Thylands Avis 7. april 2004

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Fusk med vinindkøb?

Ole Engelbrecht Jensen, Østre Allé 22, 7760 Hurup, skriver:

Fusk med konteringen af alkoholindkøb i Sydthy Kommune?

Jeg er ved min aktindsigt i Sydthy Kommunes indkøb af alkohol faldet over en kontering af 120 flasker rødvin angiveligt indkøbt til brug, når kommunen lader sig repræsentere.

Faktura fra Excellent Wine i Herning er lagt ud på min hjemmeside. 

Ved sammenligning med tidligere års indkøb til repræsentation springer denne regning i øjnene. I 2001 blev der til sammenligning indkøbt 36 flasker rødvin og i 2002 otte flasker rødvin i henhold til den aktindsigt, som jeg har fået tilsendt fra Sydthy Kommune.

Jeg har en bestyrket mistanke om, at en stor del af den indkøbte rødvin i virkeligheden er gået til forbrug på rådhuset. Hvis det er tilfældet, har man ligeledes ført revisionen bag lyset.

Jeg har derfor udbedt mig en opgørelse fra Sydthy Kommune med dato og i hvilken anledning, at Sydthy Kommune har ladet sig repræsentere, samt en opgørelse over det aktuelle lager af den pågældende rødvin. Jeg ønsker ligeledes ved selvsyn at konstatere, at det opgjorte antal flasker fysisk er til stede på rådhuset.

Jeg synes ligeledes, at borgmesteren skylder befolkningen en forklaring på det pludseligt stort opståede behov for repræsentation!


 

Startside ] Op ] Thylands Avis 19. maj 2004 ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 16. november 2004