Statsadvokaten

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Statsadvokaten i Aalborg


Statsadvokatens brev af den 24. august 2004 til Folketingets Ombudsmand

Statsadvokatens brev af den 9. september 2004 med afgørelse af min klage af den 5. august 2004 over politimester Kåre Skjævelands afvisning af ikke, at ville iværksætte en efterforskning i forbindelse med min politianmeldelse af den 21. juli 2004 af borgmester Arne Hyldahl for dokumentfalsk, tyveri og underslæb

Statsadvokatens brev af 12. august 2004 med kvittering på, at have modtaget min klage af 11. august 2004 over politimester Kåre Skjævelands afgørelse af 5. august 2004

Ole Jensens telefax af den 11. august 2004 med klage til Statsadvokaten i Aalborg over politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 5. august 2004

Statsadvokatens brev af den 6. april 2004 med afvisning på, at lade politimester Kåre Skjæveland genoptage efterforskningen i mine anmeldelser om Sydthy Kommunes brud på tavshedspligten

Ole Jensens klage af den 28. marts 2004 til Statsadvokaten over politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 26. marts 2004

Statsadvokatens brev af den 24. marts 2004 med besked om, at hun anmoder politimester Kåre Skjæveland om at træffe en afgørelse vedrørende min anmeldelse af den 7. marts 2004

Ole Jensens anmodning til Statsadvokaten om hurtigt sagsbehandling af klage af den 18. marts 2004 over politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 8. marts 2004

Ole Jensens klage af den 18. marts 2004 til Statsadvokaten over politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 8. marts 2004

Statsadvokatens brev af den 21. august 2003 til Ole Jensen

Statsadvokatens brev af den 11. august 2003 til Ole Jensen

Ole Jensens klage til Statsadvokaten i Aalborg af den 7. august 2003 vedrørende politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 5. august 2003 med afvisning af, at yde aktindsigt i kommunaldirektør Poul Erik Bachs afhøringsrapport af den 9. juli 2002

Statsadvokatens brev af den 28. juli 2003 til Ole Jensen

Statsadvokatens brev af den 16. juli 2003 til Ole Jensen

Brugervenlig html-udgave af Ole Jensens brev af den 15. juli 2003 med klage til Statsadvokaten i Aalborg over politimester Kåre Skjævelands beslutning af den 4. juli 2003 om ikke, at ville indlede efterforskning på baggrund af min anmeldelse af rådhusbetjent Jens Peter Jensen for falsk forklaring med link til de vedlagte bilag A-I

Ole Jensens brev af den 15. juli 2003 med klage til Statsadvokaten i Aalborg over politimester Kåre Skjævelands beslutning af den 4. juli 2003 om ikke, at ville indlede efterforskning på baggrund af min anmeldelse af rådhusbetjent Jens Peter Jensen for falsk forklaring vedlagt bilag A-I

Statsadvokaten omgørelse af den 23. maj 2003 af politimester Kåre Skjævelands afvisning af, at give mig yderligere 2 timers aktindsigt i sagen dokumenter

Ole Jensens telefax af den 18. maj 2003 til Statsadvokaten med rykker på svar på min henvendelse af den 1. maj 2003 vedrørende min klage over politimester Kåre Skjævelands afslag på yderligere tid til aktindsigt i sagens dokumenter med kopi til Folketingets Ombudsmand

Ole Jensens telefax af den 1. maj 2003 til Statsadvokaten med klage over politimester Kåre Skjævelands afslag på yderligere aktindsigt i sagens akter

Statsadvokatens brev af den 30. april 2003 med bekræftelse på modtagelse af min klage af den 24. april 2003 vedrørende politimester Kåre Skjæveland afslag på at fremsende kopier af afhøringsrapporterne

Ole Jensens telefax af den 30. april 2003 til Statsadvokaten med klage over politimester Kåre Skjævelands afslag på fremsendelse af kopier af afhøringsrapporter

Ole Jensens telefax af den 24. april 2003 til Statsadvokaten med klage over politimester Kåre Skjævelands afgørelse om ikke, at ville fremsende kopier af afhøringsprotokollerne fra min sag mod Sydthy kommune

Statsadvokatens brev af den 16. april 2003 til Ole Jensen med besked om, at man ikke foretager sig yderligere i min klagesag over den langsomme sagsbehandling, idet jeg den 14. april 2003 har fået svar på min klage over politimester Kåre Skjæveland

Statsadvokatens afgørelse af den 14. april 2003 over min klage vedrørende politimester Kåre Skjævelands afgørelser af den 29.- og 30. juli 2002

Ole Jensens telefax af den 13. april 2003 til Statsadvokaten i Aalborg med rykker for manglende svar vedrørende min tidligere fremsendte anmodning af den 30. december 2002 hvorvidt, at de to hovedvidner og jeg selv måtte blive afhørt inden, at den endelige afgørelse træffes i min klagesag over politimerster Kåre Skjæveland

Ole Jensens telefax af den 6. april 2003 til Statsadvokaten i Aalborg med rykker for manglende svar vedrørende min tidligere fremsendte anmodning af den 30. december 2002 hvorvidt, at de to hovedvidner og jeg selv måtte blive afhørt inden, at den endelige afgørelse træffes i min klagesag over politimester Kåre Skjæveland

Ole Jensens telefax af den 30. marts 2003 til Statsadvokaten i Aalborg med rykker for manglende svar vedrørende min tidligere fremsendte anmodning af den 30. december 2002 hvorvidt, at de to hovedvidner og jeg selv måtte blive afhørt inden, at den endelige afgørelse træffes i min klagesag over politimester Kåre Skjæveland

Ole Jensens telefax af den 15. marts 2003 til Statsadvokaten i Aalborg med rykker for manglende svar vedrørende min tidligere fremsendte anmodning af den 30. december 2002 hvorvidt, at de to hovedvidner og jeg selv måtte blive afhørt inden, at den endeligt afgørelse træffes i min klagesag over politimester Kåre Skjæveland

Ole Jensens brev af den 31. december 2002 til Statsadvokaten indeholdende dokumentation fremsendt til Datatilsynet i perioden august-december 2002

Ole Jensens brev af den 30. december 2002 til Statsadvokaten indeholdende dokumentantion fremsendt til Datatilsynet i perioden august-dember 2002

Ole Jensens anmodning af den 13. december 2002 til Statsadvokaten om, at afvente det manglende brev fra Datatilsynet til Sydthy Kommune således, at det kan indgå i klage over politimester Kåre Skjævelands afgørelser 

Ole Jensen anmodning af den 27. november 2002  til Statsadvokaten om, at afvente det manglende brev fra Datatilsynet til Sydthy Kommune således, at det kan indgå i klage over politimester Kåre Skjævelands afgørelser 

Ole Jensens telefax af den 14. november 2002 til Statsadvokaten med information om, at jeg i løbet af den kommende uge vil fremsende den seneste korrespondance mellem Datatilsynet og Sydthy Kommune 

Statsadvokatens brev af den 29. oktober 2002 med forventet tidspunkt for afgørelse på klage   

Ole Jensens klage af den 23. oktober 2002 til Statsadvokaten vedrørende politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 25. september 2002  

Statsadvokatens brev af den 10. september 2002 med afgørelsen på min klage over Politimesteren i Thisteds manglende besvarelse af mine breve

Ole Jensens brev af den 6. september 2002 til Statsadvokaten vedlagt bilag 1-12 

Link til dokumenter vedlagt Ole Jensens brev af den 6. september 2002 til Statsadvokaten

Statsadvokatens brev af den 30. august 2002 med kvittering for modtagelse af klage over politimester Kåre Skjævelands afgørelser af den 29.- og 30. juli 2002

Ole Jensens telefax af den 27. august 2002 med rettelse til klage til Statsadvokaten af den 27. august 2002 

Ole Jensens klage af den 27. august 2002 til Statsadvokaten vedrørende politimester Kåre Skjævelands afgørelser af den 29.- og 30. juli 2002  Side 4-6   Side 7-8 

Statsadvokatens brev til Ole Jensen af den 12. juni 2002

Ole Jensens telefax af den 10. juni 2002 til Statsadvokaten vedrørende Politimesterens manglende besvarelse af henvendelser  jpg-format


Læs de seneste nyheder   Læs de vigtigste dokumenter i prioriteret rækkefølge   Læs den samlede indholdsfortegnelse    Gå til Afsnit   Læs om sagen mod Sydthy Kommune

 

Startside ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 16. november 2004