Bilag - Folketingets Ombudsmand

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


1). Uddrag af journalist Villy Dalls artikel af den 6. januar 2005 fra Thisted Dagblad med overskriften "Sydthy er uenig med statsamtet". (ingen link - copyright)
2). Journalist Villy Dalls artikel af den 12. januar 2005 fra Thisted Dagblad med overskriften ”Ny politianmeldelse af Sydthy-borgmesteren blev også afvist”. (ingen link - copyright)
3). Telefax af den 10. januar 2004 til borgmester Arne Hyldahl med overskriften "Frabeder mig overbringning af materiale til udenforstående uden undertegnedes samtykke".
4). E-mail af den 25. december 2004 til borgmester Arne Hyldahl med kopi til direktør Hanne Marie Fleron og Lars Sloth med overskriften "Anmodning om aktindsigt i tidligere ældrechef Helene Abildgaards personalemappe".
5). Sydthy Kommunes brev af den 18. januar 2005 med svar på aktindsigt i tidligere ældrechef Helene Abildgaards personalemappe.
6). Sydthy Kommunes brev af den 3. januar 2005 med svar på anmodning om aktindsigt i 11 personalemapper.

 

Startside ] Op ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 31. januar 2005