Direktør Hanne Fleron

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og direktør Hanne Marie Fleron


Sydthy Kommunes brev af den 25. januar 2005 med svar på E-mails af den 20. - og 22. januar 2005 til direktør Hanne Marie Fleron atter en gang vedlagt Kommunernes Landsorganisations brev af den 2. juli 1998

E-mail af den 22. januar 2005 til direktør Hanne Marie Fleron med fornyet anmodning om aktindsigt i dokumentation for hendes erhvervserfaring, eksamensbeviser og kurser

Sydthy Kommunes brev af den 20. januar 2005 med svar på aktindsigt i direktør Hanne Marie Fleron- og direktør Lars Sloth Christoffersens personalemapper

E-mail af den 20. januar 2005 til direktør Hanne Marie Fleron med anmodning om at fremsende dokumentation for bestået eksamener, erhvervsuddannelse samt kurser

Direktør Hanne Marie Flerons brev af den 22. december 2004 vedlagt kopi af E-mail af den 29. november 2004 til Ole Jensen

E-mail af den 22. december 2004 til Sydthy Kommune med anmodning om aktindsigt i E-mail af den 29. november 2004 angiveligt fremsendt til Ole Jensen

E-mail af den 21. december 2004 til Hanne Marie Fleron med afklaring af mine E-mail-adresser og baggrunden for, at jeg har to forskellige E-mail-adresser  


 

Startside ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 28. januar 2005