Aktindsigt - alkohol

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Sydthy kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i kommunens alkoholindkøb

Telefax af den 7. februar 2005 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for januar måned 2005   E-mail

Telefax af den 7. februar 2005 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for december måned 2004   E-mail

E-mail af den 17. januar 2005 til Sydthy Kommune med rykker for manglende aktindsigt i alkoholregninger for november 2005

E-mail af den 17. januar 2005 til Sydthy Kommune med rykker for manglende aktindsigt i alkoholregninger for oktober 2005

E-mail af den 17. januar 2005 til Sydthy Kommune med rykker for manglende aktindsigt i alkoholregninger for september 2005

E-mail til borgmester Arne Hyldahl 18. december 2004 med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for november måned 2004

E-mail til borgmester Arne Hyldahl 18. december 2004 med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for oktober måned 2004

E-mail til borgmester Arne Hyldahl 18. december 2004 med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for september måned 2004

Sydthy Kommunes brev af den 27. september 2004 vedlagt de manglende dokumenter fra brevet af den 21. september 2004

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 21. september 2004 med svar på anmodning om aktindsigt

Sydthy Kommunes faktura nr. 0014001476 af den 21. september 2004 til Ole Engelbrecht Jensen for betaling af 66 fotokopier

Borgmester Arne Hyldahl brev af den 20. september 2004 vedlagt kommunalbestyrelsens afvisning af aktindsigt i vielser, sammenkomster og betaling for fotokopier

Ole Engelbrecht Jensens telefax af den 13. september 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for august måned 2004   E-mail

Ole Engelbrecht Jensens telefax af den 13. september 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for juli måned 2004   E-mail

Cand.jur. Oluf Jørgensens E-mail af den 26. august 2004 med bekræftelse af, at min opfattelse af aktindsigt i alkokolregninger fra Sydthy Kommune ikke kan betragtes som en løbende aktindsigt, og der derfor ikke kan kræves betaling for dette

Ole Jensens E-mail af den 23. august 2004 til cand.jur. Oluf Jørgensen med anmodning om at få hans vurdering af Sydthy Kommune beslutning om, at man betragter mine anmodninger om aktindsigt alkoholregningerne for en løbende aktindsigt

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 4. august 2004 vedlagt alkohol bilagene for perioden 1. april 2004 til 30. juni 2004 samt tre bilag fra 1. kvartal som man havde "glemt" at fremsende

Ole Jensens telefax af 4. august 2004 med fornyet anmodning om, at oplyse om dato for afholdelse af sammenkomster, jubilæer og andre arrangementer på rådhuset, hvor der har været serveret alkohol, samt hvor, hvem og hvor mange der har deltaget ved hvert arrangement i tidsrummet 1. januar 2002 til 24. juli 2004   E-mail

Ole Jensens telefax af 4. august 2004 med fornyet anmodning om, at oplyse om antallet af vielser foretaget af borgmester Arne Hyldahl i tidsrummet 1. januar 2002 til 24. juli 2004   E-mail

Borgmester Arne Hyldahls brev af  3. august 2004 med afvisning på, at oplyse dato for afholdelse af sammenkomster, jubilæer og andre arrangementer på rådhuset, hvor der har været serveret alkohol, samt hvor, hvem og hvor mange der har deltaget ved hvert arrangement i tidsrummet 1. januar 2002 til 24. juli 2004 med henvisning til Offentlighedslovens paragraf 4, stk. 3

Borgmester Arne Hyldahls brev af 3. august 2004 med afvisning på, at oplyse om navne på der personer, som er viet på rådhuset vedlagt ægteskabslovens paragraf 20, stk. 3

Ole Jensens telefax fra den 31. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i eventuel beslutning om opkrævning af betaling for fotokopier   E-mail

Ole Jensens telefax fra den 31. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i kantinemedarbejdernes flexskemaer   E-mail

Ole Jensens telefax af den 24. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i antallet af sammenkomster på rådhuset, i hvilken forbindelse, der serveres alkohol betalt af Sydthy Kommune   E-mail 

Ole Jensens telefax af den 24. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i antallet af vielser, som han foretager på rådhuset   E-mail 

Direktør Hanne Flerons brev af den 22. juli 2004 med specifikation over aktindsigt over hvilke konti og fra forvaltninger de vedlagte bilag stammer fra

Regning af den 20. juli 2004 fra Sydthy Kommune på kr. 723 for fotokopier vedrørende aktindsigt i alle bilag fra møder, rejser og repræsentation for 2003

Ole Jensens telefax af den 18. juli 2004 med anmodning om fremsendelse af alle bilag fra møder, rejser og repræsentation fra 2003   E-mail

Direktør Hanne Flerons brev af den 9. juli 2004 vedlagt Sydthy Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ fra 1981

Direktør Hanne Flerons brev af den 9. juli 2004 med yderligere spørgsmål til mine tidligere anmodninger om aktindsigt i alle bilag fra møder, rejser og repræsentation for 2003

Direktør Hanne Flerons brev af den 8. juli 2004 med besvarelse af anmodning om hvorfor ikke alle alkoholbilag blev fremsendt ved første anmodning om dette

Ole Jensens telefax af den 8. juli 2004 med anmodning om besvarelse af det manglende spørgsmål fra min henvendelse af den 4. juli 2004   E-mail

Ole Jensens telefax af den 8. juli 2004 med anmodning om fremsendelse af Sydthy Kommunes kasse- og regnskabsregulativ   E-mail

Ole Jensens telefax af den 8. juli 2004 med anmodning om fremsendelse af alle bilag fra møder, rejser og repræsentation   E-mail

Direktør Hanne Flerons brev af den 6. juli 2004 med fortsat krav om betaling for fotokopier, hvis antallet overstiger 25 styk

Direktør Hanne Flerons brev af den 5. juli 2004 med besvarelse af et af to spørgsmål fra min henvendelse af den 4. juli 2004

Direktør Hanne Flerons brev af den 5. juli 2004 vedlagt Kommunernes Revisions delberetning nr. 127

Ole Jensen telefax af den 4. juli med afvisning af kravet om personlig henvendelse ved ønske om aktindsigt i bilag fra møder, rejser og repræsentation samt betaling for fotokopier af bilag, hvis antallet overstiger 25 styk   E-mail

Ole Jensen telefax af den 4. juli med ønske om en forklaring på, hvornår man i Sydthy Kommune blev bekendt med, at jeg manglede at modtage de tre alkoholbilag   E-mail

Ole Jensen telefax af den 4. juli med ønske om aktindsigt i Kommunernes Revisions delberetning nr. 127   E-mail

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 2. juli 2004 vedlagt kopi af Offentlighedslovens tekst vedrørende betaling for fotokopier i forbindelse med ønsket om aktindsigt

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 2. juli 2004 vedlagt tre alkoholbilag, som man havde "glemt" at fremsende i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i bilagene fra 2003

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 2. juli 2004 vedlagt Kommunernes Revisions delberetning nr. 132 og 135

Ole Jensens telefax af den 1. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i Kommunernes Revisions delberetninger nr. 132 og 135   E-mail

Ole Jensens telefax af den 30. juni 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i indkøbet af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. april 2004 - 30. juni 2004   E-mail

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 29. juni 2004 vedlagt Kommunernes Revisions beretninger for 2001 og 2002

Telefax fra den 25. juni 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alle bilag fra møder, rejser og repræsentation fra 2003   E-mail

Telefax fra den 24. juni 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning aktindsigt i alle bilag fra møder, rejser og repræsentation fra 2001, 2002 og 2003   E-mail 

Telefax fra den 24. juni 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning aktindsigt i Kommunernes Revisions beretninger fra 2001, 2002 og 2003   E-mail

Telefax til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om fremsendelse af det godkendte regnskab for 2003 fra Sydthy Kommune   E-mail

Sydthy Kommunes brev af den 28. maj vedlagt regnskaberne for 2001 og 2002

Ole Jensens telefax til af den 18. maj 2004 borgmester Arne Hyldahl med anmodning om at få tilsendt regnskaberne for 2001 og 2002

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 26. april 2004 med besked om, at regnskabet for 2003 forventes godkendt af kommunalbestyrelsen den 15. juni 2004

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 26. april 2004 vedlagt offentlighedslovens bestemmelser ang. betaling for fotokopier

Ole Jensens telefax af den 23. april 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om fremsendelse af regnskaberne for 2001, 2002 og 2003

Ole Jensens telefax af den 21. april 2004 til borgmester Arne Hyldahl med kommentarer til Sydthy Kommunes krav om, at jeg møder op personligt i forbindelse med ønske om aktindsigt samt betaling for fotokopier

Ole Jensens telefax af den 21. april 2004 til borgmester Arne Hyldahl med spørgsmål til kontering af vinindkøb

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 6. april 2004, som svar på mit ønske om aktindsigt i Sydthy Kommunes køb af 120 flasker rødvin angivelig til brug for repræsentative formål

Ole Jensens telefax af den 31. marts 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i indkøbet af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. januar 2004 - 31. marts 2004 samt anmodning om en opgørelse over ved hvilke receptioner, at Sydthy Kommune har ladet sig repræsentere

Sydthy Kommunes køb af 120 flasker rødvin ved Excellent Wine i Herning  

Se tallene for Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for 2004

Se tallene for Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for 2003

Se tallene for Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for 2002

Se tallene for Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for 2001

Sydthy Kommunes alkoholpolitik fra juni 1997

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 6. januar 2004 med dokumentation for Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. august - 31. december 2003

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 16. december 2003 med bekræftelse på, at jeg i uge 2/2004 vil modtage aktindsigt i de seneste regninger vedrørende indkøb af vand, øl, vin og spiritus i Sydthy Kommune

Ole Jensens telefax af den 12. december 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alle regninger som indeholder køb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. august 2003 - 31. december 2003

Ole Jensens E-mail af den 12. december 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alle regninger som indeholder køb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. august 2003 - 31. december 2003

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 15. august 2003 vedlagt dokumentation for Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 16. marts 2003 til 31. juli 2003

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 6. august 2003 til Ole Jensen

Ole Jensens E-mail af den 5. august 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 17. april 2003 til 31. juli 2003   Telefax

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 9. maj 2003 vedlagt dokumentation for Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. januar 2003 - 16. marts 2003

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 23. april 2003 med bekræftelse på modtagelsen af anmodning om aktindsigt i indkøb af vand, øl, vin og spiritus indkøbet i perioden 1. januar 2003 til 16. april 2003

Ole Jensens E-mail og telefax af den 17. april 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i indkøb af vand, øl, vin og spiritus indkøbt i perioden 1. januar 2003 til 16. april 2003

Borgmesterens følgebrev af den 17. marts 2003 vedlagt Sydthy Kommunes alkoholpolitik fra juni 1997

Ole Jensens kommentarer til det modtagne materiale i forbindelse med ønsket om aktindsigt i indkøbet af vand, øl, vin og spiritus for årene 2001 og 2002

Ole Jensens E-mail af den 15. marts 2003 til borgmester Arne Hyldahl med ønsket om aktindsigt i økomoniudvalgets vedtagne alkoholpolitik fra juni 1997 for samtlige ansatte i Sydthy kommune

Ole Jensens E-mail af den 14. marts 2003 til borgmester Arne Hyldahl med påmindelse om, at jeg ikke har modtaget den ønskede opgørelse over det samlede indkøb af vand, øl, vin og spiritus for regnskabsåret 2001 og 2002 indkøbt til brug på Rådhuset i Hurup

Ole Jensens E-mail af den 14. marts 2003 til borgmester Arne Hyldahl med påmindelse om, at det i dag er sidste frist for fremsendelse af materialet vedrørende aktindsigt i alle regninger fra år 2001 og 2002, der vedrører Rådhusets indkøb af vand, øl, vin og spiritus

Borgmesterens følgebrev af den 13. marts 2003 vedlagt materialet vedrørende mit ønske om aktindsigt i Sydthy kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus til Rådhusets kantine

Borgmester Arne Hyldahls  brev af den 24. februar 2003 med bekræftelse på, at jeg i løbet af uge 11/2003 vil modtage materialet i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i alle regninger fra år 2001 og 2002, som vedrører indkøb af vand, øl, vin, og spiritus

Ole Jensens e-mail af den 17. februar 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i køb af vand, øl, vin og spiritus for år 2001 og 2002  Telefax  


 

Startside ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 07. februar 2005