forskellige E-mail-adresser   

E-mail af den 22. december 2004 til Sydthy Kommune med anmodning om aktindsigt i E-mail af den 29. november 2004 angiveligt fremsendt til Ole Jensen

Direktør Hanne Marie Flerons brev af den 22. december 2004 vedlagt kopi af E-mail af den 29. november 2004 til Ole Jensen


Beslutninger fra Økonomiudvalget i Sydthy Kommune

Beslutning fra 25. februar 2002 vedrørende besvarelse af Ole Jensens henvendelse af den 23. januar 2002  

Ole Jensens E-mail til borgmester Arne Hyldahl 30. juni 2002  gif-format   

Byrådsmødet 13. august 2002, Punkt 20 med 4 spørgsmål fra liste L vedrørende Ole Engelbrecht Jensen


Bilag fra Sydthy Kommune

Ole Jensens stillingsbeskrivelse af den 23. juni 1997

Indkaldelse til personalesamtale 7. september 1999  

It-koordinator Arne Mikkelsens notat af den 6. maj 2001  

It-koordinator Arne Mikkelsens notat af den 11. juni 2001  

Bemærkninger til it-koordinator Arne Mikkelsen to notater af den 6. maj og 11. juni 2001  

Indkaldelse til møde den 19. juni 2001  

Mødereferat fra mødet den 19. juni 2001  

Ole Engelbrecht Jensen opsigelse af den 10. juli 2001   

Kommunaldirektør Poul Erik Bachs bekræftelse af min opsigelse  


Anmodning om aktindsigt i personalemapper

Anmodning af den 2. november 2001om aktindsigt i it-koordinator Arne Mikkelsen og Jonnie Madsens personalemapper

Ole Jensens telefax af den 15. oktober 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i personalemapperne for de tidligere skoledirektører Thomas Quist, Erik Odgaard og Michael Stilling   E-mail

Ole Jensens telefax af den 16. oktober 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i personalemapperne for tidligere skatte- og økonomichef Ole Clemmensen og tidligere  kommunaldirektør Poul Erik Bach   E-mail

Ole Jensens telefax af den 17. oktober 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i skoleleder og skoledirektør Uffe Værnhøjs personalemappe   E-mail

Ole Jensens telefax af den 31. oktober 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i it-koordinator Arne Mikkelsens personalemappe   E-mail

Ole Jensens telefax af den 12. november 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i skoleinspektør Poul Erik Nielsen- og viceskoleinspektør Susanna Langes personalemapper   E-mail

Ole Jensens telefax af den 23. november 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om en opgørelse over hvem, der har været personalechef i Sydthy Kommune i perioden 1. februar 1997 til dags dato   E-mail

E-mail af den 2. december 2004 til Næstved Kommune med anmodning om aktindsigt i Hanne Marie Flerons personalemappe

E-mail af den 25. december 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i tidligere ældrechef Helene Abildgaards personalemappe i sin helhed

Anmodning af 25. december 2004 til Sydthy Kommune om fornyet aktindsigt i 11 personalemapper efter Statsamtet Nordjyllands afgørelse i tidligere plejehjemsleder Egon Nielsens klage, hvor han har fået medhold i, at han har krav på at se personalemapperne i sin helhed   E-mail

E-mail af den 26. december 2004 til Næstved Kommune med anmodning om aktindsigt i Hanne Marie Flerons personalemappe i sin helhed

Telefax af den 16. januar 2005 til borgmester Arne Hyldahl med fornyet anmodning om aktindsigt i 11 personalemapper med henvisning til "Administrativ information af den 2. juli 1998"  fra Kommunernes Landforening   E-mail

E-mail af den 17. januar 2005 til Næstved Kommune med fornyet anmodning om aktindsigt i Hanne Marie Flerons erhvervsmæssige uddannelser, kompetencer og kurser samt beståede eksamener

E-mail af den 17. januar 2005 til Sydthy Kommune med anmodning om aktindsigt i konstitueret viceskoleinspektør Lisbeth Petersens personalemapper

E-mail af den 17. januar 2005 til Sydthy Kommune med anmodning om fornyet aktindsigt i direktør Hanne Marie Fleron- og Lars Sloth Christoffersens personalemapper

E-mail af den 20. januar 2005 til direktør Hanne Marie Fleron med anmodning om at fremsende dokumentation for bestået eksamener, erhvervsuddannelse samt kurser

E-mail af den 22. januar 2005 til direktør Hanne Marie Fleron med fornyet anmodning om aktindsigt i dokumentation for hendes erhvervserfaring, eksamensbeviser og kurser


Svar på anmodninger om aktindsigt i personalemapper

Sydthy Kommunes svar af den 12. november 2001 på anmodning om aktindsigt i it-koordinator Arne Mikkelsen og Jonnie Madsens personalemapper

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 13. oktober 2004 vedlagt kopier af direktør Lars Sloth- og Hanne M. Flerons personalemapper

Sydthy Kommunes brev af den 25. oktober med kvittering på modtagelsen af anmodning om aktindsigt i personalemapper og besked om, at der vil forløbe 3 uger inden materialet bliver fremsendt

Sydthy Kommunes brev af den 15. november med svar på, at det kan forventes, at der bliver fremsendt materiale i forbindelse med anmodning om aktindsigt i personalemapper

Sydthy Kommunes brev af den 25. november 2004 vedlagt svar på Ole Jensen anmodning om aktindsigt i personalemapper

Næstved Kommunes brev af den 8. december 2004 med svar på Ole Jensens anmodning om aktindsigt i Hanne Marie Flerons personalemappe

Sydthy Kommunes brev af den 21. december 2004 vedlagt brev af den 29. november 2004 til Ole Jensenbrev af den 29. november 2004 til Poul Erik Bach og brev af den 29. november 2004 til Thomas Qvist alle med en beklagelse over, at Sydthy Kommune ved en administrativ fejl er kommet til at fremsende dokumenter med to cpr. numre i forbindelse med Ole Jensens aktindsigt i personalemapper

Sydthy Kommunes brev af den 3. januar 2005 med opremsning af hvilket materiale man har fremsendt i forbindelse med anmodninger om aktindsigt i materiale fra 11 personalemapper vedlagt Kommunernes Landsforenings vejledning af den 2. juli 1998 med ændringer i loven om aktindsigt

Sydthy Kommunes brev af den 5. januar 2005 med kvittering for modtagelsen af anmodning om aktindsigt i tidligere ældrechef Helene Abildgaards personalemappe

Sydthy Kommunes brev af den 13. januar 2005 vedlagt forhandlingsresultat af den 26. november 2004 mellem Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Sydthy Kommune og Poul Erik Nielsen for betingelserne for hans afskedigelse

Brev af den 17. januar 2005 fra Næstved Kommune med besvarelse af fornyet anmodning om aktindsigt i Hanne Marie Flerons eksamenspapirer

Sydthy Kommunes brev af den 18. januar 2005 med besvarelse af rykker for manglende aktindsigt i tidligere ældrechef Helene Abildgaards personalemappe vedlagt kopi af Sydthy Kommunes brev af den 5. januar 2005

Sydthy Kommunes brev af den 20. januar 2005 med svar på aktindsigt i direktør Hanne Marie Fleron- og direktør Lars Sloth Christoffersens personalemapper

Sydthy Kommunes brev af den 20. januar 2005 med svar på anmodning om yderligere aktindsigt i 11 personalemapper

Sydthy Kommunes brev af den 21. januar 2005 med kvittering for anmodning om aktindsigt i konstitueret skoleinspektør Elisabeth Petersens personalemappe

Sydthy Kommunes brev af den 25. januar 2005 med svar på E-mails af den 20. - og 22. januar 2005 til direktør Hanne Marie Fleron atter en gang vedlagt Kommunernes Landsorganisations brev af den 2. juli 1998


Personalemapper fra Sydthy Kommune

Direktør Lars Slot

Direktør Hanne M. Fleron

Tidligere kommunaldirektør Poul Erik Bach

Tidligere skatte- og økonomichef Ole Clemmensen

Tidligere skoledirektør Michael Stilling

Tidligere skoledirektør Erik Odgaard

Tidligere skoledirektør Thomas Quist

Skoleleder- og skoledirektør Uffe Værnhøj

Tidligere skoleinspektør Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsens afskedigelsessag

Konstitueret skoleinspektør Susanna Langes personalemappe

 Konstitueret viceskoleinspektør Elisabeth Petersen

Arne Mikkelsen jobansøgning og CV af den 19. januar 1999

It-koordinator Arne Mikkelsen

Edb-medarbejder Jonnie Madsen

Ole Jensens notat vedrørende edb-medarbejder Jonnie Madsen forelagt kommunaldirektør Poul Erik Bach


Dokumenter fra kommunalbestyrelsesmøder

Drukvise omdelt af Poul Bech Jørgensen på kommunalbestyrelsesmødet den 8. april 2003


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Økonomiudvalget i Sydthy Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 25. februar 2002 vedrørende Ole Engelbrecht Jensens klage af den 23. januar 2002

Ole Jensens orientering til Økonomiudvalgets medlemmer 5. marts 2002 om, at et flertal i Økonomiudvalget, i henhold til borgmesterens brev af 27. februar 2002, har valgt ikke at besvare min henvendelse af den 23. januar 2002 vedlagt bilag A-P

Ole Jensens E-mail til borgmester Arne Hyldahl 30. juni 2002  gif-format

Byrådsmødet 13. august 2002, Punkt 20 med 4 spørgsmål fra liste L vedrørende Ole Engelbrecht Jensen

Ole Jensens brev til Økonomiudvalget 22. august 2002 med ønske om en forklaring af de tilbud, som it-koordinator Arne Mikkelsen har indhentet i forbindelse med renoveringen af kommunens edb-udstyr

Ole Jensens klage til Økonomiudvalget 29. november 2004 over, at der er sket brud på tavshedspligten i forbindelse med at undertegnede har modtaget aktindsigt i cpr. numre fra personalemapper


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Kommunalbestyrelsen i Sydthy Kommune

Ole Jensens telefax af den 16. august 2004 til Kommunalbestyrelsen med klage over afvisning af anmodning om aktindsigt i sammenkomster på rådhuset   E-mail

Ole Jensens telefax af den 16. august 2004 til Kommunalbestyrelsen med klage over afvisning af anmodning om aktindsigt i antallet af borgmesterens vielser på rådhuset   E-mail

Ole Jensens telefax af den 26. august 2004 til Kommunalbestyrelsen med klage over betaling for fotokopier i forbindelse med aktindsigt  vedlagt kopi af cand.jur. Oluf Jørgensens E-mail af den 26. august 2004   E-mail

Ole Jensens telefax af den 29. august 2004 til Kommunalbestyrelsen med klage over afvisning af anmodning om aktindsigt i betaling for fotokopier   E-mail


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Kommunernes Revision i Thisted

Ole Jensens E-mail af den 9. juni 2004 til Kommunernes Revision i Thisted vedhæftet 9 Pdf-filer vedrørende Sydthy Kommunes alkohol-indkøb og bogføringen af denne

Ole Jensens E-mail af den 16. august 2004 til Kommunernes Revision i Thisted vedhæftet 11 Pdf-filer vedrørende Sydthy Kommunes alkohol-indkøb

Kommunernes Revisions rapport af den 20. september 2004 omhandlende møder, rejser og repræsentation for 2003   Bilag 1 og 2   Interviewskema med sammenligning med fire andre kommuner   De gældende bevillingsregler er ikke overholdt    Revisionen påpeger et ubevilliget merforbrug på 159% i forhold til budgettet for konto for møder, rejser og repræsentation  

Borgmesteren er ikke i stand til at redegøre for, hvad der er sket med 120 flasker rødvin indkøbt til gaver og repræsentation  


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Tilsynsrådet for Viborg Amt

Ole Jensens klage af den 9. juli 2003 til Tilsynsrådet for Viborg Amt over Økonomiudvalgets manglende undersøgelse af it-koordinator Arne Mikkelsens indhentning af tilbud på ny edb-kabling med mere

Brugervenlig html-udgave af Ole Jensens klage af den 9. juli 2003 til Tilsynsrådet for Viborg Amt over Økonomiudvalgets manglende undersøgelse af it-koordinator Arne Mikkelsens indhentning af tilbud på ny edb-kabling med mere med links til de vedlagte bilag

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. juli 2003 til Ole Jensen

Tilsynsrådet for Viborgs Amts brev af den 10. juli 2003 til Ole Jensen vedlagt vejledning

Ole Jensens E-mail af den 21. juli 2003 til de menige medlemmer af Økonomiudvalget i Sydthy kommune

Tilsynsrådet for Viborg Amts brev af den 23. juli 2003 til Ole Jensen

Ole Jensens klage af den 16. september 2003 til Tilsynsrådet for Viborg Amt over borgmesteren og et flertal i Økonomiudvalgets manglende undersøgelse af mine klager af den 23. januar 2002 og 6. februar 2002 

Brugervenlig html-udgave af Ole Jensens klage af den 16. september 2003 til Tilsynsrådet for Viborg Amt over borgmesteren og et flertal i Økonomiudvalgets manglende undersøgelse af mine klager af den 23. januar 2002 og 6. februar 2002 med links til de vedlagte bilag

Tilsynsrådets brev af den 22. oktober til Ole Jensen

Ole Jensens svarskrivelse af den 2. november 2003 til Tilsynsrådet

Tilsynsrådets brev af den 18. december 2003 til Ole Jensen


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Konkurrencestyrelsen

Konkurrencestyrelsens E-mail af den 31. juli 2003 til Ole Jensen

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Statsamtet Nordjylland

Ole Jensens klage af den 11. februar 2004 til Statsamtet Nordjylland over et flertal af kommunalbestyrelsen for pligtforsømmelse i forbindelse med manglende reaktion på oplysningerne i mine læserbreve i Thisted Dagblad og Thylands Avis

Ole Jensens klage af den 8. marts 2004 til Statsamtet Nordjylland over pligtforsømmelse i forbindelse med min henvendelse af den 23. januar 2002 til borgmester Arne Hyldahl

Statsamtet Nordjyllands brev af den 9. september 2004 med afgørelse af min klage af den 5. september 2004 over kommunalbestyrelsens bevidste forhaling af sagsbehandlingen af min klage over betaling for fotokopier

Ole Jensens E-mail af den 17. december 2004 til Statsamtet Nordjylland med klage over, at min klage af den 29. november 2004 til økonomiudvalget i Sydthy Kommune over modtagelsen af aktindsigt som krænkede tavshedspligten ikke blev behandlet på mødet den 14. december 2004

Statsamtet Nordjyllands afgørelse af den 22. december 2004klage af den 17. december 2004

E-mail af den 25. december 2004 til Statsamtet Nordjylland med klage Sydthy Kommunes ikke har  fra 11. tidligere fremsendte personalemapper i sin helhed

Statsamtet Nordjyllands brev af den 5. januar 2005 med afgørelse på klage af den 25. december 2004 over manglende aktindsigt materiale fra 11 personalemapper med anmodning om fremsendelse af kopi af det hidtidigt modtagne materiale

E-mail til Statsamtet Nordjylland med følgebrev og svar på deres brev af den 5. januar 2005

Klage til Statsamtet Nordjylland af den 23. januar 2005 over manglende aktindsigt i direktør Hanne Marie Flerons personalemappe   Bilag fremsendt med klagen

Statsamtet Nordjyllands brev af den 26. januar 2005 med svar på orientering i sag omkring manglende aktindsigt i alkoholbilag for september, oktober og november måned 2004

Statsamtet Nordjyllands brev af den 26. januar 2005 med svar på orientering i sag omkring manglende aktindsigt i tidligere ældrechef Helene Abildgaards personalemappe

Statsamtet Nordjyllands brev af den 26. januar 2005 med svar på klage over aktindsigt i 11 personalemapper


Diverse dokumenter

Uddrag fra Ole E. Jensens lægejournal fra læge Kurt Overgaard Høegh, vedrørende sygemelding med henvisning til det psykiske arbejdsmiljø

Ole Jensens E-mail af den 11. august 2002 til Boston Distribution

Ole Jensens E-mail af den 14. august 2002 til NordVestData


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og kommuneforsker Roger Buch

Kommuneforsker Roger Buchs e-mail af den 19. februar 2003 til Ole Jensen med bekræftelse på, at han i samarbejde med studerende på Syddansk Universitet i løbet af et år vil skrive  en videnskabelig artikel om skandalesagerne i kommunerne


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og HK Thisted

Ole Jensens e-mail af den 26. september 2001 til Ole Eriksen fra HK Thisted

HK Thisteds e-mail af den 27. september 2001 til Ole Jensen

Ole Jensens e-mail til HK Thisted af den 31. januar 2002  

HK Thisteds brev til Ole Jensen af den 1. februar 2002  

Ole Jensens e-mail til HK Thisted af den 5. februar 2002  

HK Thisteds brev til Ole Jensen af den 5. februar 2002

Ole Jensens e-mail til HK Thisted af den 6. februar 2002  

Ole Jensens e-mail til HK Thisted af den 7. maj 2002

Ole Jensens e-mail til HK Thisted af den 12. maj 2002

Ole Jensens e-mail til HK Thisted af den 13. maj 2002

HK Thisteds brev til Ole Jensen af den 13. maj 2002

HK Thisteds brev til Ole Jensen af den 8. juli 2002 


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy Kommune vedrørende HK Thisteds anmodning om aktindsigt i personalesag

Sydthy Kommunes brev af den 22. maj 2002 med oplysning om, at HK Thisted har anmodning om aktindsigt i Ole Engelbrecht Jensens personalesag   

E-mail  fra Ole Jensen af den 24. maj 2002 med anmodning til Sydthy Kommune om fremsendelse af kopier af de bilag, som fremsendes til HK Thisted i forbindelse med ønske om aktindsigt i personalesag  

E-mail af den 27. juni 2002 til kommunaldirektør Poul Erik Bach med rykker for manglende svar fra Sydthy Kommune vedrørende fremsendelse af kopier af de bilag, som er fremsendt til HK

Kommunaldirektør Poul Erik Bachs E-mail  af den 27. juni 2002 med svar vedrørende fremsendelse af kopier af bilag, som er fremsendt til HK


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og HK København 

HK Københavns e-mail til Ole Jensen af den 13. maj 2002

Ole Jensens e-mail til HK København af den 13. maj 2002

Ole Jensens e-mail til HK København af den 14. maj 2002

Ole Jensens e-mail til HK København af den 14. maj 2002  

HK Københavns e-mail til Ole Jensen af den 9. juli 2002


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Thisted Politi

Ole Jensens politianmeldelse af den 12. februar 2002 vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsen

Kvittering for indgivelse af politianmeldelse vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsen

Ole Jensens politianmeldelse af den 12. februar 2002 vedrørende kommunaldirektør Poul Erik Bach

Kvittering for indgivelse af politianmeldelse vedrørende kommunaldirektør Poul Erik Bach

Politimesterens brev til Ole Jensen af den 27. marts 2002

Ole Jensens brev af den 5. april 2002 til politimesteren i Thisted

Politimesterens brev til Ole Jensen af den 8. april 2002

Ole Jensens brev til Politimesteren af den 29. april 2002  Telefax

Ole Jensens brev til Politimesteren af den 29. maj 2002

Ole Jensens brev til Politimesteren af den 15. maj 2002    

Ole Jensens politianmeldelse af den 10. juli 2002 vedrørende kommunaldirektør Poul Erik Bach  html-format

Ole Jensens brev til politimesteren af den 12. juni 2002 med forslag til hvilke paragraffer, der kan bringes i anvendelse ved en sigtelse it-koordinator Arne Mikkelsen og kommunaldirektør Poul Erik Bach

Straffelovens kapital 27 - it-koordinator Arne Mikkelsen

Straffelovens kapitel 17 - kommunaldirektør Poul Erik Bach

Politimesterens brev til Ole Jensen af den 12. juni 2002  

Ole Jensens brev til Politimesteren af den 14. juni 2002 med kritik af den lange svartid på henvendelser til Politimesteren 

Ole Jensens politianmeldelse af den 27. juni 2002 vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsen omhandlende interne forhold i Sydthy Kommune  gif-format 

Politimesterens kvittering af den 27. juni 2002 for modtagelsen af politianmeldelse mod it-koordinator Arne Mikkelsen

Politimesterens afgørelse af den 29. juli 2002

Politimesterens afgørelse af den 30. juli 2002

Side 1-3 - 100 dpi   Side 4-6 - 100 dpi   Side 7 - 100 dpi 

Side 1-3 - 75dpi   Side 4-6 - 75 dpi   Side 7 - 75 dpi

Mine kommentarer til politimesterens afgørelser af den 29.- og 30. juli 2002

Ole Jensens notat af den 9. august 2002 vedrørende IT-strategiudvalget

Ole Jensens telefax af den 11. august 2002 til politimester Kåre Skjæveland med forventning om, at sagen mod Sydthy Kommune genoptages af egen drift 

Ole Jensens politianmeldelse af den 12. august 2002 vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsens ulovlige opsætning af web-kamera og falske forklaring 

Ole Jensens politianmeldelse af den 12. august 2002 vedrørende kommunaldirektør Poul Erik Bachs falske forklaringer 

Ole Jensens telefax til Politimesteren med rettelse af den 13. august vedrørende forkerte årstal i henvendelse af den 11. og 12. august 2002  

Ole Jensens telefax til Politimesteren med orientering af den 13. august 2002 vedrørende flyttemeddelelse

Ole Jensen telefax til Politimesteren af den 15. august 2002  med forespørgsel om, hvorvidt materialet i sagen er videresendt til Statsadvokaten i Aalborg

Ole Jensens afhøring hos Thisted Politi fredag den 16. august 2002

Retsplejelovens §749

Ole Jensens telefax til Politimesteren af den 19. august 2002 med anmodning om udsættelse af underskift af afhøringsprotokol

Ole Jensens telefax til Politimesteren af den 20. august 2002 med rykker for manglende svar på henvendelse af den 11. august 2002

Politimesterens brev af den 22. august 2002

Ole Jensens telefax af den 2. september 2002 til Politimesteren med anmodning om at måtte medbringe en journalist i forbindelse med underskrift af afhøringsprotokol

Ole Jensens brev til Politimesteren af den 12. september 2002 vedlagt bilag A-U 

Politimesterens brev af den 16. september 2002 med kvittering for modtagelsen af Ole Jensens brev af den 12. september 2002 samt bilag A-U

Ole Jensens telefax af den 19. september 2002 vedlagt kopi af HK Københavns e-mail af den 9. juli 2002

Politimesterens brev af den 25. september 2002 med afvisning på at rejse sigtelse mod de anmeldte personer ansat ved Sydthy Kommune 

Ole Jensens telefax af den 2. januar 2003 vedlagt kopi af politimester Kåre Skjævelands brev af den 8. april 2002 med bekræftelse på, at jeg har ønsket aktindsigt i materialet vedrørende mine politianmeldelser mod ansatte i Sydthy Kommune

Politimesterens brev af den 3. januar 2003 med bekræftelse på, at jeg har ønsket aktindsigt i materialet fra mine politianmeldelser af Sydthy Kommune

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 15. april 2003 med meddelelse om, at han nu kan imødekomme Ole E. Jensens ønske om aktindsigt, som kan finde sted på politigården i Thisted

Ole Jensens telefax af den 22. april 2003 til Thisted Politi med anmodning om fremsendelse af afhøringsprotokoller

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 23. april 2003 med henvisning til Forvaltningsloven og Offentlighedsloven i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i afhøringsprotokollerne

Ole Jensens brev af den 29. april 2003 til politimester Kåre Skjæveland med anmodning om forlængelse af aktindsigten med yderligere 2 timer

Ole Jensens telefax af den 29. april 2003 til politimester Kåre Skjæveland med anmodning om aktindsigt i yderligere 8 timer

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 30. april 2003 med afvisning på, at ville give yderligere aktindsigt i sagens akter

Thisted Politis brev af den 1. maj 2003 med indkaldelse til afhøring i forbindelse med Ronny H. Jensens anmeldelse af Ole E. Jensen for trusler på livet i form af et håndskrevet brev

Ole Jensens telefax af den 17. maj 2003 til politimester Kåre Skjæveland med spørgsmål  om hvorvidt, at der rejses sigtelse mod vedkommende, som har skrevet trusselsbrevet mod Ronny H. Jensen

Ole Jensens telefax af den 24. maj 2003 til politimester Kåre Skjæveland med forslag om tidspunkt i forbindelse med yderligere aktindsigt i sagen mod Sydthy kommune vedlagt kopi af Statsadvokatens brev af den 23. maj 2003

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 27. maj 2003 til Ole Jensen med besked om, at der ikke rejses sigtelse i sagen omkring falsk anmeldelse for trusler m.v. på livet

Ole Jensens politianmeldelse af den 6. juni 2003 vedrørende rådhusbetjent Jens Peter Jensens falske forklaring

Thisted Politis bekræftelse på modtagelsen af politianmeldelse af rådhusbetjent Jens Peter Jensen for falsk forklaring

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 4. juli 2003 til Ole Jensen vedrørende afhøringen af rådhusbetjent Jens Peter Jensen

Ole Jensens telefax af den 29. juli 2003 til politimester Kåre Skjæveland med anmodning om aktindsigt i kommunaldirektør Poul Erik Bachs afhøringsrapport af den 9. juli 2002 vedrørende politianmeldelse af den 27. juni 2002 af it-koordinator Arne Mikkelsen

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 5. august 2003 til Ole Jensen med meddelelse om, at han ikke kan imødese min anmodning om aktindsigt i kommunaldirektør Poul Erik Bachs afhøringsrapport af den 9. juli 2002

Ole Jensen har mandag den 23. februar 2004 politianmeldt borgmester Arne Hyldahl for brud på tavshedspligten i henhold til Forvaltningslovens § 27, stk. 1 nr. 6., idet Sydthy Kommune har refereret fra indholdet af et brev af den 19. februar 2004 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til Ole Engelbrecht Jensen.

Ole Jensen har fremsendt dokumentation til Thisted Politi for borgmester Arne Hyldahls fire tidligere brud på tavshedspligten

Politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 8. marts 2004

Politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 26. marts 2004

Ole Jensens politianmeldelse af den 21. juli 2004 af borgmester Arne Hyldahl vedlagt bilag 1, 2 og 3

Politimesterens bekræftelse af den 21. juli 2004 på modtagelsen af politianmeldelse af borgmester Arne Hyldahls for dokumentfalsk, tyveri og underslæb

Ole Jensens telefax af 1. august 2004 til politimester Kåre Skjæveland vedlagt to læserbreve fra Thisted Dagblad som yderligere dokumentation til politianmeldelse af 21. juli 2004 af borgmester Arne Hyldahl

Politimester Kåre Skjævelands afgørelse af 5. august 2004 med afvisning af, at indlede en efterforskning af min politianmeldelse af borgmester Arne Hyldahl for dokumentfalsk, tyveri og underslæb med den begrundelse, at jeg ikke er klageberettiget vedlagt en klagevejledning i tilfælde af, at jeg ønsker at klage videre til Statsadvokaten i Aalborg

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 30. juni 2004 til Statsadvokaten i Aalborg

Thisted Politis afhøringsrapport af den 16. juni 2004 vedrørende "afhøring" af Ole Engelbrecht Jensen

Ole Engelbrecht Jensens telefax af den 7. september 2004 til politimester Kåre Skjæveland med anmodning om aktindsigt i afhøringsrapport af den 16. juni 2004

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 8. september 2004 med kopi af afhøringsrapport af den 16. juni 2004 vedrørende "afhøring" af Ole Engelbrecht Jensen

Borgmester Arne Hyldahl  og direktør Hanne Marie Fleron er fredag den 24. december 2004, kl. 19:07 blevet politianmeldt for brud på tavshedspligten

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 3. januar 2005 med afgørelse på min klage af den 24. december 2004 over borgmester Arne Hyldahl- og direktør Hanne Marie Flerons brud på tavshedspligten

Thisted Politis kvittering af den 4. januar 2004 for anmeldelse af hærværk begået den 31. december 2004

Ole Jensens politianmeldelse 9. januar 2005 af borgmester Arne Hyldahl for brud på tavshedspligten

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 10. januar 2005 med afgørelse på min klage af den 9. januar 2005 over borgmester Arne Hyldahl for brud på tavshedspligten


Uddrag fra Dansk lovgivning

Lov om offentlig i forvaltningen (Offentlighedsloven)

Forvaltningsloven

Retsplejelovens §749

Straffelovens kapitel 17

Straffelovens kapitel 27


Aktindsigt ved Thisted Politi

It-koordinator Arne Mikkelsens afhøringsrapport af den 6. marts 2002

Kommunaldirektør Poul Erik Bachs afhøringsrapport af den 8. marts 2002

Kamerarapport af den 26. marts 2002


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Statsadvokaten i Aalborg

Ole Jensens telefax af den 10. juni 2002 til Statsadvokaten vedrørende Politimesterens manglende besvarelse af henvendelser  jpg-format   

Statsadvokatens brev til Ole Jensen af den 12. juni 2002

Ole Jensens klage af den 27. august 2002 til Statsadvokaten vedrørende politimester Kåre Skjævelands afgørelser af den 29.- og 30. juli 2002  Side 4-6   Side 7-8 

Ole Jensens telefax af den 27. august 2002 med rettelse til klage til Statsadvokaten af den 27. august 2002

Statsadvokatens brev af den 30. august 2002 med kvittering for modtagelse af klage over politimester Kåre Skjævelands afgørelser af den 29.- og 30. juli 2002

Ole Jensens brev af den 6. september 2002 til Statsadvokaten vedlagt bilag 1-12 

Link til dokumenter vedlagt Ole Jensens brev af den 6. september 2002 til Statsadvokaten 

Statsadvokatens brev af den 10. september 2002 med afgørelsen på min klage over Politimesteren i Thisteds manglende besvarelse af mine breve

Ole Jensens klage af den 23. oktober 2002 til Statsadvokaten vedrørende politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 25. september 2002 

Statsadvokatens brev af den 29. oktober 2002 med forventet tidspunkt for afgørelse på klage 

Ole Jensens telefax af den 14. november 2002 til Statsadvokaten med information om, at jeg i løbet af den kommende uge vil fremsende den seneste korrespondance mellem Datatilsynet og Sydthy Kommune 

Ole Jensen anmodning af den 27. november 2002  til Statsadvokaten om, at afvente det manglende brev fra Datatilsynet til Sydthy Kommune således, at det kan indgå i klage over politimester Kåre Skjævelands afgørelser 

Ole Jensens anmodning af den 13. december 2002 til Statsadvokaten om, at afvente det manglende brev fra Datatilsynet til Sydthy Kommune således, at det kan indgå i klage over politimester Kåre Skjævelands afgørelser 

Ole Jensens brev af den 30. december 2002 til Statsadvokaten indeholdende dokumentation fremsendt til Datatilsynet i perioden august-december 2002

Ole Jensens brev af den 31. december 2002 til Statsadvokaten indeholdende dokumentation fremsendt til Datatilsynet i perioden august-december 2002

Ole Jensens telefax af den 15. marts 2003 til Statsadvokaten i Aalborg med rykker for manglende svar vedrørende min tidligere fremsendte anmodning af den 30. december 2002 hvorvidt, at de to hovedvidner og jeg selv måtte blive afhørt inden, at den endeligt afgørelse træffes i min klagesag over politimester Kåre Skjæveland

Ole Jensens telefax af den 30. marts 2003 til Statsadvokaten i Aalborg med rykker for manglende svar vedrørende min tidligere fremsendte anmodning af den 30. december 2002 hvorvidt, at de to hovedvidner og jeg selv måtte blive afhørt inden, at den endelige afgørelse træffes i min klagesag over politimester Kåre Skjæveland

Ole Jensens telefax af den 6. april 2003 til Statsadvokaten i Aalborg med rykker for manglende svar vedrørende min tidligere fremsendte anmodning af den 30. december 2002 hvorvidt, at de to hovedvidner og jeg selv måtte blive afhørt inden, at den endelige afgørelse træffes i min klagesag over politimester Kåre Skjæveland

Ole Jensens telefax af den 13. april 2003 til Statsadvokaten i Aalborg med rykker for manglende svar vedrørende min tidligere fremsendte anmodning af den 30. december 2002 hvorvidt, at de to hovedvidner og jeg selv måtte blive afhørt inden, at den endelige afgørelse træffes i min klagesag over politimester Kåre Skjæveland

Statsadvokatens afgørelse af den 14. april 2003 over min klage vedrørende politimester Kåre Skjævelands afgørelser af den 29.- og 30. juli 2002

Statsadvokatens brev af den 16. april 2003 til Ole Jensen med besked om, at man ikke foretager sig yderligere i min klagesag over den langsomme sagsbehandling, idet jeg den 14. april 2003 har fået svar på min klage over politimester Kåre Skjæveland

Ole Jensens telefax af den 24. april 2003 til Statsadvokaten med klage over politimester Kåre Skjævelands afgørelse om ikke, at ville fremsende kopier af afhøringsprotokollerne fra min sag mod Sydthy kommune

Ole Jensens telefax af den 30. april 2003 til Statsadvokaten med klage over politimester Kåre Skjævelands afslag på fremsendelse af kopier af afhøringsrapporter

Statsadvokatens brev af den 30. april 2003 med bekræftelse på modtagelse af min klage af den 24. april 2003 vedrørende politimester Kåre Skjæveland afslag på at fremsende kopier af afhøringsrapporterne

Ole Jensens telefax af den 1. maj 2003 til Statsadvokaten med klage over politimester Kåre Skjævelands afslag på yderligere aktindsigt i sagens akter

Ole Jensens telefax af den 18. maj 2003 til Statsadvokaten med rykker på svar på min henvendelse af den 1. maj 2003 vedrørende min klage over politimester Kåre Skjævelands afslag på yderligere tid til aktindsigt i sagens dokumenter med kopi til Folketingets Ombudsmand

Statsadvokaten omgørelse af den 23. maj 2003 af politimester Kåre Skjævelands afvisning af, at give mig yderligere 2 timers aktindsigt i sagen dokumenter

Ole Jensens brev af den 15. juli 2003 med klage til Statsadvokaten i Aalborg over politimester Kåre Skjævelands beslutning af den 4. juli 2003 om ikke, at ville indlede efterforskning på baggrund af min anmeldelse af rådhusbetjent Jens Peter Jensen for falsk forklaring vedlagt bilag A-I

Brugervenlig html-udgave af Ole Jensens brev af den 15. juli 2003 med klage til Statsadvokaten i Aalborg over politimester Kåre Skjævelands beslutning af den 4. juli 2003 om ikke, at ville indlede efterforskning på baggrund af min anmeldelse af rådhusbetjent Jens Peter Jensen for falsk forklaring med link til de vedlagte bilag A-I

Statsadvokatens brev af den 16. juli 2003 til Ole Jensen

Statsadvokatens brev af den 28. juli 2003 til Ole Jensen

Ole Jensens klage til Statsadvokaten i Aalborg af den 7. august 2003 vedrørende politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 5. august 2003 med afvisning af, at yde aktindsigt i kommunaldirektør Poul Erik Bachs afhøringsrapport af den 9. juli 2002

Statsadvokatens brev af den 11. august 2003 til Ole Jensen

Statsadvokatens brev af den 21. august 2003 til Ole Jensen

Ole Jensens klage af den 18. marts 2004 til Statsadvokaten over politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 8. marts 2004

Ole Jensens anmodning til Statsadvokaten om hurtigt sagsbehandling af klage af den 18. marts 2004 over politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 8. marts 2004

Statsadvokatens brev af den 24. marts 2004 med besked om, at hun anmoder politimester Kåre Skjæveland om at træffe en afgørelse vedrørende min anmeldelse af den 7. marts 2004

Ole Jensens klage af den 28. marts 2004 til Statsadvokaten over politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 26. marts 2004

Statsadvokatens brev af den 6. april 2004 med afvisning på, at lade politimester Kåre Skjæveland genoptage efterforskningen i mine anmeldelser om Sydthy Kommunes brud på tavshedspligten

Ole Jensens telefax af den 11. august 2004 med klage til Statsadvokaten i Aalborg over politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 5. august 2004

Statsadvokatens brev af 12. august 2004 med kvittering på, at have modtaget min klage af 11. august 2004 over politimester Kåre Skjævelands afgørelse af 5. august 2004

Statsadvokatens brev af den 24. august 2004 til Folketingets Ombudsmand

Statsadvokatens brev af den 9. september 2004 med afgørelse af min klage af den 5. august 2004 over politimester Kåre Skjævelands afvisning af ikke, at ville iværksætte en efterforskning i forbindelse med min politianmeldelse af den 21. juli 2004 af borgmester Arne Hyldahl for dokumentfalsk, tyveri og underslæb


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Rigsadvokaten

Ole Jensens klage af den 12. maj 2003 til Rigsadvokaten over Statsadvokatens afgørelse af den 14. april 2003

Rigsadvokatens brev af den 27. maj 2003 til Ole Jensen

Ole Jensens brev af den 19. juni 2003 til Rigsadvokaten med kopi af Folketingets Ombudsmands brev af den 18. juni 2003

Rigsadvokatens brev af den 24. juni 2003 til Ole Jensen med besked om, at der forventes en afgørelse i løbet af 3 uger

Rigsadvokaten brev af den 10. juli 2003 til Ole Jensen med besked om, at der er givet forkert klagevejledning af Statsadvokaten i Aalborg


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Ombudsmanden

Ole Jensens e-mail af den 10. juni 2002 til Ombudsmanden vedrørende Politimesterens manglende besvarelse af henvendelser  jpg-format  

Ombudsmandens brev af den 14. juni 2002 til Ole Jensen

Ole Jensens e-mail af den 30. oktober 2002 til Ombudsmanden med anmodning om at han af egen drift går ind i sagen mod Sydthy Kommune   

Ombudsmandens brev af den 6. november 2002 med besked om, at afvente en afgørelse fra Statsadvokaten og Datatilsynet 

Persondataloven 

Link til artikel om god forvaltningsskik

Ole Jensen klage af den 13. april 2003 til Folketingets Ombudsmand over Statsadvokatens langsomme sagsbehandlingstid

Ombudsmanden brev af den 23. april 2003 vedrørende min klage over sagsbehandlingstiden ved Statsadvokaten i Aalborg

Ombudsmandens brev af den 22. maj 2003 til Ole Jensen

Ole Jensens klage af den 6. juni 2003 til Folketingets Ombudsmand

Side 1-3side 4-6, side 7-9side 10-12side 13-15side 16-18side 19-20indholdsfortegnelsen side 21-23indholdsfortegnelse side 24-25

Ole Jensens klage af den 6. juni 2003 til Folketingets Ombudsmand i html-format og med links til hovedparten af bilagene

Ole Jensens telefax til Folketinget Ombudsmand af den 7. juni 2003 vedlagt bilag 97

Ole Jensens telefax til Folketingets Ombudsmand af den 9. juni 2003 med rettelser til klagen af den 6. juni 2003

Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansens brev af den 18. juni 2003 med anmodning om, at jeg afventer Rigsadvokatens afgørelse, idet Folketingets Ombudsmand af ressourcemæssige årsager helst ønsker at tage stilling til min samlede klage

Ole Jensens klage af den 12. december 2003 til Folketingets Ombudsmand over Tilsynsrådet i Viborg og deres langsomme behandling af min henvendelse af den 2. november 2003

Folketingets Ombudsmands brev af den 18. december 2003 vedrørende Ole Jensens klage over Tilsynsrådets langsomme sagsbehandling

Jeg har den 13. april 2004 fremsendt mine 7 klager til Folketingets Ombudsmand som i alt fylder 29 sider hertil kommer 11 sider med bilagshenvisninger. På siderne 20, 21og 22 samt i bilagsfortegnelsen på side 39 er der før upload til hjemmesiden fjernet nogle afsnit med personfølsomme oplysninger

side 4-6   side 7-9   side 10-12   side 13-15   side 16-18   side 19-21   side 22-24   side 25-27   side 28 og 29

Bilagsfortegnelsen:

side 30-32   side 33-35   side 36-38   side 39 og 40

Folketingets Ombudsmands brev af den 26. maj 2004 til Ole Jensen   side 4-6   side 7

Klage til Folketingets Ombudsmand af  den 28. maj 2004  over afvisning af fire af mine syv  klager p.g.a. påstået for sen fremkomst    medsendt dokumentation for rettidig ankomst af klagesag

E-mail af den  2. juni 2004 til Folketingets Ombudsmand vedhæftet Pdf-fil med underskift  på modtagelse den 14. april 2004 af anbefalet pakke med min klage

Folketingets Ombudsmands brev af den 11. juni 2004 med beklagelse af, at fire af mine klager fejlagtigt blev afvist i brev af den 26. maj 2004

Folketingets Ombudmands brev af den 25. juni 2004 med besked om, at man i klagepunkterne 1, 2, 3, 5 og 7 vil rekvirere sagens akter fra Statsadvokaten i Aalborg

Folketingets Ombudsmands brev af den 6. september 2004 til Ole Engelbrecht Jensen vedlagt kopi af politimester Kåre Skjævelands brev af den 30. juni 2004 til Statsadvokaten i Aalborg og Statsadvokatens brev af den 24. august 2004 til Folketingets Ombudsmand

Ole Engelbrecht Jensens brev af den 9. september 2004 til Folketingets Ombudsmand som svar på dennes brev af den 6. september 2004 vedlagt 12 bilag

Ole Engelbrecht Jensens telefax af den 13. september 2004 til Folketingets Ombudsmand med rettelse af dato for politianmeldelse af borgmester Arne Hyldahl for brud på tavshedspligten   E-mail

Klage til Folketingets Ombudsmand af den 23. januar 2005 over Sydthy Kommunes forvaltningsskik   E-mail   Bilag fremsendt med klagen


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Formand for Retsudvalget Anna Baastrup (SF)

E-mail af den 4. juni 2004 fra SFs sekretariat med bekræftelse på, at sagen vil blive drøftet i den kommende uge 

E-mail af den 2. juni 2004 med kopi af klage over Folketingets Ombudsmands afvisning af 4 af mine 7 klager p.g.a. påstået for sendt ankomst

Folketingets Retsudvalgs brev af den 24. juni 2004 med besked om, at man ikke vil iværksætte en undersøgelse af hvorledes breve og pakker registreres ved Folketingets Ombudsmand

Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og kommuneforsker Roger Buch Jensen

Kommuneforsker Roger Buch Jensens e-mail af den 19. februar 2003 til Ole Jensen med bekræftelse på, at han i samarbejde med studerende på Syddansk Universitet i løbet af et år vil skrive  en videnskabelig artikel om skandalesagerne i kommunerne

Pressemeddelelse af den 2. marts 2003 omhandlende Danmarks førende kommuneforsker Roger Buch Jensen, som i løbet af et år går ind i sagen omkring "Sydthy-skandalen"


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og TV-journalist Mogens Rubinstein

Ole Jensens e-mail af den 3. marts 2003 til TV-journalist Mogens Rubinstein med opfordring til at medtage eksempler fra de lokale "skandaler" i sit foredrag mandag den 24. marts 2003 på Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og cand.jur. Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole i Århus

Ole Jensens E-mail af den 23. august 2004 til cand.jur. Oluf Jørgensen med anmodning om at få hans vurdering af Sydthy Kommune beslutning om, at man betragter mine anmodninger om aktindsigt alkoholregningerne for en løbende aktindsigt

Cand.jur. Oluf Jørgensens E-mail af den 26. august 2004 med bekræftelse af, at min opfattelse af aktindsigt i alkokolregninger fra Sydthy Kommune ikke kan betragtes som en løbende aktindsigt, og der derfor ikke kan kræves betaling for dette


Pressemeddelelser fra aviser og blade

Pressemeddelelse fra 19. november 2002 med 12 nye spørgsmål til borgmester Arne Hyldahl i forbindelse med statusmødet "Holdt de hvad de lovede" samme dag på Hurup Missionshotel  Pressemeddelelse E-mail 

Pressemeddelelse af den 2. marts 2003 omhandlende Danmarks førende kommuneforsker Roger Buch, som i løbet af et år går ind i sagen omkring "Sydthy-skandalen"


Artikler og  læserbreve fra aviser og blade

Thisted Dagblad

Læs en komplet lister over de bragte artikler fra Thisted Dagblad

Ole Jensens læserbrev  af den 14. marts 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Baggrunden for politianmeldelse"  Kladde

Ole Jensens læserbrev  af den 16. marts 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Replik til læserbrev"

Ole Jensens læserbrev  af den 22. marts 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Overtrædelse af udbudsregler"  Kladde

Ole Jensens læserbrev  af den 30. marts 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Ingen kommentarer til Datatilsynets brev"  Kladde 

Ole Jensens læserbrev  af den 4. juni 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Hvorfor tøver politiet?"  Kladde

Ole Jensens læserbrev  af den 6. juli 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Småting..!"  Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 12. oktober 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Flere skandaler i Sydthy"  Kladde 

Ole Jensens læserbrev af den 21. oktober 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Borgermøde i Sydthy?"  Kladde  

Ole Jensens læserbrev af den 29. oktober 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Besynderlig it-ordre"  Kladde 

Ole Jensens læserbrev af den 31. oktober 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Replik"  Kladde 

Ole Jensens læserbrev af den 4. november 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Opfordring til injuriesag"  Kladde 

Ole Jensens læserbrev af den 4. november 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "100% utroværdighed"  Kladde 

Ole Jensens læserbrev af den 12. november 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Afslapning i Sydthy"  Kladde 

Ole Jensens læserbrev af den 25. november 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Borgmesteren lovede svar..!  Kladde  Læs de 18 spørgsmål 

Ole Jensens læserbrev af den 3. december 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Parløb mellem Sydthy Kommune og HK"  Kladde 

Ole Jensens læserbrev af den 4. december 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "2003 - afregningens år"  Kladde 

Ole Jensens læserbrev af den 7. januar 2003 fra Thisted Dagblad med titlen "Om gensidig tillid og respekt i Sydthy  Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 15. februar 2003 fra Thisted Dagblad med titlen "Alkoholpolitik på rådhuset?  Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 17. februar 2003 fra Thisted Dagblad med titlen "Alkohol-replik"  Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 24. marts 2003 fra Thisted Dagblad med titlen "Hvem drak  67 kasser øl i Sydthys kantine i 2002?"  Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 11. april 2003 fra Thisted Dagblad med titlen "Ølhunden glammer i Sydthy"  Kladde

Poul Bech Jørgensens omdelte drukvise fra kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 8. april 2003

Ole Jensens læserbrev af den 17. juni 2003 fra Thisted Dagblad med overskriften "Urent trav af politimester"  Kladde

Ole Jensens læserbrev  af den 28. juni 2003 fra Thisted Dagblad med overskriften "Vil galskaben ingen ende tage i Sydthy Kommune?"   Kladde

Ole Jensens forslag af den 19. november 2003 til læserbrev til Thisted Dagblad med titlen "Kommentarer til borgermødet"

Ole Jensens læserbrev af den 21. november 2003 fra Thisted Dagblad med overskriften "Har mistet tillid til Sydthy-politikere"

Ole Jensens forslag til læserbrev af den 4. december 2003 til Thisted Dagblad med titlen "Ole Engelbrecht Jensen beklager"

Ole Jensens læserbrev af den 12. december 2003 fra Thisted Dagblad med overskriften "Hemmelig venteliste til plejehjemmene i Sydthy"   Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 15. januar 2004 fra Thisted Dagblad med overskriften "Jens Chr. Yde talte usandt i byrådssalen"   Kladde

Ole Jensens klage af den 20. januar 2004 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet over Tilsynsrådet tre afgørelser af den 9. juli-, 16. september og 2. november 2003

Ole Jensens læserbrev af den 21. januar 2004 fra Thisted Dagblad med overskriften "Svar til Jens Chr. Yde"   Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 28. januar 2004 fra Thisted Dagblad med overskriften "Jens Chr. Yde din berøringsangst for sandheden er skræmmende"   Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 16. februar 2004 fra Thisted Dagblad med overskriften "Nye erstatningskrav på vej til Sydthy Kommune"   Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 24. februar 2004 fra Thisted Dagblad med overskriften "Svar til borgmesteren"   Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 25. februar 2004 fra Thisted Dagblad med overskriften "Borgmesteren politianmeldt"   Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 28. februar 2004 fra Thisted Dagblad med overskriften "Svar til V-formand"   Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 15. marts 2004 fra Thisted Dagblad med overskriften "Kæmpe ros til kommunalråd"   Kladde

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad den 7. april 2004 med overskriften "Fusk med vinindkøb?" 

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad den 15. maj 2004 med overskriften  "Redegørelse dækker over usandheder"   Kladde

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad den 26. maj 2004 med overskriften  "Alkohol-politik"   Kladde

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad den 7. juni 2004  med overskriften "Alkoholbudgetterne overskredet i Sydthy"

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad den 12. juni 2004 med overskriften "Borgmester forsøgte at føre pressen bag lyset"   Kladde

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad 25. juni 2004 med overskriften "Overforbrug gennem 30 måneder i Sydthy"   Kladde  

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad 26. juli 2004 med overskriften "Baggrunden for at politianmelde borgmesteren"   Kladde

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad 29. juli 2004 med overskriften "Vildledende oplysninger"   Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 5. august 2004 til Thisted Dagblad med overskriften "Nægtet aktindsigt i direktør Hanne Flerons dokumentation"

Ole Jensens læserbrev af den 24. september 2004 til Thisted Dagblad med overskriften "Vil borgmesteren indføre en alkoholpolitik?"

Ole Jensens læserbrev til Thisted Dagblad 1. oktober 2004 med overskriften "Politimester Kåre Skjæveland fortæller ikke sandheden"

Ole Jensen læserbrev fra Thisted Dagblad  4. oktober 2004 med overskriften "Svar til Visby og borgmesteren"   Kladde

Ole Jensens læserbrev til Thisted Dagblad 7. oktober 2004 med overskriften "Vil borgmesteren holde Sydthy skadesløs?"

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad 23. november 2004 med overskriften "Ny personalesag under opsejling"

Ole Jensens læserbrev til Thisted Dagblad 14. december 2004 med overskriften "Venter stadig på undskyldning fra Sydthy Kommune"

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad 15. november 2004 med overskriften "Jeg venter stadig på undskyldning"

Ole Jensens læserbrev til Thisted Dagblad 18. december 2004 med overskriften "Direktør Hanne Marie Fleron er som sunket i jorden"


Jyllands-Posten

Artikel fra Jyllands-Posten 3. juli 2002 med titlen "Ulovlig overvågning på rådhus"


BT

Artikel fra BT 4. juli 2002 med titlen "Ansatte raser over TV-overvågning


Thylands Avis

Artikel fra Thylands Avis den 7. august 2002 med titlen "Politimesteren indstiller efterforskning"

Artikel fra Thylands Avis den 14. august 2002 med titlen "Ny politianmeldelse fra Ole E. Jensen"

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 23. oktober 2002 med titlen "Ren straffeattest og falske forklaringer" 

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 23. oktober 2002 med titlen "Borgermøde i Sydthy?"

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 13. november 2002 med titlen "Kr. 559.350 minus kr. 436.373?  

Ole Jensens pressemeddelelse fra Thylands Avis den 27. november 2002 med titlen "Julegave til borgmesteren" 

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 4. december 2002 med titlen "Borgmesteren lovede svar" 

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 18. december 2002 med titlen "Borgmesteren svigtede som sædvanligt" 

Ole Jensens åbne brev fra Thylands Avis den 8. januar 2003 med titlen "Sydthy vil forbedre borger-informationen"  Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 19. februar 2003 fra Thylands Avis med titlen "Alkoholpolitik på rådhuset i Sydthy?"  Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 26. februar 2003 fra Thylands Avis med titlen "Alkohol-replik"  Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 26. februar 2003 fra Thylands Avis med titlen "Overvåger Sydthy Kommune min hjemmeside?"  Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 5. marts 2003 fra Thylands Avis med titlen "Overvågnings-replik"  Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 2. april 2003 fra Thylands Avis med titlen "Hvem drak 67 kasser øl i Sydthys kantine i 2002?"  Kladde

Ronni H. Jensens læserbrev i Thylands Avis fra den 9. april 2003 med kommentarer til mine indlæg

Ole Jensens forslag til replik til Ronny H. Jensens læserbrev i Thylands Avis den 9. april 2003 med titlen "Spar os sagesløse"

Ole Jensens replik af den 16. april 2003 fra Thylands Avis med replik på Ronny H. Jensens læserbrev af den 9. april 2003 med titlen "Spar os sagesløse"

Ole Jensens læserbrev af den 18. juni 2003 fra Thylands Avis med titlen "Anklager politimesteren for manipulation"  Kladde

Annonce fra Thylands Avis med indkaldelse til politikermøde mandag den 17. november 2003 på Missionshotellet i Hurup kl. 19:30

Thylands Avis fra den 12. november 2003 med omtale af den kommende politikermøde den 17. november 2003 på på Missionshotellet i Hurup

Artikel fra Thylands Avis af den 26. november 2003 med overskriften "Politisk fokus på Sydthy Kommune"

Artikel fra Thylands Avis af den 26. november 2003 med overskriften "Sydthy-borgmester bekymret for demokratiet"

Ole Jensens forslag af den 27. november 2003 til læserbrev til Thylands Avis med titlen "Sydthy-borgmester bekymret for demokratiet!"

Chefredaktør Hans Peter Kragh, Thisted Dagblad, læserbrev af den 3. december 2003 med overskriften "Bekymret for demokratiet"

Ole Jensens læserbrev af den 3. december 2003 fra Thylands Avis med overskriften "Borgmester Arne Hyldahl er bekymret for demokratiet"

Ole Jensens forslag til læserbrev af den 4. december 2003 til Thylands Avis med titlen "Ole Engelbrecht Jensen beklager"

Ole Jensens forslag til læserbrev til Thylands Avis med titlen "Tophemmelig venteliste til plejehjemmene i Sydthy Kommune"

Ole Jensens læserbrev af den 17. december 2003 fra Thylands Avis med overskriften "Tophemmelig venteliste til plejehjemmene i Sydthy Kommune!!!"

Ole Jensens læserbrev af den 3. marts 2004 fra Thylands Avis med overskriften "Borgmesteren politianmeldt"    Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 17. marts fra Thylands Avis med overskriften "Kæmpe ros til kommunalråd"   Kladde

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 7. april 2004 med overskriften "Fusk med vinindkøb?"    Kladde

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 19. maj 2004 med overskriften "Redegørelse dækker over borgmesterens usandheder"   Kladde

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 26. maj 2004 med overskriften "Alkohol-politik"   Kladde

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 16. juni 2004 med overskriften "Borgmester forsøgte at føre pressen bag lyset"   Kladde

Ole Jensens læserbrev  til Thylands Avis fra den 27. juli 2004 med overskriften "Direktør Hanne Flerons bevidste vildledning af offentligheden"

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 28. juli 2004 med overskriften "Baggrunden for at politianmelde borgmesteren"   Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 5. august 2004 til Thylands Avis med overskriften "Nægtet aktindsigt i direktør Hanne Flerons dokumentation"

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis 6. oktober 2004 med overskriften "Svar til Visby og borgmesteren"   Kladde

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis 6. oktober 2004 med overskriften "Kåre Skjæveland fortæller ikke sandheden"   Kladde

Ole Jensens læserbrev til Thylands Avis 7. oktober 2004 med overskriften "Vil borgmesteren holde Sydthy skadesløs?"


Ikke optagne læserbreve

Ole Jensens læserbrev af den 9. april 2003 til Thylands Avis  med titlen "Grov pligtforsømmelse i  Sydthys økonomiudvalg?"

Ole Jensens læserbrev af den 8. september 2003 til Thisted Dagblad med titlen "På ved mod kollektiv udslettelse i Sydthy?"

Ole Jensens læserbrev af den 4. december 2003 til Thylands Avis med titlen "Ole Engelbrecht Jensen beklager"

Ole Jensens læserbrev af den 4. december 2003 til Thisted Dagblad med titlen "Ole Engelbrecht Jensen beklager"

Ole Jensens læserbrev af den 9. juni 2004 til Thylands Avis med overskriften "Alkoholbudgetterne overskredet i Sydthy Kommune"


Replik til mine læserbreve

Ronni H. Jensens læserbrev i Thylands Avis fra den 9. april 2003 med kommentarer til mine indlæg


Annoncer

Annonce i Thylands Avis 13. november 2002 med titlen "Holdt de hvad de lovede" 


Kommunalbladet

Link til artikel fra Kommunalbladet nr. 10/2002 side 21 fra 24. maj 2002 "IT-medarbejder melder Sydthy til politiet"  gif-format  html-format

Kommunalbladet nr. 14/2002 side 15 fra 8. august 2002 "Sydthy får næse for overvågning"

Kommunalbladet nr. 21/2002 side 6, 7, 8 og 9 fra den 21. november 2002 "Kriminelle ansatte straffes vilkårligt"  print af artiklen fra Kommunalbladets hjemmeside  link til artiklen på Kommunalbladets hjemmeside

Artikel fra Kommunalbladet nr. 5/2003 side 15 med titlen "Kriminelle ansatte skal kontrolleres bedre"


Mobning på arbejdspladsen

Artikel fra Jyllands-Posten 5. juni 2002, Terror på arbejdspladsen af journalist Maria J. Dalhoff


 

Startside ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 12. februar 2005