Politimesteren

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Aktindsigt ved Thisted Politi

It-koordinator Arne Mikkelsens afhøringsrapport af den 6. marts 2002

Kommunaldirektør Poul Erik Bachs afhøringsrapport af den 8. marts 2002

Kamerarapport af den 26. marts 2002


Brevveksling mellem Ole Engelbrecht Jensen og Thisted Politi


Politimester Kåre Skjævelands brev af den 10. januar 2005 med afgørelse på min klage af den 9. januar 2005 over borgmester Arne Hyldahl for brud på tavshedspligten

Ole Jensens politianmeldelse 9. januar 2005 af borgmester Arne Hyldahl for brud på tavshedspligten

Thisted Politis kvittering af den 4. januar 2004 for anmeldelse af hærværk begået den 31. december 2004

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 3. januar 2005 med afgørelse på min klage af den 24. december 2004 over borgmester Arne Hyldahl- og direktør Hanne Marie Flerons brud på tavshedspligten

Borgmester Arne Hyldahl  og direktør Hanne Marie Fleron er fredag den 24. december 2004, kl. 19:07 blevet politianmeldt for brud på tavshedspligten

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 8. september 2004 med kopi af afhøringsrapport af den 16. juni 2004 vedrørende "afhøring" af Ole Engelbrecht Jensen

Ole Engelbrecht Jensens telefax af den 7. september 2004 til politimester Kåre Skjæveland med anmodning om aktindsigt i afhøringsrapport af den 16. juni 2004

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 30. juni 2004 til Statsadvokaten i Aalborg

Thisted Politis afhøringsrapport af den 16. juni 2004 vedrørende "afhøring" af Ole Engelbrecht Jensen

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 8. september 2004 med kopi af afhøringsrapport af den 16. juni 2004

Ole Engelbrecht Jensens telefax af den 7. september 2004 til politimester Kåre Skjæveland med anmodning om aktindsigt i afhøringsrapport af den 16. juni 2004

Politimester Kåre Skjævelands afgørelse af 5. august 2004 med afvisning af, at indlede en efterforskning af min politianmeldelse af borgmester Arne Hyldahl for dokumentfalsk, tyveri og underslæb med den begrundelse, at jeg ikke er klageberettiget vedlagt en klagevejledning i tilfælde af, at jeg ønsker at klage videre til Statsadvokaten i Aalborg

Ole Jensens telefax af 1. august 2004 til politimester Kåre Skjæveland vedlagt to læserbreve fra Thisted Dagblad som yderligere dokumentation til politianmeldelse af 21. juli 2004 af borgmester Arne Hyldahl

Politimesterens bekræftelse af den 21. juli 2004 på modtagelsen af politianmeldelse af borgmester Arne Hyldahls for dokumentfalsk, tyveri og underslæb

Ole Jensens politianmeldelse af den 21. juli 2004 af borgmester Arne Hyldahl vedlagt bilag 1, 2 og 3

Politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 26. marts 2004

Politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 8. marts 2004

Ole Jensen har fremsendt dokumentation til Thisted Politi for borgmester Arne Hyldahls fire tidligere brud på tavshedspligten

Ole Engelbrecht Jensen har mandag den 23. februar 2004 politianmeldt borgmester Arne Hyldahl for brud på tavshedspligten i henhold til Forvaltningslovens § 27, stk. 1 nr. 6., idet Sydthy Kommune har refereret fra indholdet af et brev af den 19. februar 2004 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til Ole Engelbrecht Jensen.

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 5. august 2003 til Ole Jensen med meddelelse om, at han ikke kan imødese min anmodning om aktindsigt i kommunaldirektør Poul Erik Bachs afhøringsrapport af den 9. juli 2002

Ole Jensens telefax af den 29. juli 2003 til politimester Kåre Skjæveland med anmodning om aktindsigt i kommunaldirektør Poul Erik Bachs afhøringsrapport af den 9. juli 2002 vedrørende politianmeldelse af den 27. juni 2002 af it-koordinator Arne Mikkelsen

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 4. juli 2003 til Ole Jensen vedrørende afhøringen af rådhusbetjent Jens Peter Jensen

Thisted Politis bekræftelse på modtagelsen af politianmeldelse af rådhusbetjent Jens Peter Jensen for falsk forklaring

Ole Jensens politilanmeldelse af den 6. juni 2003 vedrørende rådhusbetjent Jens Peter Jensens falske forklaring

Poliitimester Kåre Skjævelands brev af den 27. maj 2003 til Ole Jensen med besked om, at der ikke rejses sigtelse i sagen omkring falsk anmeldelse for trusler m.v. på livet

Ole Jensens telefax af den 24. maj 2003 til politimester Kåre Skjæveland med forslag om tidspunkt i forbindelse med yderligere akitindsigt i sagen mod Sydthy kommune vedlagt kopi af Statsadvokatens brev af den 23. maj 2003

Ole Jensens telefax af den 17. maj 2003 til politimester Kåre Skjæveland med spørgsmål  om hvorvidt, at der rejses sigtelse mod vedkomende, som har skrevet trusselsbrevet mod Ronny H. Jensen

Thisted Politis brev af den 1. maj 2003 med indkaldelse til afhøring i forbindelse med Ronny H. Jensens anmeldelse af Ole E. Jensen for trusler på livet i form af et håndskrevet brev

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 30. april 2003 med afvisning på, at ville give yderligere aktindsigt i sagens akter

Ole Jensens telefax af den 29. april 2003 til politimester Kåre Skjæveland med anmodning om aktindsigt i yderligere 8 timer

Ole Jensens brev af den 29. april 2003 til politimester Kåre Skjæveland med anmodning om forlængelse af aktindsigten med yderligere 2 timer

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 23. april 2003 med henvisning til Forvaltningsloven og Offentlighedsloven i forbindelse med mit ønske om aktindsigt i afhøringsprotokollerne

Ole Jensens telefax af den 22. april 2003 til Thisted Politi med anmodning om fremsendelse af afhørøingsprotokoller

Politimester Kåre Skjævelands brev af den 15. april 2003 med meddelelse om, at han nu kan imødekomme Ole E. Jensens ønske om aktindsigt, som kan finde sted på politigården i Thisted

Politimesterens brev af den 3. januar 2003 med bekræftelse på, at jeg har ønsket aktindsigt i materialet fra mine politianmeldelser af Sydthy Kommune   

Ole Jensens telefax af den 2. januar 2003 vedlagt kopi af politimester Kåre Skjævelands brev af den 8. april 2002 med bekræftelse på, at jeg har ønsket aktindsigt i materialet vedrørende mine politianmeldelser mod ansatte i Sydthy Kommune

Politimesterens brev af den 25. september 2002 med afvisning på at rejse sigtelse mod de anmeldte personer ansat ved Sydthy Kommune 

Ole Jensens telefax af den 19. september 2002 vedlagt kopi af HK Københavns e-mail af den 9. juli 2002

Politimesterens brev af den 16. september 2002 med kvittering for modtagelsen af Ole Jensens brev af den 12. september 2002 samt bilag A-U

Ole Jensens brev til Politimesteren af den 12. september 2002 vedlagt bilag A-U 

Ole Jensens telefax af den 2. september 2002 til Politimesteren med anmodning om at måtte medbringe en journalist i forbindelse med underskrift af afhøringsprotokol

Politimesterens brev af den 22. august 2002

Ole Jensens telefax til Politimesteren af den 20. august 2002 med rykker for manglende svar på henvendelse af den 11. august 2002

Ole Jensens telefax til Politimesteren af den 19. august 2002 med anmodning om udsættelse af underskift af afhøringsprotokol

Retsplejelovens §749

Ole Jensens afhøring hos Thisted Politi fredag den 16. august 2002

Ole Jensen telefax til Politimesterenaf den 15. august 2002  med forespørgsel om, hvorvidt materialet i sagen er videresendt til Statsadvokaten i Aaborg

Ole Jensens telefax til Politimesteren med orientering af den 13. august 2002 vedrørende flyttemeddelelse

Ole Jensens telefax til Politimesteren med rettelse af den 13. august vedrørende forkerte årstal i henvendelse af den 11. og 12. august 2002  

Ole Jensensen politianmeldelse af den 12. august 2002 vedrørende kommunaldirektør Poul Erik Bachs falske forklaringer 

Ole Jensens politianmeldelse af den 12. august 2002 vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsens ulovlige opsætning af web-kamera og falske forklaring

Ole Jensens telefax af den 11. august 2002 til politimester Kåre Skjæveland med forventning om, at sagen mod Sydthy Kommune genoptages af egen drift 

Ole Jensens notat af den 9. august 2002 vedrørende IT-strategiudvalget 

Mine kommentarer til politimesterens afgørelser af den 29.- og 30. juli 2002

Politimesterens afgørelse af den 30. juli 2002

Side 1-3 - 100 dpi   Side 4-6 - 100 dpi   Side 7 - 100 dpi 

Side 1-3 - 75dpi   Side 4-6 - 75 dpi   Side 7 - 75 dpi

Politimesterens afgørelse af den 29. juli 2002

Politimesterens kvittering af den 27. juni 2002 for modtagelsen af politianmeldelse mod it-koordinator Arne Mikkelsen

Ole Jensens politianmeldelse af den 27. juni 2002 vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsen omhandlende interne forhold i Sydthy Kommune  gif-format 

Ole Jensens brev til Politimesteren af den 14. juni 2002 med kritik af den lange svartid på henvendeser til Politimesteren 

Politimesterens brev til Ole Jensen af den 12. juni 2002

Ole Jensens brev til politimesteren af den 12. juni 2002 med forslag til hvilke paragraffer, der kan bringes i anvendelse ved en sigtelse it-koordinator Arne Mikkelsen og kommunaldirektør Poul Erik Bach

Straffelovens kapital 27 - it-koordinator Arne Mikkelsen

Straffelovens kapitel 17 - kommunaldirektør Poul Erik Bach

Ole Jensens politianmeldelse af den 10. juli 2002 vedrørende kommunaldirektør Poul Erik Bach  html-format

Ole Jensens brev til Politimesteren af den 15. maj 2002

Ole Jensens brev til Politimesteren af den 29. maj 2002

Ole Jensens brev til Politimesteren af den 29. april 2002  Telefax

Ole Jensens brev af den 5. april 2002 til politimesteren i Thisted

Politimesterens brev til Ole Jensen af den 27. marts 2002

Kvittering for indgivelse af politianmeldelse vedrørende kommunaldirektør Poul Erik Bach

Ole Jensens politianmeldelse af den 12. februar 2002 vedrørende kommunaldirektør Poul Erik Bach

Kvittering for indgivelse af politianmeldelse vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsen

Ole Jensens politianmeldelse af den 12. februar 2002 vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsen   


Uddrag fra Dansk lovgivning


Lov om offentlig i forvaltningen (Offentlighedsloven)

Forvaltningsloven

Retsplejelovens §749

Straffelovens kapitel 17

Straffelovens kapitel 27


Læs de seneste nyheder   Læs de vigtigste dokumenter i prioriteret rækkefølge   Læs den samlede indholdsfortegnelse    Gå til Afsnit   Læs om sagen mod Sydthy Kommune

 

 

 

 

 

Startside ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 16. januar 2005