Statsamtet

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Statsamtmanden i Nordjyllands Amt


Statsamtet Nordjyllands brev af den 26. januar 2005 med svar på klage over aktindsigt i 11 personalemapper

Statsamtet Nordjyllands brev af den 26. januar 2005 med svar på orientering i sag omkring manglende aktindsigt i tidligere ældrechef Helene Abildgaards personalemappe

Statsamtet Nordjyllands brev af den 26. januar 2005 med svar på orientering i sag omkring manglende aktindsigt i alkoholbilag for september, oktober og november måned 2004

Klage til Statsamtet Nordjylland af den 23. januar 2005 over manglende aktindsigt i direktør Hanne Marie Flerons personalemappe   Bilag fremsendt med klagen

E-mail til Statsamtet Nordjylland med følgebrev og svar på deres brev af den 5. januar 2005

Statsamtet Nordjyllands brev af den 5. januar 2005 med afgørelse på klage af den 25. december 2004 over manglende aktindsigt materiale fra 11 personalemapper med anmodning om fremsendelse af kopi af det hidtidigt modtagne materiale

E-mail af den 25. december 2004 til Statsamtet Nordjylland med klage Sydthy Kommunes ikke har  fra 11. tidligere fremsendte personalemapper i sin helhed

Statsamtet Nordjyllands afgørelse af den 22. december 2004klage af den 17. december 2004

Ole Jensens E-mail af den 17. december 2004 til Statsamtet Nordjylland med klage over, at min klage af den 29. november 2004 til økonomiudvalget i Sydthy Kommune over modtagelsen af aktindsigt som krænkede tavshedspligten ikke blev behandlet på mødet den 14. december 2004

Statsamtet Nordjyllands brev af den 9. september 2004 med afgørelse af min klage af den 5. september 2004 over kommunalbestyrelsens bevidste forhaling af sagsbehandlingen af min klage over betaling for fotokopier

Ole Jensens klage af den 8. marts 2004 til Statsamtet Nordjylland over pligtforsømmelse i forbindelse med min henvendelse af den 23. januar 2002 til borgmester Arne Hyldahl

Ole Jensens klage af den 11. februar 2004 til Statsamtet Nordjylland over et flertal af kommunalbestyrelsen for pligtforsømmelse i forbindelse med manglende reaktion på oplysningerne i mine læserbreve i Thisted Dagblad og Thylands Avis


 

Startside ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 28. januar 2005