Økonomiudvalget

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Økonomiudvalget i Sydthy Kommune


Ole Jensens klage til Økonomiudvalget 29. november 2004 over, at der er sket brud på tavshedspligten i forbindelse med at undertegnede har modtaget aktindsigt i cpr. numre fra personalemapper

Ole Jensens brev til Økonomiudvalget 22. august 2002 med ønske om en forklaring af de tilbud, som it-koordinator Arne Mikkelsen har indhentet i forbindelse med renoveringen af kommunens edb-udstyr

Byrådsmødet 13. august 2002, Punkt 20 med 4 spørgsmål fra liste L vedrørende Ole Engelbrecht Jensen

Ole Jensens E-mail til borgmester Arne Hyldahl 30. juni 2002  gif-format

Ole Jensens orientering til Økonomiudvalgets medlemmer 5. marts 2002 om, at et flertal i Økonomiudvalget, i henhold til borgmesterens brev af 27. februar 2002, har valgt ikke at besvare min henvendelse af den 23. januar 2002 vedlagt bilag A-P

Beslutning i Økonomiudvalget den 25. februar 2002 vedrørende Ole Engelbrecht Jensens klage af den 23. januar 2002


 

Startside ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 26. december 2004