Ombudsmanden

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Folketingets Ombudsmand


Klage til Folketingets Ombudsmand af den 23. januar 2005 over Sydthy Kommunes forvaltningsskik   E-mail   Bilag fremsendt med klagen

Ole Engelbrecht Jensens telefax af den 13. september 2004 til Folketingets Ombudsmand med rettelse af dato for politianmeldelse af borgmester Arne Hyldahl for brud på tavshedspligten   E-mail

Ole Engelbrecht Jensens brev af den 9. september 2004 til Folketingets Ombudsmand som svar på dennes brev af den 6. september 2004 vedlagt 12 bilag

Folketingets Ombudsmands brev af den 6. september 2004 til Ole Engelbrecht Jensen vedlagt kopi af politimester Kåre Skjævelands brev af den 30. juni 2004 til Statsadvokaten i Aalborg og Statsadvokatens brev af den 24. august 2004 til Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudmands brev af den 25. juni 2004 med besked om, at man i klagepunkterne 1, 2, 3, 5 og 7 vil rekvirere sagens akter fra Statsadvokaten i Aalborg

Folketingets Ombudsmands brev af den 11. juni 2004 med beklagelse af, at fire af mine klager fejlagtigt blev afvist i brev af den 26. maj 2004

E-mail af den  2. juni 2004 til Folketingets Ombudsmand vedhæftet Pdf-fil med underskift  på modtagelse den 14. april 2004 af anbefalet pakke med min klage

Klage til Folketingets Ombudsmand af  den 28. maj 2004  over afvisning af fire af mine syv  klager p.g.a. påstået for sen fremkomst    medsendt dokumentation for rettidig ankomst af klagesag

Folketingets Ombudsmands brev af den 26. maj 2004 til Ole Jensen   side 4-6   side 7

Jeg har den 13. april 2004 fremsendt mine 7 klager til Folketingets Ombudsmand som i alt fylder 29 sider hertil kommer 11 sider med bilagshenvisninger. På siderne 20, 21og 22 samt i bilagsfortegnelsen på side 39 er der før upload til hjemmesiden fjernet nogle afsnit med personfølsomme oplysninger

side 4-6   side 7-9   side 10-12   side 13-15   side 16-18   side 19-21   side 22-24   side 25-27   side 28 og 29

Bilagsfortegnelsen:

side 30-32   side 33-35   side 36-38   side 39 og 40

Folketingets Ombudsmands brev af den 18. december 2003 vedrørende Ole Jensens klage over Tilsynsrådets langsomme sagsbehandling

Ole Jensens klage af den 12. december 2003 til Folketingets Ombudsmand over Tilsynsrådet i Viborg og deres langsomme behandling af min henvendelse af den 2. november 2003

Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansens brev af den 18. juni 2003 med anmodning om, at jeg afventer Rigsadvokatens afgørelse, idet Folketingets Ombudsmand af ressourcemæssige årsager helst ønsker at tage stilling til min samlede klage

Ole Jensens telefax til Folketingets Ombudsmand af den 9. juni 2003 med rettelser til klagen af den 6. juni 2003

Ole Jensens telefax til Folketinget Ombudsmand af den 7. juni 2003 vedlagt bilag 97

Ole Jensens klage af den 6. juni 2003 til Folketingets Ombudsmand

Side 1-3side 4-6side 7-9side 10-12side 13-15side 16-18side 19-20indholdsfortegnelsen side 21-23indholdsfortegnelse side 24-25

Ole Jensens klage af den 6. juni 2003 til Folketingets Ombudsmand i html-format og med links til hovedparten af bilagene

Ombudsmandens brev af den 22. maj 2003 til Ole Jensen

Ombudsmanden brev af den 23. april 2003 vedrørende min klage over sagsbehandlingstiden ved Statsadvokaten i Aalborg

Ole Jensen klage af den 13. april 2003 til Folketingets Ombudsmand over Statsadvokaten langsomme sagsbehandlingstid

Ombudsmandens brev af den 6. november 2002 med besked om, at afvente en afgørelse fra Statsadvokaten og Datatilsynet 

Ole Jensens e-mail af den 30. oktober 2002 til Ombudsmanden med anmodning om at han af egen drift går ind i sagen mod Sydthy Kommune

Ombudsmandens brev af den 14. juni 2002 til Ole Jensen  

Persondataloven 

Link til artikel om god forvaltningsskik

Ole Jensens e-mail af den 10. juni 2002 til Ombudsmanden vedrørende Politimesterens manglende besvarelse af henvendelser  jpg-format   

 


Læs de seneste nyheder   Læs de vigtigste dokumenter i prioriteret rækkefølge   Læs den samlede indholdsfortegnelse    Gå til Afsnit   Læs om sagen mod Sydthy Kommune

 

 

 

 
 

Startside ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 23. januar 2005