Retsudvalget

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og formand for Retsudvalget Anna Baastrup (SF)


Folketingets Retsudvalgs brev af den 24. juni 2004 med besked om, at man ikke vil iværksætte en undersøgelse af hvorledes breve og pakker registreres ved Folketingets Ombudsmand

E-mail af den 4. juni 2004 fra SFs sekretariat med bekræftelse på, at sagen vil blive drøftet i den kommende uge 

E-mail af den 2. juni 2004 med kopi af klage over Folketingets Ombudsmands afvisning af 4 af mine 7 klager p.g.a. påstået for sendt ankomst


 

Startside ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 23. oktober 2004