Revisionen

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Kommunernes Revision i Thisted


Kommunernes Revisions rapport af den 20. september 2004 omhandlende møder, rejser og repræsentation for 2003   Bilag 1 og 2   Interviewskema med sammenligning med fire andre kommuner   De gældende bevillingsregler er ikke overholdt    Revisionen påpeger et ubevilliget merforbrug på 159% i forhold til budgettet for konto for møder, rejser og repræsentation  

Borgmesteren er ikke i stand til at redegøre for, hvad der er sket med 120 flasker rødvin indkøbt til gaver og repræsentation  

Ole Jensens E-mail af den 16. august 2004 til Kommunernes Revision i Thisted vedhæftet 11 Pdf-filer vedrørende Sydthy Kommunes alkohol-indkøb

Ole Jensens E-mail af den 9. juni 2004 til Kommunernes Revision i Thisted vedhæftet 9 Pdf-filer vedrørende Sydthy Kommunes alkohol-indkøb og bogføringen af denne


 

Startside ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 12. februar 2005