Aktindsigt i øvrigt

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Kamera- og E-mailovervågning

Sydthy Kommunes MED- og Sikkerhedsudvalg

IT-strategi-udvalg

Renovering af Sydthy Kommunes edb-installation

Arne Mikkelsens notater til Poul Erik Bach til hans besvarelse af Datatilsynets henvendelser 

Advokatbistand til politianmeldte medarbejdere ved Sydthy Kommune

Venteliste til Sydthy Kommunes plejehjem

Alkoholindkøb i Sydthy Kommune

Alkohol i tal

Borgmester Arne Hyldahls vielser

Sammenkomster på rådhuset

Betaling for fotokopier

Personalemapper   

Skoleinspektør Poul Erik Nielsens afskedigelsessag

Flexskemaer fra medarbejderne i rådhusets kantine

Sydthy Kommunes kasse- og regnskabsregulativ

Kommunernes Revisions beretninger


 

Startside ] Kamera- og E-mailovervågning ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 11. februar 2005