TV-Midtvest

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Se de seneste indslag på TV-Midtvest, som handler om de mange personalesager, som kommunaldirektør Poul Erik Bach nu selv er blevet en del af.

Gå ind på www.tvmidtvest.dk. Vælg Net-TV, herefter Arkiv. Nu skal du vælge den dato, som indslaget har været bragt. Gå ind i kalenderen til venstre og klik på datoen. Vælg herefter hvilket indslag du ønsker at se. Klik på navnet på indslaget.

Nedenstående er et uddrag af de seneste udsendelser:

10. februar 2004 kl. 19:30, indslag 7, "Embedsvælde i Sydthy, indslagets længde 2m:18s

11. februar 2004 kl. 19:30, indslag 3, "Vrede over borgmester, indslagets længde 2m:15s

12. februar 2004 kl. 19:30, indslag 5, "Fyret leder får erstatning, indslagets længde 2m:32s

13. februar 2004 kl. 19:30, indslag 3, "Chefer lader stå til", indslagets længde 4m:55s

9. marts 2004 kl. 19:30, indslag 5, "Fritaget for tjeneste", indslagets længde 0m:28s

Alkoholdebatten i Sydthy Kommune:

21. juni 2004 kl. 22:20, første  indslag. Indslaget drejer sig politianmeldelse af borgmester Arne Hyldahl for dokumentfalsk, tyveri og underslæb. Se en afskrift af, hvad der blev sagt i indslaget.

11. marts 2004 kl. 19:30, indslag 2, "Hængt ud for at drikke", indslaget længde 2m:08s. Indslaget handler om "Positiv-listen".  Se en afskrift af, hvad der blevet sagt i indslaget.

Ulovlig kameraovervågning, ulovlig E-mail gennemgang samt mandatsvig.

20. juni 2004 kl. 19:30, indslag 6, "Kostbare klager", indslagets længde 3m:36s. Indslaget handler om ulovlig kamera- og E-mail-overvågning samt mandatsvig udført af it-koordinator Arne Mikkelsen fra Sydthy Kommune. Se en afskrift af, hvad der blev sagt i indslaget.


 

Startside ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 13. november 2004