Seneste nyt

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Besøgsstatistikken er opdateret. Se de nye tal for september 2004, oktober 2004, november 2004, december 2004 og januar 2005 samt juni-december 2004

Samlet oversigt over alkoholindkøbene i Sydthy Kommune i 2004

Link til de enkelte regninger over alkoholindkøbene i Sydthy Kommune i 2004

Kommunernes Revisions rapport af den 20. september 2004 omhandlende møder, rejser og repræsentation for 2003   Bilag 1 og 2   Interviewskema med sammenligning med fire andre kommuner   De gældende bevillingsregler er ikke overholdt     

Borgmesteren er ikke i stand til at redegøre for, hvad der er sket med 120 flasker rødvin indkøbt til gaver og repræsentation  

Telefax af den 7. februar 2005 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for januar måned 2005   E-mail

Telefax af den 7. februar 2005 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for december måned 2004   E-mail

Sydthy Kommunes brev af den 28. januar 2005 vedlagt aktindsigt i konstitueret viceskoleinspektør Elisabeth Petersens personalemappe

Statsamtet Nordjyllands brev af den 26. januar 2005 med svar på klage over aktindsigt i 11 personalemapper

Statsamtet Nordjyllands brev af den 26. januar 2005 med svar på orientering i sag omkring manglende aktindsigt i tidligere ældrechef Helene Abildgaards personalemappe

Statsamtet Nordjyllands brev af den 26. januar 2005 med svar på orientering i sag omkring manglende aktindsigt i alkoholbilag for september, oktober og november måned 2004

Sydthy Kommunes brev af den 25. januar 2005 med svar på E-mails af den 20. - og 22. januar 2005 til direktør Hanne Marie Fleron atter en gang vedlagt Kommunernes Landsorganisations brev af den 2. juli 1998

Klage til Statsamtet Nordjylland af den 23. januar 2005 over manglende aktindsigt i direktør Hanne Marie Flerons personalemappe   Bilag fremsendt med klagen

Klage til Folketingets Ombudsmand af den 23. januar 2005 over Sydthy Kommunes forvaltningsskik   E-mail   Bilag fremsendt med klagen

E-mail af den 22. januar 2005 til direktør Hanne Marie Fleron med fornyet anmodning om aktindsigt i dokumentation for hendes erhvervserfaring, eksamensbeviser og kurser

Sydthy Kommunes brev af den 21. januar 2005 med kvittering for anmodning om aktindsigt i konstitueret skoleinspektør Elisabeth Petersens personalemappe

Sydthy Kommunes brev af den 20. januar 2005 med svar på anmodning om yderligere aktindsigt i 11 personalemapper

Sydthy Kommunes brev af den 20. januar 2005 vedlagt alkoholbilag for september, oktober og november 2004

Sydthy Kommunes brev af den 20. januar 2005 med svar på aktindsigt i direktør Hanne Marie Fleron- og direktør Lars Sloth Christoffersens personalemapper

E-mail af den 20. januar 2005 til direktør Hanne Marie Fleron med anmodning om at fremsende dokumentation for bestået eksamener, erhvervsuddannelse samt kurser

Sydthy Kommunes brev af den 18. januar 2005 med besvarelse af rykker for manglende aktindsigt i tidligere ældrechef Helene Abildgaards personalemappe vedlagt kopi af Sydthy Kommunes brev af den 5. januar 2005

Tidligere ældrechef Helene Abildsgaards personalemappe

Brev af den 17. januar 2005 fra Næstved Kommune med besvarelse af fornyet anmodning om aktindsigt i Hanne Marie Flerons eksamenspapirer

E-mail af den 17. januar 2005 til Sydthy Kommune med anmodning om fornyet aktindsigt i direktør Hanne Marie Fleron- og Lars Sloth Christoffersens personalemapper

E-mail af den 17. januar 2005 til Sydthy Kommune med anmodning om aktindsigt i konstitueret viceskoleinspektør Lisbeth Petersens personalemapper

E-mail af den 17. januar 2005 til Sydthy Kommune med rykker for manglende aktindsigt i alkoholregninger for november 2005

E-mail af den 17. januar 2005 til Sydthy Kommune med rykker for manglende aktindsigt i alkoholregninger for oktober 2005

E-mail af den 17. januar 2005 til Sydthy Kommune med rykker for manglende aktindsigt i alkoholregninger for september 2005

E-mail af den 17. januar 2005 til Sydthy Kommune med rykker for manglende aktindsigt i tidligere ældrechef Helene Abildgaards personalemappe

E-mail af den 17. januar 2005 til Næstved Kommune med fornyet anmodning om aktindsigt i Hanne Marie Flerons erhvervsmæssige uddannelser, kompetencer og kurser samt beståede eksamener

Telefax af den 16. januar 2005 til borgmester Arne Hyldahl med fornyet anmodning om aktindsigt i 11 personalemapper med henvisning til "Administrativ information af den 2. juli 1998"  fra Kommunernes Landforening   E-mail

E-mail til Statsamtet Nordjylland med følgebrev og svar på deres brev af den 5. januar 2005

Sydthy Kommunes brev af den 13. januar 2005 vedlagt forhandlingsresultat af den 26. november 2004 mellem Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Sydthy Kommune og Poul Erik Nielsen med betingelserne for hans afskedigelse

Brev fra Næstved Kommune 12. januar 2005 med svar på tidligere anmodning af den 26. december 2004 om udvidet aktindsigt i direktør Hanne Marie Flerons personalemappe

Telefax af den 12. januar 2005 til borgmester Arne Hyldahl med fornyet anmodning om aktindsigt i tidligere skoleinspektør Poul Erik Nielsens personalemappe   E-mail

Telefax af den 10. januar 2005 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om ikke at viderebringe materiale uden skriftligt samtykke   E-mail

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 10. januar 2005 med afgørelse på min klage af den 9. januar 2005 over borgmester Arne Hyldahl for brud på tavshedspligten

Ole Jensens politianmeldelse 9. januar 2005 af borgmester Arne Hyldahl for brud på tavshedspligten

Statsamtet Nordjyllands brev af den 5. januar 2005 med afgørelse på klage af den 25. december 2004 over manglende aktindsigt materiale fra 11 personalemapper med anmodning om fremsendelse af kopi af det hidtidigt modtagne materiale

Sydthy Kommunes brev af den 5. januar 2005 med kvittering for modtagelsen af anmodning om aktindsigt i tidligere ældrechef Helene Abildgaards personalemappe

Thisted Politis kvittering af den 4. januar 2004 for anmeldelse af hærværk begået den 31. december 2004

Sydthy Kommunes brev af den 3. januar 2005 med opremsning af hvilket materiale man har fremsendt i forbindelse med anmodninger om aktindsigt i materiale fra 11 personalemapper vedlagt Kommunernes Landsforenings vejledning af den 2. juli 1998 med ændringer i loven om aktindsigt

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 3. januar 2005 med afgørelse på min klage af den 24. december 2004 over borgmester Arne Hyldahl- og direktør Hanne Marie Flerons brud på tavshedspligten 

E-mail af den 26. december 2004 til Næstved Kommune med anmodning om aktindsigt i Hanne Marie Flerons personalemappe i sin helhed

E-mail af den 25. december 2004 til Statsamtet Nordjylland med klage Sydthy Kommunes ikke har  fra 11. tidligere fremsendte personalemapper i sin helhed

E-mail af den 25. december 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i manglende materiale fra 11 tidligere fremsendte personalemapper   Telefax

E-mail af den 25. december 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i tidligere ældrechef Helene Abildgaards personalemappe i sin helhed   Telefax

Borgmester Arne Hyldahl  og direktør Hanne Marie Fleron er fredag den 24. december 2004, kl. 19:07 blevet politianmeldt for brud på tavshedspligten

Statsamtet Nordjyllands afgørelse af den 22. december 2004klage af den 17. december 2004

Direktør Hanne Marie Flerons brev af den 22. december 2004 vedlagt kopi af E-mail af den 29. november 2004 til Ole Jensen

E-mail af den 22. december 2004 til Sydthy Kommune med anmodning om aktindsigt i E-mail af den 29. november 2004 angiveligt fremsendt til Ole Jensen

E-mail af den 21. december 2004 til Hanne Marie Fleron med afklaring af mine E-mail-adresser og baggrunden for, at jeg har to forskellige E-mail-adresser  

Sydthy Kommunes brev af den 21. december 2004 vedlagt brev af den 29. november 2004 til Ole Jensenbrev af den 29. november 2004 til Poul Erik Bach og brev af den 29. november 2004 til Thomas Qvist alle med en beklagelse over, at Sydthy Kommune ved en administrativ fejl var kommet til at fremsende dokumenter med to cpr. numre i forbindelse med Ole Jensens aktindsigt i personalemapper

Ole Jensens læserbrev til Thisted Dagblad 18. december 2004 med overskriften "Direktør Hanne Marie Fleron er som sunket i jorden"

E-mail til borgmester Arne Hyldahl 18. december 2004 med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for november måned 2004

E-mail til borgmester Arne Hyldahl 18. december 2004 med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for oktober måned 2004

E-mail til borgmester Arne Hyldahl 18. december 2004 med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for september måned 2004

Ole Jensens E-mail af den 17. december 2004 til Statsamtet Nordjylland med klage over, at min klage af den 29. november 2004 til økonomiudvalget i Sydthy Kommune over modtagelsen af aktindsigt som krænkede tavshedspligten ikke blev behandlet på mødet den 14. december 2004   Html-format

Ole Jensens E-mail af den 17. december 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i tre breve med beklagelse over at Sydthy Kommune har brudt tavshedspligten ved at offentliggøre cpr. numre i forbindelse med undertegnedes anmodning om aktindsigt i personalemapper.

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad 15. november 2004 med overskriften "Jeg venter stadig på undskyldning"

Ole Jensens læserbrev til Thisted Dagblad 14. december 2004 med overskriften "Venter stadig på undskyldning fra Sydthy Kommune"

Næstved Kommunes brev af den 8. december 2004 med svar på Ole Jensens anmodning om aktindsigt i Hanne Marie Flerons personalemappe

Sydthy Kommunes brev af den 6. december 2004 med svar på anmodning om aktindsigt i brev fra Danmarks Lærerforening af den 12. december 2003 til skoleinspektør Poul Erik Nielsen, skoleinspektør Poul Erik Nielsens brev af 15. december 2003 til kommunalbestyrelsen og statusrapport fra konsulent Per Bøjlund af den 27. september 2004

Ole Jensens klage til Økonomiudvalget 2. december 2004 over, at have modtaget aktindsigt med helbredsoplysninger fra personalemapper   Html-format

E-mail af den 2. december 2004 til Næstved Kommune med anmodning om aktindsigt i Hanne Marie Flerons personalemappe

Sydthy Kommunes brev af den 30. november 2004 til forældre med børn på Hurup Skole

Ole Jensens klage til Økonomiudvalget 29. november 2004 over, at have modtaget aktindsigt i cpr. numre fra personalemapper   Html-format

Sydthy Kommunes brev af den 25. november 2004 med svar på hvem, der har fungeret som personalechef fra 1. februar 1997 og til dags dato

Sydthy Kommunes brev af den 25. november 2004 vedlagt svar på Ole Jensen anmodning om aktindsigt i personalemapper

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad 23. november 2004 med overskriften "Ny personalesag under opsejling"

Ole Jensens telefax af den 23. november 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om en opgørelse over hvem, der har været personalechef i Sydthy Kommune i perioden 1. februar 1997 til dags dato   E-mail

Sydthy Kommunes brev af den 15. november med svar på, at det kan forventes, at der bliver fremsendt materiale i forbindelse med anmodning om aktindsigt i personalemapper

Ole Jensens telefax af den 12. november 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i skoleinspektør Poul Erik Nielsen- og viceskoleinspektør Susanna Langes personalemapper   E-mail

Ole Jensens telefax af den 31. oktober 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i it-koordinator Arne Mikkelsens personalemappe   E-mail

Sydthy Kommunes brev af den 25. oktober med kvittering på modtagelsen af anmodning om aktindsigt i personalemapper og besked om, at der vil forløbe 3 uger inden materialet bliver fremsendt

Ole Jensens telefax af den 17. oktober 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i skoleleder og skoledirektør Uffe Værnhøjs personalemappe   E-mail

Ole Jensens telefax af den 16. oktober 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i personalemapperne for tidligere skatte- og økonomichef Ole Clemmensen og tidligere  kommunaldirektør Poul Erik Bach   E-mail

Ole Jensens telefax af den 15. oktober 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i personalemapperne for de tidligere skoledirektører Thomas Quist, Erik Odgaard og Michael Stilling   E-mail

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 13. oktober 2004 vedlagt kopier af direktør Lars Sloth- og Hanne M. Flerons personalemapper

Ole Jensens læserbrev til Thylands Avis 7. oktober 2004 med overskriften "Vil borgmesteren holde Sydthy skadesløs?"

Ole Jensens læserbrev til Thisted Dagblad 7. oktober 2004 med overskriften "Vil borgmesteren holde Sydthy skadesløs?"

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis 6. oktober 2004 med overskriften "Kåre Skjæveland fortæller ikke sandheden"   Kladde

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis 6. oktober 2004 med overskriften "Svar til Visby og borgmesteren"   Kladde

Ole Jensens læserbrev til Thisted Dagblad 1. oktober 2004 med overskriften "Politimester Kåre Skjæveland fortæller ikke sandheden"

Folketingets Ombudsmands brev af den 6. september 2004 til Ole Engelbrecht Jensen vedlagt kopi af politimester Kåre Skjævelands brev af den 30. juni 2004 til Statsadvokaten i Aalborg og Statsadvokatens brev af den 24. august 2004 til Folketingets Ombudsmand

Thisted Politis afhøringsrapport af den 16. juni 2004 vedrørende "afhøring" af Ole Engelbrecht Jensen

Ole Jensen læserbrev fra Thisted Dagblad  4. oktober 2004 med overskriften "Svar til Visby og borgmesteren"   Kladde

Ole Jensens telefax til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i direktør Lars Sloth og Hanne M. Flerons personalemapper   E-mail

Ole Jensen læserbrev fra Thisted Dagblad  30. september 2004 med overskriften "Vil borgmesteren indføre en alkoholpolitik?"   Kladde

Sydthy Kommunes annonce i Thylands Avis den 29. september 2004 hvor borgmester Arne Hyldahl lyver om resultatet af redegørelsen fra Kommunernes Revision

Sydthy Kommunes brev af den 27. september 2004 vedlagt de manglende dokumenter fra brevet af den 21. september 2004

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 21. september 2004 med svar på anmodning om aktindsigt

Sydthy Kommunes faktura nr. 0014001476 af den 21. september 2004 til Ole Engelbrecht Jensen for betaling af 66 fotokopier

Borgmester Arne Hyldahl brev af den 20. september 2004 vedlagt kommunalbestyrelsens afvisning af aktindsigt i vielser, sammenkomster og betaling for fotokopier

Ole Jensens telefax af den 13. september 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for august måned 2004   E-mail

Ole Jensens telefax af den 13. september 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alkoholbilag for juli måned 2004   E-mail

Ole Jensens telefax af den 13. september 2004 til Folketingets Ombudsmand med rettelse af dato for politianmeldelse af borgmester Arne Hyldahl for brud på tavshedspligten   E-mail

Ole Jensens telefax af den 12. september 2004 til borgmester Arne Hyldahl med rykker for manglende beretning for 2003 fra Kommunernes Revision   E-mail

Ole Jensens telefax af den 12. september 2004 til borgmester Arne Hyldahl med forespørgsel om, hvor mange fotokopier der er fremsendt i forbindelse med faktura på kr. 723,00   E-mail

Ole Jensens E-mail af den 11. september 2004 til direktør Lars Slot med kopi til borgmester Arne Hyldahl vedhæftet Folketingets Ombudsmands brev af den 6. september 2004

Sydthy Kommune og borgmester Arne Hyldahl er de flittigst besøgende på min hjemmeside. Se besøgsstatistikken med opgørelse måned for måned

Top-10 besøgsstatistik for perioden 7. juni 2004 - 31. august 2004

Ole Jensens brev af den 9. september 2004 til Folketingets Ombudsmand som svar på dennes brev af den 6. september 2004 vedlagt 12 bilag

Statsadvokatens brev af den 9. september 2004 med afgørelse af min klage af den 5. august 2004 over politimester Kåre Skjævelands afvisning af ikke, at ville iværksætte en efterforskning i forbindelse med min politianmeldelse af den 21. juli 2004 af borgmester Arne Hyldahl for dokumentfalsk, tyveri og underslæb

Statsamtet Nordjyllands brev af den 9. september 2004 med afgørelse af min klage af den 5. september 2004 over kommunalbestyrelsens bevidste forhaling af sagsbehandlingen af min klage over betaling for fotokopier

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 8. september 2004 med kopi af afhøringsrapport af den 16. juni 2004

Ole Jensens telefax af den 7. september 2004 til politimester Kåre Skjæveland med anmodning om aktindsigt i afhøringsrapport af den 16. juni 2004

Folketingets Ombudsmands brev af den 6. september 2004 til Ole Engelbrecht Jensen vedlagt kopi af politimester Kåre Skjævelands brev af den 30. juni 2004 til Statsadvokaten i Aalborg og Statsadvokatens brev af den 24. august 2004 til Folketingets Ombudsmand

Ole Jensens telefax af den 29. august 2004 til kommunalbestyrelsen med klage over afvisning af anmodning om aktindsigt i betaling for fotokopier   E-mail  

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 25. august 2004 meddelelse om, at min henvendelse af den 17. august 2004 vedrørende betaling for fotokopier angående punkterne 1 og 2 kan klages til kommunalbestyrelsen samt afslag på punkterne 3 og 4 i min anmodning om aktindsigt  

Ole Jensens telefax af den 26. august 2004 til kommunalbestyrelsen med klage over betaling for fotokopier i forbindelse med aktindsigt  vedlagt kopi af cand.jur. Oluf Jørgensens E-mail af den 26. august 2004   E-mail  

Cand.jur. Oluf Jørgensens E-mail af den 26. august 2004 med bekræftelse af, at min opfattelse af aktindsigt i alkokolregninger fra Sydthy Kommune ikke kan betragtes som en løbende aktindsigt, og der derfor ikke kan kræves betaling for dette

Statsadvokatens brev af den 24. august 2004 til Folketingets Ombudsmand

Ole Jensens E-mail af den 23. august 2004 til cand. jur. Oluf Jørgensen med anmodning om at få hans vurdering af Sydthy Kommune beslutning om, at man betragter mine anmodninger om aktindsigt alkoholregningerne for en løbende aktindsigt  

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 17. august 2004 meddelelse om at mine klager over sammenkomster og vielser vil blive behandlet på økonomiudvalgets- og kommunalbestyrelsens næste møder  

Ole Jensens telefax af den 17. august 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i betaling for fotokopier   E-mail  

Ole Jensens telefax af den 16. august 2004 til Kommunalbestyrelsen med klage over afvisning af anmodning om aktindsigt i antallet af borgmesterens vielser på rådhuset   E-mail  

Ole Jensens telefax af den 16. august 2004 til Kommunalbestyrelsen med klage over afvisning af anmodning om aktindsigt i sammenkomster på rådhuset   E-mail  

Statsadvokatens brev af 12. august 2004 med kvittering på, at have modtaget min klage af 11. august 2004 over politimester Kåre Skjævelands afgørelse af 5. august 2004

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. august 2004 med med afvisning på, at give mig aktindsigt i kantinemedarbejdernes flexskemaer (arbejdstidsskemaer)  

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. august 2004, hvor man fastholder betaling for fotokopier, og at fremtidige fremsendelser af fotokopier af alkoholbilag vil blive betragtet som samme sag  

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. august 2004, hvor man betragter min skrivelse af den 4. august 2004, som en klage over, at min anmodning om aktindsigt i sammenkomster er afslået ved borgmesterens skrivelse af den 3. august 2004  

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. august 2004 med afvisning på at give mig aktindsigt i på hvilke datoer, at borgmester Arne Hyldahl har foretaget vielser på rådhuset i Sydthy Kommune i tidsrummet 1. januar 2002 og til 24. juli 2004

Ole Jensens telefax af den 11. august 2004 med klage til Statsadvokaten i Aalborg over politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 5. august 2004

Politimester Kåre Skjævelands afgørelse af 5. august 2004 med afvisning af, at indlede en efterforskning af min politianmeldelse af borgmester Arne Hyldahl for dokumentfalsk, tyveri og underslæb med den begrundelse, at jeg ikke er klageberettiget vedlagt en klagevejledning i tilfælde af, at jeg ønsker at klage videre til Statsadvokaten i Aalborg  

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad den med overskriften "Svar til Knud Poulsen"   Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 5. august 2004 til Thisted Dagblad med overskriften "Nægtet aktindsigt i direktør Hanne Flerons dokumentation"

Ole Jensens læserbrev af den 5. august 2004 til Thylands Avis med overskriften "Nægtet aktindsigt i direktør Hanne Flerons dokumentation"

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 4. august 2004 vedlagt alkohol bilagene for perioden 1. april 2004 til 30. juni 2004 samt tre bilag fra 1. kvartal som man havde "glemt" at fremsende

Ole Jensens telefax af 4. august 2004 med fornyet anmodning om, at oplyse om dato for afholdelse af sammenkomster, jubilæer og andre arrangementer på rådhuset, hvor der har været serveret alkohol, samt hvor, hvem og hvor mange der har deltaget ved hvert arrangement i tidsrummet 1. januar 2002 til 24. juli 2004   E-mail

Ole Jensens telefax af 4. august 2004 med fornyet anmodning om, at oplyse om antallet af vielser foretaget af borgmester Arne Hyldahl i tidsrummet 1. januar 2002 til 24. juli 2004   E-mail  

Borgmester Arne Hyldahls brev af  3. august 2004 med afvisning på, at oplyse dato for afholdelse af sammenkomster, jubilæer og andre arrangementer på rådhuset, hvor der har været serveret alkohol, samt hvor, hvem og hvor mange der har deltaget ved hvert arrangement i tidsrummet 1. januar 2002 til 24. juli 2004 med henvisning til Offentlighedslovens paragraf 4, stk. 3

Borgmester Arne Hyldahls brev af 3. august 2004 med afvisning på, at oplyse om navne på der personer, som er viet på rådhuset vedlagt ægteskabslovens paragraf 20, stk. 3  

Ole Jensens telefax af 1. august 2004 til politimester Kåre Skjæveland vedlagt to læserbreve fra Thisted Dagblad som yderligere dokumentation til politianmeldelse af 21. juli 2004 af borgmester Arne Hyldahl  

Ole Jensens telefax fra den 31. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i eventuel beslutning om opkrævning af betaling for fotokopier   E-mail  

Ole Jensens telefax fra den 31. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i kantinemedarbejdernes flexskemaer   E-mail  

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad 29. juli 2004 med overskriften "Vildledende oplysninger"   Kladde  

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 28. juli 2004 med overskriften "Baggrunden for at politianmelde borgmesteren"   Kladde

Ole Jensens læserbrev  til Thylands Avis fra den 27. juli 2004 med overskriften "Direktør Hanne Flerons bevidste vildledning af offentligheden"

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad 26. juli 2004 med overskriften "Baggrunden for at politianmelde borgmesteren"   Kladde

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad 25. juni 2004 med overskriften "Overforbrug gennem 30 måneder i Sydthy"   Kladde  

Ole Jensens telefax fra den 24. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i antallet af sammenkomster på rådhuset, i hvilken forbindelse, der serveres alkohol betalt af Sydthy Kommune   E-mail  

Ole Jensens telefax fra den 24. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i antallet af vielser, som han foretager på rådhuset   E-mail  

Direktør Hanne Flerons brev af den 22. juli 2004 med specifikation over aktindsigt over hvilke konti og fra forvaltninger de vedlagte bilag stammer fra  

Regning af den 20. juli 2004 fra Sydthy Kommune på kr. 723 for fotokopier vedrørende aktindsigt i alle bilag fra møder, rejser og repræsentation for 2003  

Politimesterens bekræftelse af den 21. juli 2004 på modtagelsen af politianmeldelse af borgmester Arne Hyldahls for dokumentfalsk, tyveri og underslæb  

Ole Jensens politianmeldelse af den 21. juli 2004 af borgmester Arne Hyldahl vedlagt bilag 1, 2 og 3  

Ole Jensens telefax af den 18. juli 2004 med anmodning om fremsendelse af alle bilag fra møder, rejser og repræsentation fra 2003   E-mail  

Direktør Hanne Flerons brev af den 9. juli 2004 vedlagt Sydthy Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ fra 1981  

Direktør Hanne Flerons brev af den 9. juli 2004 med yderligere spørgsmål til mine tidligere anmodninger om aktindsigt i alle bilag fra møder, rejser og repræsentation for 2003  

Direktør Hanne Flerons brev af den 8. juli 2004 med besvarelse af anmodning om hvorfor ikke alle alkoholbilag blev fremsendt ved første anmodning om dette  

Ole Jensens telefax af den 8. juli 2004 med anmodning om besvarelse af det manglende spørgsmål fra min henvendelse af den 4. juli 2004   E-mail  

Ole Jensens telefax af den 8. juli 2004 med anmodning om fremsendelse af Sydthy Kommunes kasse- og regnskabsregulativ   E-mail  

Ole Jensens telefax af den 8. juli 2004 med anmodning om fremsendelse af alle bilag fra møder, rejser og repræsentation   E-mail  

Direktør Hanne Flerons brev af den 6. juli 2004 med fortsat krav om betaling for fotokopier, hvis antallet overstiger 25 styk  

Direktør Hanne Flerons brev af den 5. juli 2004 med besvarelse af et af to spørgsmål fra min henvendelse af den 4. juli 2004  

Direktør Hanne Flerons brev af den 5. juli 2004 vedlagt Kommunernes Revisions delberetning nr. 127  

Ole Jensen telefax af den 4. juli med afvisning af kravet om personlig henvendelse ved ønske om aktindsigt i bilag fra møder, rejser og repræsentation samt betaling for fotokopier af bilag, hvis antallet overstiger 25 styk   E-mail  

Ole Jensen telefax af den 4. juli med ønske om en forklaring på, hvornår man i Sydthy Kommune blev bekendt med, at jeg manglede at modtage de tre alkoholbilag   E-mail  

Ole Jensen telefax af den 4. juli med ønske om aktindsigt i Kommunernes Revisions delberetning nr. 127   E-mail  

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 2. juli 2004 vedlagt kopi af Offentlighedslovens tekst vedrørende betaling for fotokopier i forbindelse med ønsket om aktindsigt  

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 2. juli 2004 vedlagt tre alkoholbilag, som man havde "glemt" at fremsende i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i bilagene fra 2003  

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 2. juli 2004 vedlagt Kommunernes Revisions delberetning nr. 132 og 135  

Ole Jensens telefax af den 1. juli 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i Kommunernes Revisions delberetninger nr. 132 og 135   E-mail  

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 30. juni 2004 til Statsadvokaten i Aalborg

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 29. juni 2004 vedlagt Kommunernes Revisions beretninger for 2001 og 2002  

Ole Jensens telefax af den 30. juni 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i indkøbet af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. april 2004 - 30. juni 2004   E-mail

Folketingets Ombudmands brev af den 25. juni 2004 med besked om, at man i klagepunkterne 1, 2, 3, 5 og 7 vil rekvirere sagens akter fra Statsadvokaten i Aalborg  

Telefax fra den 25. juni 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alle bilag fra møder, rejser og repræsentation fra 2003   E-mail  

Folketingets Retsudvalgs brev af den 24. juni 2004 med besked om, at man ikke vil iværksætte en undersøgelse af hvorledes breve og pakker registreres ved Folketingets Ombudsmand  

Telefax fra den 24. juni 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning aktindsigt i alle bilag fra møder, rejser og repræsentation fra 2001, 2002 og 2003   E-mail 

Telefax fra den 24. juni 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning aktindsigt i Kommunernes Revisions beretninger fra 2001, 2002 og 2003   E-mail

TV-Midtvest bragte den 20. juni 2004 kl. 19:30 et indslag med overskriften, "Kostbare klager". Indslaget handler om ulovlig kamera- og E-mail-overvågning samt mandatsvig udført af it-koordinator Arne Mikkelsen fra Sydthy Kommune. Se en afskrift af, hvad der blev sagt i indslaget.  

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 16. juni 2004 med overskriften "Borgmester forsøgte at føre pressen bag lyset"   Kladde  

Telefax til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om fremsendelse af det godkendte regnskab for 2003 fra Sydthy Kommune   E-mail

TV-Midtvest bragte fredag den 11. juni 2004 kl. 19:30 et indslag med overskriften "Hængt ud for at drikke". Se en afskrift af, hvad der blevet sagt i indslaget.

Folketingets Ombudsmands brev af den 11. juni 2004 med beklagelse af, at fire af mine klager fejlagtigt blev afvist i brev af den 26. maj 2004

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad den 12. juni 2004 med overskriften "Borgmester forsøgte at føre pressen bag lyset"   Kladde

Ole Jensens E-mail af den 9. juni 2004 til Kommunernes Revision i Thisted vedhæftet 9 Pdf-filer vedrørende Sydthy Kommunes alkohol-indkøb og bogføringen af denne  

Servicemeddelelse fra den 7. juni 2004 til modstanderne af en alkoholpolitik i Sydthy Kommune

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad den 7. juni 2004  med overskriften "Alkoholbudgetterne overskredet i Sydthy"   Kladde

E-mail af den 4. juni 2004 fra SFs sekretariat med bekræftelse på, at klage over Ombudsmandens afvisning af 4 af mine 7 klager vil blive drøftet i den kommende uge 

E-mail af den 2. juni 2004 med kopi af klage over Folketingets Ombudsmands afvisning af 4 af mine 7 klager p.g.a. påstået for sendt ankomst

E-mail af den  2. juni 2004 til Folketingets Ombudsmand vedhæftet Pdf-fil med underskift  på modtagelse den 14. april 2004 af anbefalet pakke med min klage  

Klage til Folketingets Ombudsmand af  den 28. maj 2004  over afvisning af fire af mine syv  klager p.g.a. påstået for sen fremkomst    medsendt dokumentation for rettidig ankomst af klagesag

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 26. maj 2004 med overskriften "Alkoholpolitik i Thisted Kommune"   Kladde

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad den 26. maj 2004 med overskriften  "Alkohol-politik"   Kladde

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 19. maj 2004 med overskriften "Redegørelse dækker over borgmesterens usandheder"   Kladde

Sydthy Kommunes brev af den 28. maj vedlagt regnskaberne for 2001 og 2002

Folketingets Ombudsmands brev af den 26. maj 2004 til Ole Jensen   side 4-6   side 7

Ole Jensens telefax til af den 18. maj 2004 borgmester Arne Hyldahl med anmodning om at få tilsendt regnskaberne for 2001 og 2002

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad den 15. maj 2004 med overskriften  "Redegørelse dækker over usandheder"   Kladde

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 26. april 2004 med besked om, at regnskabet for 2003 forventes godkendt af kommunalbestyrelsen den 15. juni 2004

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 26. april 2004 vedlagt offentlighedslovens bestemmelser ang. betaling for fotokopier

Ole Jensens telefax af den 23. april 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om fremsendelse af regnskaberne for 2001, 2002 og 2003

Ole Jensens telefax af den 21. april 2004 til borgmester Arne Hyldahl med kommentarer til Sydthy Kommunes krav om, at jeg møder op personligt i forbindelse med ønske om aktindsigt samt betaling for fotokopier

Ole Jensens telefax af den 21. april 2004 til borgmester Arne Hyldahl med spørgsmål til kontering af vinindkøb

Jeg har den 13. april 2004 fremsendt mine 7 klager til Folketingets Ombudsmand som i alt fylder 29 sider hertil kommer 11 sider med bilagshenvisninger. På siderne 20, 21og 22 samt i bilagsfortegnelsen på side 39 er der før upload til hjemmesiden fjernet nogle afsnit med personfølsomme oplysninger  

Ole Jensens læserbrev fra Thisted Dagblad den 7. april 2004 med overskriften "Fusk med vinindkøb?"    Kladde

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 7. april 2004 med overskriften "Fusk med vinindkøb?"    Kladde

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 6. april 2004, som svar på mit ønske om aktindsigt i Sydthy Kommunes køb af 120 flasker rødvin angivelig til brug for repræsentative formål

Statsadvokatens brev af den 6. april 2004 med afvisning på, at lade politimester Kåre Skjæveland genoptage efterforskningen i mine anmeldelser om Sydthy Kommunes brud på tavshedspligten  

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 30. marts 2004 til Ole Jensen med afvisning på at komme til samtale med økonomiudvalget  

Ole Jensens telefax af den 31. marts 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i indkøbet af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. januar 2004 - 31. marts 2004 samt anmodning om en opgørelse over ved hvilke receptioner, at Sydthy Kommune har ladet sig repræsentere

Sydthy Kommunes køb af 120 flasker rødvin ved Excellent Wine i Herning  

Ole Jensens klage af den 28. marts 2004 til Statsadvokaten over politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 26. marts 2004  

Politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 26. marts 2004  

Statsadvokatens brev af den 24. marts 2004 med besked om, at hun anmoder politimester Kåre Skjæveland om at træffe en afgørelse vedrørende min anmeldelse af den 7. marts 2004  

Ole Jensens brev af den 23. marts 2004 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om et møde med økonomiudvalget for at drøfte fem emner herunder afskedigelse af it-koordinator Arne Mikkelsen og erstatning til Ole Jensen  

Ole Jensens anmodning til Statsadvokaten om hurtigt sagsbehandling af klage af den 18. marts 2004 over politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 8. marts 2004

Ole Jensens klage af den 18. marts 2004 til Statsadvokaten over politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 8. marts 2004

Ole Jensens læserbrev af den 17. marts fra Thylands Avis med overskriften "Kæmpe ros til kommunalråd"   Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 15. marts 2004 fra Thisted Dagblad med overskriften "Kæmpe ros til kommunalråd"   Kladde

Politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 8. marts 2004

Ole Jensens klage af den 8. marts 2004 til Statsamtet Nordjylland over pligtforsømmelse i forbindelse med min henvendelse af den 23. januar 2002 til borgmester Arne Hyldahl  

Ole Jensen har den 7. marts 2004 fremsendt dokumentation til Thisted Politi for borgmester Arne Hyldahls fire tidligere brud på tavshedspligten  

Ole Jensens læserbrev af den 3. marts 2004 fra Thylands Avis med overskriften "Borgmesteren politianmeldt"    Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 28. februar 2004 fra Thisted Dagblad med overskriften "Svar til V-formand"   Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 25. februar 2004 fra Thisted Dagblad med overskriften "Borgmesteren politianmeldt"   Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 24. februar 2004 fra Thisted Dagblad med overskriften "Svar til borgmesteren"   Kladde

Ole Jensen har mandag den 23. februar 2004 politianmeldt borgmester Arne Hyldahl for brud på tavshedspligten i henhold til Forvaltningslovens § 27, stk. 1 nr. 6., idet Sydthy Kommune har refereret fra indholdet af et brev af den 19. februar 2004 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til Ole Engelbrecht Jensen.  

Ole Jensens læserbrev af den 16. februar 2004 fra Thisted Dagblad med overskriften "Nye erstatningskrav på vej til Sydthy Kommune"   Kladde

Ole Jensens klage af den 11. februar 2004 til Statsamtet Nordjylland over et flertal af kommunalbestyrelsen for pligtforsømmelse i forbindelse med manglende reaktion på oplysningerne i mine læserbreve i Thisted Dagblad og Thylands Avis  

Artikel fra HK's månedsblad Delta februar 2004 med titlen "Chefens snyd"

Ole Jensens læserbrev af den 28. januar 2004 fra Thisted Dagblad med overskriften "Jens Chr. Yde din berøringsangst for sandheden er skræmmende"   Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 21. januar 2004 fra Thisted Dagblad med overskriften "Svar til Jens Chr. Yde"   Kladde

Ole Jensens klage af den 20. januar 2004 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet over Tilsynsrådet tre afgørelser af den 9. juli-, 16. september og 2. november 2003

Ole Jensens læserbrev af den 15. januar 2004 fra Thisted Dagblad med overskriften "Jens Chr. Yde talte usandt i byrådssalen"   Kladde

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 6. januar 2004 med dokumentation for Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. august - 31. december 2003  

Se tallene for Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for 2003  

Folketingets Ombudsmands brev af den 18. december 2003 vedrørende Ole Jensens klage over Tilsynsrådets langsomme sagsbehandling  

Tilsynsrådets brev af den 18. december 2003 til Ole Jensen  

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 16. december 2003 med bekræftelse på, at jeg i uge 2/2004 vil modtage aktindsigt i de seneste regninger vedrørende indkøb af vand, øl, vin og spiritus i Sydthy Kommune

Ole Jensens læserbrev af den 17. december 2003 fra Thylands Avis med overskriften "Tophemmelig venteliste til plejehjemmene i Sydthy Kommune!!!"

Ole Jensens telefax af den 12. december 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alle regninger som indeholder køb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. august 2003 - 31. december 2003 

Ole Jensens E-mail af den 12. december 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i alle regninger som indeholder køb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. august 2003 - 31. december 2003 

Ole Jensens læserbrev af den 12. december 2003 fra Thisted Dagblad med overskriften "Hemmelig venteliste til plejehjemmene i Sydthy"  

Ole Jensens klage af den 12. december 2003 til Folketingets Ombudsmand over Tilsynsrådet i Viborg og deres langsomme behandling af min henvendelse af den 2. november 2003

Ole Jensens forslag til læserbrev til Thylands Avis med titlen "Tophemmelig venteliste til plejehjemmene i Sydthy Kommune"

Ole Jensens forslag til læserbrev til Thisted Dagblad med titlen "Tophemmelig venteliste til plejehjemmene i Sydthy Kommune"

Ole Jensens forslag til læserbrev af den 4. december 2003 til Thisted Dagblad med titlen "Ole Engelbrecht Jensen beklager"  

Ole Jensens forslag til læserbrev af den 4. december 2003 til Thylands Avis med titlen "Ole Engelbrecht Jensen beklager"  

Chefredaktør Hans Peter Kragh, Thisted Dagblad, læserbrev af den 3. december 2003 med overskriften "Bekymret for demokratiet"  

Ole Jensens læserbrev af den 3. december 2003 fra Thylands Avis med overskriften "Borgmester Arne Hyldahl er bekymret for demokratiet"  

Ole Jensens forslag af den 27. november 2003 til læserbrev til Thylands Avis med titlen "Sydthy-borgmester bekymret for demokratiet!"

Ole Jensens læserbrev af den 21. november 2003 fra Thisted Dagblad med overskriften "Har mistet tillid til Sydthy-politikere"  

Ole Jensens forslag af den 19. november 2003 til læserbrev til Thisted Dagblad med titlen "Kommentarer til borgermødet"  

Ole Jensens E-mail af den 17. november 2003 til borgmester Arne Hyldahl med  3 spørgsmål + opfordring til injuriesag i forbindelse med politikermødet på Missionshotellet i Hurup  

Annonce fra Thylands Avis med indkaldelse til politikermøde mandag den 17. november 2003 på Missionshotellet i Hurup kl. 19:30

Thylands Avis fra den 12. november 2003 med omtale af den kommende politikermøde den 17. november 2003 på på Missionshotellet i Hurup

Ole Jensens svarskrivelse af den 2. november 2003 til Tilsynsrådet

Tilsynsrådets brev af den 22. oktober til Ole Jensen

Ole Jensens E-mail af den 14. september 2003 til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen vedlagt kopi klage af den 16. september 2003 til Tilsynsrådet i Viborg Amt over borgmester Arne Hyldahl- og et flertal i Økomoniudvalgets manglende reaktion på mine fremsendte anbefalede breve af den 23. januar 2002 og 6. februar 2002 til borgmester Arne Hyldahl  

Brugervenlig html-udgave af Ole Jensens klage af den 16. september 2003 til Tilsynsrådet for Viborg Amt over borgmesteren og et flertal i Økonomiudvalgets manglende undersøgelse af mine klager af den 23. januar 2002 og 6. februar 2002 med links til de vedlagte bilag  

Ole Jensens klage af den 16. september 2003 til Tilsynsrådet for Viborg Amt over borgmesteren og et flertal i Økonomiudvalgets manglende undersøgelse af mine klager af den 23. januar 2002 og 6. februar 2002   

Ole Jensens forslag af den 8. september 2003 til læserbrev i Thylands Avis med titlen "På vej mod kollektiv udslettelse i Sydthy?"

Statsadvokatens brev af den 21. august 2003 til Ole Jensen

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 15. august 2003 vedlagt dokumentation for Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 16. marts 2003 til 31. juli 2003   

Statsadvokatens brev af den 11. august 2003 til Ole Jensen

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 6. august 2003 til Ole Jensen  

Ole Jensens klage til Statsadvokaten i Aalborg af den 7. august 2003 vedrørende politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 5. august 2003 med afvisning af, at yde aktindsigt i kommunaldirektør Poul Erik Bachs afhøringsrapport af den 9. juli 2002

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 5. august 2003 til Ole Jensen med meddelelse om, at han ikke kan imødese min anmodning om aktindsigt i kommunaldirektør Poul Erik Bachs afhøringsrapport af den 9. juli 2002

Ole Jensens E-mail af den 5. august 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 17. april 2003 til 31. juli 2003   Telefax  

Konkurrencestyrelsens E-mail af den 31. juli 2003 til Ole Jensen

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

Ole Jensens telefax af den 29. juli 2003 til politimester Kåre Skjæveland med anmodning om aktindsigt i kommunaldirektør Poul Erik Bachs afhøringsrapport af den 9. juli 2002 vedrørende politianmeldelse af den 27. juni 2002 af it-koordinator Arne Mikkelsen  

Statsadvokatens brev af den 28. juli 2003 til Ole Jensen

Tilsynsrådet for Viborg Amts brev af den 23. juli 2003 til Ole Jensen  

Ole Jensens E-mail af den 21. juli 2003 til de menige medlemmer af Økonomiudvalget i Sydthy kommune  

Statsadvokatens brev af den 16. juli 2003 til Ole Jensen

Benny Madsens læserbrev fra Thylands Avis den 16. juli 2003 med overskriften "Hvem har forfattet notat vedr. plejehjemsleder Egon Nielsen?"

Brugervenlig html-udgave af Ole Jensens brev af den 15. juli 2003 med klage til Statsadvokaten i Aalborg over politimester Kåre Skjævelands beslutning af den 4. juli 2003 om ikke, at ville indlede efterforskning på baggrund af min anmeldelse af rådhusbetjent Jens Peter Jensen for falsk forklaring med link til de vedlagte bilag A-I

Ole Jensens brev af den 15. juli 2003 med klage til Statsadvokaten i Aalborg over politimester Kåre Skjævelands beslutning af den 4. juli 2003 om ikke, at ville indlede efterforskning på baggrund af min anmeldelse af rådhusbetjent Jens Peter Jensen for falsk forklaring vedlagt bilag A-I

Ole Jensens telefax af den 12. juli 2003 med klage til Statsadvokaten i Aalborg over politimester Kåre Skjævelands beslutning af den 4. juli 2003 om ikke, at ville indlede efterforskning på baggrund af min anmeldelse af rådhusbetjent Jens Peter Jensen for falsk forklaring

Brugervenlig udgave af Ole Jensens telefax af den 12. juli 2003 med klage til Statsadvokaten i Aalborg over politimester Kåre Skjævelands beslutning af den 4. juli 2003 om ikke, at ville indlede efterforskning på baggrund af min anmeldelse af rådhusbetjent Jens Peter Jensen for falsk forklaring med links til bilagene

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. juli 2003 til Ole Jensen  

Tilsynsrådet for Viborgs Amts brev af den 10. juli 2003 til Ole Jensen  vedlagt vejledning  

Rigsadvokaten brev af den 10. juli 2003 til Ole Jensen med besked om, at der er givet forkert klagevejledning af Statsadvokaten i Aalborg

Ole Jensens E-mail af den 9. juli 2003 til borgmester Arne Hyldahl med kopi af brev til Tilsynsrådet i Viborg Amt med klage over, at Økonomiudvalget i Sydthy kommune ikke har iværksat en undersøgelse af måden hvorpå, at it-koordinator Arne Mikkelsen har indhentet tilbud på renoveringen af edb-udstyret på rådhuset i Hurup  

Ole Jensens klage af den 9. juli 2003 til Tilsynsrådet for Viborg Amt over Økonomiudvalgets manglende undersøgelse af it-koordinator Arne Mikkelsens indhentning af tilbud på ny edb-kabling med mere  

Brugervenlig udgave af Ole Jensens klage af den 9. juli 2003 til Tilsynsrådet for Viborg Amt over Økonomiudvalgets manglende undersøgelse af it-koordinator Arne Mikkelsens indhentning af tilbud på ny edb-kabling med mere med links til de vedlagte bilag  

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 4. juli 2003 til Ole Jensen vedrørende afhøringen af rådhusbetjent Jens Peter Jensen

Erik Dalbro Møllers læserbrev af den 30. juni 2003 fra Thylands Avis med overskriften "Oplevelser i forbindelse med lukningen af Vesterled"

Ole Jensens læserbrev  af den 28. juni 2003 fra Thisted Dagblad med overskriften "Vil galskaben ingen ende tage i Sydthy Kommune?"   Kladde

Ole Jensens E-mail af den 26. juni 2003 til borgmester Arne Hyldahl og kommunaldirektør Poul Erik Bach med ønsket om en rigtig "varm" sommer på øretævernes holdeplads og i mediernes søgelys  

Rigsadvokatens brev af den 24. juni 2003 til Ole Jensen med besked om, at der forventes en afgørelse i løbet af 3 uger

Borgmester Arne Hyldahl brev af den 20. juni 2003 til Ole Jensen med henvisning til sit tidligere svar af den 1. maj 2002  

Ole Jensens E-mail og telefax af den 24. juni 2003 til borgmester Arne Hyldahl med rykker for svar på henvendelserne af den 16. juni 2003  

Datatilsynets brev af den 23. juni 2003 til Ole Jensen  

Ole Jensens E-mail af den 10. juni 2003 til Datatilsynet med link til den elektroniske udgave af klagen til Folketingets Ombudsmand af den 6. juni 2003 med links til hovedparten af bilagene  

Ole Jensens E-mail af den 7. juni 2003 til Datatilsynet vedhæftet klagen til Folketingets Ombudsmand af den 6. juni 2003  

Ole Jensens brev af den 19. juni 2003 til Rigsadvokaten med kopi af Folketingets Ombudsmands brev af den 18. juni 2003

Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansens brev af den 18. juni 2003 med anmodning om, at jeg afventer Rigsadvokatens afgørelse, idet Folketingets Ombudsmand af ressourcemæssige årsager helst ønsker at tage stilling til min samlede klage

Ole Jensens læserbrev af den 18. juni 2003 fra Thylands Avis med titlen "Anklager politimesteren for manipulation"  Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 17. juni 2003 fra Thisted Dagblad med overskriften "Urent trav af politimester"  Kladde

Ole Jensens E-mail og telefax af den 16. juni 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i hvorvidt, at kommunaldirektør Poul Erik Bach har modtaget juridisk bistand før, under eller efter sin afhøring ved Thisted Politi den 8. marts 2002  

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 12. juni 2003 med afvisning af, at optage klagen af den 6. juni 2003 til Folketingets Ombudsmand på byrådets dagsorden til den 17. juni 2003  

Ole Jensens forslag til læserbrev af den 12. juni 2003 til Thisted Dagblad med titlen "Politimester Kåre Skjæveland taget i urent trav"

Ole Jensens forslag til læserbrev til Thylands Avis af den 12. juni 2003 med titlen "Politimester Kåre Skjæveland taget i urent trav"

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 10. juni 2003 med kopi af Falck Securitas afleveringsforretning på det videobaserede overvågningssystem  

Ole Jensens E-mail af den 10. juni 2003 med ønske om, at klagen af den 6. juni 2003 til Folketingets Ombudsmand bliver medtaget på byrådets dagsorden den 17. juni 2003  

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 12. juni 2003 med afvisning af, at optage klagen af den 6. juni 2003 til Folketingets Ombudsmand på byrådet dagsorden til den 17. juni 2003  

Ole Jensens telefax til Folketingets Ombudsmand af den 9. juni 2003 med rettelser til klagen af den 6. juni 2003

Ole Jensens telefax til Folketinget Ombudsmand af den 7. juni 2003 vedlagt bilag 97

Thisted Politis bekræftelse på modtagelsen af politianmeldelse af rådhusbetjent Jens Peter Jensen for falsk forklaring

Ole Jensens klage af den 6. juni 2003 til Folketingets Ombudsmand

Side 1-3side 4-6, side 7-9side 10-12side 13-15side 16-18side 19-20indholdsfortegnelsen side 21-23indholdsfortegnelse side 24-25

Ole Jensens klage af den 6. juni 2003 til Folketingets Ombudsmand i html-format og med links til hovedparten af bilagene

Ole Jensens politianmeldelse af den 6. juni 2003 vedrørende rådhusbetjent Jens Peter Jensens falske forklaring  

It-koordinator Arne Mikkelsens afhøringsrapport af den 6. marts 2002  

Kommunaldirektør Poul Erik Bachs afhøringsrapport af den 8. marts 2002  

Kamerarapport af den 26. marts 2002  

Ole Jensens E-mail og telefax af den 1. juni 2003 med anmodning om aktindsigt i Sydthy kommunes indkøb af video-baseret kameraovervågningssystem til kassen ved ØK  

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 27. maj 2003 til Ole Jensen med besked om, at der ikke rejses sigtelse i sagen omkring falsk anmeldelse for trusler m.v. på livet

Rigsadvokatens brev af den 27. maj 2003 til Ole Jensen  

Ombudsmandens brev af den 22. maj 2003 til Ole Jensen  

Ole Jensens telefax af den 24. maj 2003 til politimester Kåre Skjæveland med forslag om tidspunkt i forbindelse med yderligere aktindsigt i sagen mod Sydthy kommune vedlagt kopi af Statsadvokatens brev af den 23. maj 2003  

Statsadvokaten omgørelse af den 23. maj 2003 af politimester Kåre Skjævelands afvisning af, at give mig yderligere 2 timers aktindsigt i sagen dokumenter  

Ole Jensens telefax af den 18. maj 2003 til Statsadvokaten med rykker på svar på min henvendelse af den 1. maj 2003 vedrørende min klage over politimester Kåre Skjævelands afslag på yderligere tid til aktindsigt i sagens dokumenter med kopi til Folketingets Ombudsmand  

Ole Jensens telefax af den 17. maj 2003 til politimester Kåre Skjæveland med spørgsmål  om hvorvidt, at der rejses sigtelse mod vedkommende, som har skrevet trusselsbrevet mod Ronny H. Jensen

Ole Jensens klage af den 12. maj 2003 til Rigsadvokaten over Statsadvokatens afgørelse af den 14. april 2003

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 9. maj 2003 vedlagt dokumentation for Sydthy kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. januar 2003 - 16. marts 2003  

Se tallene for Sydthy Kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for perioden 1. januar 2003 til 16. marts 2003  

Thisted Politis brev af den 1. maj 2003 med indkaldelse til afhøring i forbindelse med Ronny H. Jensens anmeldelse af Ole E. Jensen for trusler på livet i form af et håndskrevet brev  

Ole Jensens telefax af den 1. maj 2003 til Statsadvokaten med klage over politimester Kåre Skjævelands afslag på yderligere aktindsigt i sagens akter  

Statsadvokatens brev af den 30. april 2003 med bekræftelse på modtagelse af min klage af den 24. april 2003 vedrørende politimester Kåre Skjæveland afslag på at fremsende kopier af afhøringsrapporterne  

Ole Jensens telefax af den 30. april 2003 til Statsadvokaten med klage over politimester Kåre Skjævelands afslag på fremsendelse af kopier af afhøringsrapporter  

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 30. april 2003 med afvisning på, at ville give yderligere aktindsigt i sagens akter

Ole Jensens telefax af den 29. april 2003 til politimester Kåre Skjæveland med anmodning om aktindsigt i yderligere 8 timer  

Ole Jensens brev af den 29. april 2003 til politimester Kåre Skjæveland med anmodning om forlængelse af aktindsigten med yderligere 2 timer  

Ole Jensens telefax af den 24. april 2003 til Statsadvokaten med klage over politimester Kåre Skjævelands afgørelse om ikke, at ville fremsende kopier af afhøringsprotokollerne fra min sag mod Sydthy kommune  

Ombudsmanden brev af den 23. april 2003 vedrørende min klage over sagsbehandlingstiden ved Statsadvokaten i Aalborg  

Borgmester Arne Hyldahls brev af den 23. april 2003 med bekræftelse på modtagelsen af anmodning om aktindsigt i indkøb af vand, øl, vin og spiritus indkøbet i perioden 1. januar 2003 til 16. april 2003  

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 23. april 2003 med henvisning til Forvaltningsloven og Offentlighedsloven i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i afhøringsprotokollerne  

Forvaltningsloven side 1-3  Forvaltningsloven side 4-6  

Offentlighedsloven side 1-3  Offentlighedsloven side 4-7  

Ole Jensens telefax af den 22. april 2003 til Thisted Politi med anmodning om fremsendelse af afhøringsprotokoller  

Ole Jensens E-mail og telefax af den 17. april 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i indkøb af vand, øl, vin og spiritus indkøbt i perioden 1. januar 2003 til 16. april 2003  

Statsadvokatens brev af den 16. april 2003 til Ole Jensen med besked om, at man ikke foretager sig yderligere i min klagesag over den langsomme sagsbehandling, idet jeg den 14. april 2003 har fået svar på min klage over politimester Kåre Skjæveland  

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 15. april 2003 med meddelelse om, at han nu kan imødekomme Ole E. Jensens ønske om aktindsigt, som kan finde sted på politigården i Thisted

Ole Jensens replik af den 16. april 2003 fra Thylands Avis med replik på Ronny H. Jensens læserbrev af den 9. april 2003 med titlen "Spar os sagesløse"  

Statsadvokatens afgørelse af den 14. april 2003 over min klage vedrørende politimester Kåre Skjævelands afgørelser af den 29.- og 30. juli 2002  

Ole Jensen klage af den 13. april 2003 til Folketingets Ombudsmand over Statsadvokatens langsomme sagsbehandlingstid  

Ole Jensens telefax af den 13. april 2003 til Statsadvokaten i Aalborg med rykker for manglende svar vedrørende min tidligere fremsendte anmodning af den 30. december 2002 hvorvidt, at de to hovedvidner og jeg selv måtte blive afhørt inden, at den endelige afgørelse træffes i min klagesag over politimester Kåre Skjæveland  

Ole Jensens læserbrev af den 11. april 2003 fra Thisted Dagblad med titlen "Ølhunden glammer i Sydthy"  Kladde

Ole Jensens forslag til replik til Ronny H. Jensens læserbrev i Thylands Avis den 9. april 2003 med titlen "Spar os sagesløse"

Drukvise omdelt af Poul Bech Jørgensen på kommunalbestyrelsesmødet den 8. april 2003

Ole Jensens ikke optagne læserbrev fremsendt til Thylands Avis den 9. april 2003 med titlen "Grov pligtforsømmelse i  Sydthys økonomiudvalg?"

Ronni H. Jensens læserbrev i Thylands Avis fra den 9. april 2003 med kommentarer til mine indlæg

Ole Jensens telefax af den 6. april 2003 til Statsadvokaten i Aalborg med rykker for manglende svar vedrørende min tidligere fremsendte anmodning af den 30. december 2002 hvorvidt, at de to hovedvidner og jeg selv måtte blive afhørt inden, at den endelige afgørelse træffes i min klagesag over politimester Kåre Skjæveland  

Ole Jensens læserbrev af den 2. april 2003 fra Thylands Avis med titlen "Hvem drak 67 kasser øl i Sydthys kantine i 2002?"  Kladde

Ole Jensens telefax af den 30. marts 2003 til Statsadvokaten i Aalborg med rykker for manglende svar vedrørende min tidligere fremsendte anmodning af den 30. december 2002 hvorvidt, at de to hovedvidner og jeg selv måtte blive afhørt inden, at den endelige afgørelse træffes i min klagesag over politimester Kåre Skjæveland  

Ole Jensens læserbrev af den 24. marts 2003 fra Thisted Dagblad med titlen "Hvem drak  67 kasser øl i Sydthys kantine i 2002?"  Kladde

Borgmesterens følgebrev af den 17. marts 2003 vedlagt Sydthy kommunes alkoholpolitik fra juni 1997  

Sydthy kommunes alkoholpolitik fra juni 1997  

Ole Jensens telefax af den 15. marts 2003 til Statsadvokaten i Aalborg med rykker for manglende svar vedrørende min tidligere fremsendte anmodning af den 30. december 2002 hvorvidt, at de to hovedvidner og jeg selv måtte blive afhørt inden, at den endeligt afgørelse træffes i min klagesag over politimester Kåre Skjæveland  

Ole Jensens E-mail af den 15. marts 2003 til borgmester Arne Hyldahl med ønsket om aktindsigt i økonomiudvalgets vedtagne alkoholpolitik fra juni 1997 for samtlige ansatte i Sydthy kommune  

Ole Jensens E-mail af den 14. marts 2003 til borgmester Arne Hyldahl med påmindelse om, at jeg ikke har modtaget den ønskede opgørelse over det samlede indkøb af vand, øl, vin og spiritus for regnskabsåret 2001 og 2002 indkøbt til brug på Rådhuset i Hurup  

Ole Jensens E-mail af den 14. marts 2003 til borgmester Arne Hyldahl med påmindelse om, at det i dag er sidste frist for fremsendelse af materialet vedrørende aktindsigt i alle regninger fra år 2001 og 2002, der vedrører Rådhusets indkøb af vand, øl, vin og spiritus  

Ole Jensens kommentarer til det modtagne materiale i forbindelse med ønsket om aktindsigt i indkøbet af vand, øl, vin og spiritus for årene 2001 og 2002  

Se tallene for Sydthy kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for 2001  

Se tallene for Sydthy kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus for 2002  

Borgmesterens følgebrev af den 13. marts 2003 vedlagt materialet vedrørende mit ønske om aktindsigt i Sydthy kommunes indkøb af vand, øl, vin og spiritus til Rådhusets kantine  

Artikel fra Kommunalbladet nr. 5/2003 side 15 fra den 5. marts 2003 med titlen "Kriminelle ansatte skal kontrolleres bedre"  

Ole Jensens læserbrev af den 5. marts 2003 fra Thylands Avis med titlen "Overvågnings-replik"  Kladde

Ole Jensens e-mail af den 3. marts 2003 til TV-journalist Mogens Rubinstein med opfordring til at medtage eksempler fra de lokale "skandaler" i sit foredrag mandag den 24. marts 2003 på Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter  

Pressemeddelelse af den 2. marts 2003 omhandlende Danmarks førende kommuneforsker Roger Buch, som i løbet af et år går ind i sagen omkring "Sydthy-skandalen"  

Ole Jensens læserbrev af den 26. februar 2003 fra Thylands Avis med titlen "Alkohol-replik"  Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 26. februar 2003 fra Thylands Avis med titlen "Overvåger Sydthy Kommune min hjemmeside?"  Kladde

Borgmester Arne Hyldahls  brev af den 24. februar 2003 med bekræftelse på, at jeg i løbet af uge 11/2003 vil modtage materialet i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i alle regninger fra år 2001 og 2002, som vedrører indkøb af vand, øl, vin, og spiritus  

Kommuneforsker Roger Buchs e-mail af den 19. februar 2003 til Ole Jensen med bekræftelse på, at han i samarbejde med studerende på Syddansk Universitet i løbet af et år vil skrive  en videnskabelig artikel om skandalesagerne i kommunerne  

Ole Jensens læserbrev af den 19. februar 2003 fra Thylands Avis med titlen "Alkoholpolitik på rådhuset i Sydthy?"  Kladde

Ole Jensens e-mail af den 17. februar 2003 til borgmester Arne Hyldahl med anmodning om aktindsigt i køb af vand, øl, vin og spiritus for år 2001 og 2002  Telefax  

Ole Jensens læserbrev af den 17. februar 2003 fra Thisted Dagblad med titlen "Alkohol-replik"  Kladde

Ole Jensens læserbrev af den 15. februar 2003 fra Thisted Dagblad med titlen "Alkoholpolitik på rådhuset?  Kladde

Ole Jensens e-mail af den 13. februar 2003 til borgmester Arne Hyldahl med kopi af forslag til læserbrev til Thisted Dagblad og Thylands Avis  

Datatilsynets brev af den 8. januar 2003 til Ole Jensen  

Datatilsynets brev af den 8. januar 2003 til Statsadvokaten  

Ole Jensens åbne brev fra Thylands Avis den 8. januar 2003 med titlen "Sydthy vil forbedre borger-informationen"  Kladde  

Ole Jensens læserbrev af den 7. januar 2003 fra Thisted Dagblad med titlen "Om gensidig tillid og respekt i Sydthy  Kladde  

Ole Jensens forslag til læserbrev til Thylands Avis med kommentarer til Thisted Dagblads artikel lørdag den 4. januar 2003 med overskriften "Sydthy vil forbedre borger-informationen"  

Politimesterens brev af den 3. januar 2003 med bekræftelse på, at jeg har ønsket aktindsigt i materialet fra mine politianmeldelser af Sydthy Kommune   

Ole Jensens telefax af den 2. januar 2003 vedlagt kopi af politimester Kåre Skjævelands brev af den 8. april 2002 med bekræftelse på, at jeg har ønsket aktindsigt i materialet vedrørende mine politianmeldelser mod ansatte i Sydthy Kommune  

Ole Jensens brev af den 31. december 2002 til Statsadvokaten indeholdende dokumentation fremsendt til Datatilsynet i perioden august-december 2002  

Ole Jensens brev af den 30. december 2002 til Statsadvokaten indeholdende dokumentation fremsendt til Datatilsynet i perioden august-december 2002  

Datatilsynets udtalelse af den 19. december 2002 - 100 dpi  

Datatilsynets udtalelse af den 19. december 2002 - 75 dpi  

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 18. december 2002 med titlen "Borgmesteren svigtede som sædvanligt"  

Ole Jensens anmodning af den 13. december 2002 til Statsadvokaten om, at afvente det manglende brev fra Datatilsynet til Sydthy Kommune således, at det kan indgå i klage over politimester Kåre Skjævelands afgørelser 

Ole Jensens e-mail af den 13. december 2002 til Datatilsynet vedhæftet kopi af telefax til Statsadvokaten  

Ole Jensens e-mail af den 5. december 2002 til borgmester Arne Hyldahl med rykker for manglende svar på de 18 + 12 spørgsmål, som blev lovet besvaret af borgmesteren på mødet den 19. november 2002 med temaet "Holdt de hvad de lovede"  

Ole Jensens læserbrev af den 4. december 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "2003 - afregningens år"  Kladde  

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 4. december 2002 med titlen "Borgmesteren lovede svar"  

Ole Jensens læserbrev af den 3. december 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Parløb mellem Sydthy Kommune og HK"  Kladde  

Sydthy Kommunes brev af den 16. oktober 2002 til Datatilsynet   

Ole Jensen anmodning af den 27. november 2002  til Statsadvokaten om, at afvente det manglende brev fra Datatilsynet til Sydthy Kommune således, at det kan indgå i klage over politimester Kåre Skjævelands afgørelser 

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 27. november 2002 med titlen "Julegave til borgmesteren"  

Ole Jensens læserbrev af den 25. november 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Borgmesteren lovede svar..!  Kladde  Læs de 18 spørgsmål  

Kommunalbladet nr. 21/2002 side 6, 7, 8 og 9 fra den 21. november 2002 "Kriminelle ansatte straffes vilkårligt"  print af artiklen fra Kommunalbladets hjemmeside  link til artiklen på Kommunalbladets hjemmeside  

Pressemeddelelse fra 19. november 2002 med 12 nye spørgsmål til borgmester Arne Hyldahl i forbindelse med statusmødet "Holdt de hvad de lovede" samme dag på Hurup Missionshotel  Pressemeddelelse E-mail

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 13. november 2002 med titlen "Kr. 559.350 minus kr. 436.373? 

Annonce i Thylands Avis 13. november 2002 "Holdt de hvad de lovede"  

Ole Jensens læserbrev af den 12. november 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Afslapning i Sydthy"  Kladde  

Ombudsmandens brev af den 6. november 2002 med besked om, at afvente en afgørelse fra Statsadvokaten og Datatilsynet  

Ole Jensens læserbrev af den 4. november 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Opfordring til injuriesag"  Kladde 

Ole Jensens læserbrev af den 31. oktober 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Replik"  Kladde   

Ole Jensens e-mail af den 30. oktober 2002 til Ombudsmanden med anmodning om at han af egen drift går ind i sagen mod Sydthy Kommune  

Statsadvokatens brev af den 29. oktober 2002 med forventet tidspunkt for afgørelse på klage   

Ole Jensens læserbrev af den 29. oktober 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Besynderlig it-ordre"  Kladde   

Ole Jensens klage af den 23. oktober 2002 til Statsadvokaten vedrørende politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 25. september 2002   

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 23. oktober 2002 med titlen "Ren straffeattest og falske forklaringer"   

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 23. oktober 2002 med titlen "Borgermøde i Sydthy?" 

Ole Jensens læserbrev af den 21. oktober 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Borgermøde i Sydthy?"  Kladde 

Ole Jensens læserbrev af den 12. oktober 2002 fra Thisted Dagblad med titlen "Flere skandaler i Sydthy"  Kladde   

Datatilsynet har den 27. september 2002 genoptaget sagen mod Sydthy Kommune 

Politimesterens brev af den 25. september 2002 med afvisning på at rejse sigtelse mod de anmeldte personer ansat ved Sydthy Kommune 

Link til dokumenter fremsendt af Datatilsynet til Sydthy Kommune i forbindelse med Datatilsynet genoptagelse af sagen   

Ole Jensens e-mail af den 1. september 2002 med rykker til borgmester Arne Hyldahl vedrørende manglende besvarelse af min klage af den 23. januar 2002 indeholdende 18 spørgsmål  Telefax

Læs Ole Jensens opfordring til Datatilsynet af den 27. august - og 4. september 2002 om at genoptage sagen mod Sydthy Kommune

Læs Politimesterens seneste afgørelse af den 25. september 2002 med afvisning af Ole Jensens anmodning om, at politiet af egen drift genoptager efterforskningen i sagen mod Sydthy Kommune 

Ole Jensen brev af den 16. september 2002 med kopi af læge-journal  

Læs Ole Jensens  brev af den 12. september 2002 til Politimesteren i Thisted 

Ole Jensens brev af den 6. september 2002 til Statsadvokaten vedlagt bilag 1-12 

Link til dokumenter vedlagt Ole Jensens brev af den 6. september 2002 til Statsadvokaten 

Læs Ole Jensens klage til Statsadvokaten af den 27. august 2002 vedrørende politimester Kåre Skjævelands afgørelser af den 29.- og 30. juli 2002 

Læs Borgmester Arne Hyldahls svar af den 21.- og 30. august 2002 på mit ønske om aktindsigt, som bekræfter, at kommunaldirektør Poul Erik Bach ikke fortalte sandheden til Datatilsynet i sine svar af den 14. januar 2002 og 11. februar 2002 

Læs det materiale, som foreløbigt er modtaget fra Sydthy Kommune i forbindelse med mit ønske om aktindsigt 

Læs Ole Jensens kommentarer til Politimesterens afgørelser af den 29.- og 30. juli 2002 

Politimesterens afgørelse af den 30. juli 2002

Side 1-3 - 100 dpi   Side 4-6 - 100 dpi   Side 7 - 100 dpi 

Side 1-3 - 75dpi   Side 4-6 - 75 dpi   Side 7 - 75 dpi

Datatilsynets afgørelse af den 1. juli 2002  

Side 1-3 - 100 dpi   Side 4-6 - 100 dpi   Side 7-9 - 100 dpi

Side 1-3 - 75 dpi   Side 4-6 - 75 dpi   Side 7-9 - 75 dpi

Sydthy kommunes svar til Datatilsynet af den 18. marts 2002 100 dpi   75 dpi Datatilsynets brev af den 28. februar 2002 til Ole Jensen 100 dpi   75 dpi  

Datatilsynets brev af den 28. februar 2002 til Sydthy Kommune 100 dpi   75 dpi  

Ole Jensens kommentarer af den 15. februar 2002 til Sydthy Kommunes brev af den 11. februar 2002 vedlagt bilag I   gif-format 100 dpi   75 dpi  

Bilag I - kommunaldirektør Poul Erik Bachs anmodning om udlevering af passwords og adgangskoder 100 dpi   75 dpi  

Datatilsynets brev af den 14. februar 2002 til Ole Jensen med kopi af Sydthy kommunes brev af den 11. februar 2002 100 dpi    75 dpi  

Sydthy Kommunes svar af den 11. februar 2002 til Datatilsynet 100 dpi   75 dpi   

Datatilsynets brev af den 29. januar 2002 til Ole Jensen 100 dpi   75 dpi Datatilsynets brev af den 29. januar 2002 til Sydthy Kommune 100 dpi   75 dpi  

Ole Jensens yderligere kommentarer af den 26. januar 2002 til Sydthy Kommunes brev af den 14. januar 2002 - htm format   gif-format 100 dpi   75 dpi  

Ole Jensens kommentarer af den 23. januar 2002 til Sydthy Kommunes brev af den 14. januar 2002 - htm format   gif-format 100 dpi    75 dpi  

Datatilsynets brev af den 22. januar 2002 til Ole Jensen 100 dpi   75 dpi  

Sydthy Kommunes svar af den 14. januar 2002 til Datatilsynet 100 dpi   75 dpi  

Datatilsynet brev af den 4. januar 2002 til Ole Jensen 100 dpi   75 dpi  

Datatilsynet brev af den 4. januar 2002 til Sydthy Kommune 100 dpi   75 dpi  

Ifølge Straffelovens kapitel 17, § 162 og § 163 som omhandler Falsk forklaring og falsk anklage, kan det for kommunaldirektør Poul Eriks Bachs tilfælde give op til fire måneders fængsel at afgive urigtige erklæringer til offentlige myndigheder.  

I it-koordinator Arne Mikkelsens tilfælde kan Straffelovens kapitel 27, § 263 Punkt 3, § 263, Stk 2 og § 264a som omhandler Freds og æreskrænkelser komme i anvendelse. Ulovlig gennemgang af mine e-mails kan give op til seks måneders fængsel. Hertil kommer den ulovlige opsætning af web-overvågningskameraet, som også har en strafferamme på op til 6 måneders fængsel. 

Læs artikler fra aviser og blade 


Læs de vigtigste dokumenter i prioriteret rækkefølge   Læs den samlede indholdsfortegnelse    Gå til Afsnit   Læs om sagen mod Sydthy Kommune

 

Startside ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 20. februar 2005