Klage til Økonomiudvalget

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Sendt: 29. november 2004 09:33  

Fra: Ole Engelbrecht Jensen [mailto:ole@sydthyskandalen.dk]

Til: Jørgen Kjeldsen; Jens Chr. Yde; Laust Grove Vejlstrup; Henning

Holm; Arne Hyldahl

Cc: Carsten L. Hougaard; Hans Peter Kragh; Villy Dall; Jesper Ibfeldt;

Søren Juul Baunsgaard; oj@djh.dk; Hans Gammeltoft-Hansen;

dt@datatilsynet.dk

Emne: Klage over modtaget aktindsigt fra Sydthy Kommune  


Sydthy Kommune

Økonomiudvalget

Kirkevej 9

7760 Hurup Thy

Hurup Thy den 29. november 2004

Klage over modtaget aktindsigt

Jeg har i henhold til tidligere anmodninger om aktindsigt modtaget Sydthy Kommunes brev af den 25. november 2004  indeholdende materiale fra nuværende- og tidligere ansattes personalemapper herunder kommunaldirektør Poul Erik Bach og tidligere skoledirektør Thomas Quist.

I alle de tilsendte dokumenter har man fra Sydthy Kommunes side overstreget adresser og cpr numre på nær to dokumenter; brev fra Sydthy Kommune til Poul Erik Bach af den 17. april 1989 og brev til Sydthy Kommune af den 5. marts 1998 vedrørende Thomas Quist, hvor alle 10 cifre i cpr-nummeret er fuldt læsbart.

Bevidst handling

Jeg er overbevist om, at der er tale om en bevidst handling fra Sydthy Kommes side, idet jeg ved samtale med bl.a. Anders Ankerstjerne fra Datatilsynet er blevet bekræftet i, at hvis jeg offentliggør de nævnte dokumenter, som de er modtaget fra Sydthy Kommune, i elektronisk form på min hjemmeside, vil der fra min side være tale om overtrædelse af persondataloven, hvilket vil kunne medføre erstatningskrav fra de berørte personers side.

Som det fremgår af linket til min hjemmeside www.sydthyskandalen.dk har jeg gennem længere tid haft forberedt modtagelsen af materialet fra personalemapperne på

http://www.sydthyskandalen.dk/personalemapper.htm

Jeg har den 23. november 2004 fremsendt anmodning til Sydthy Kommune om, at få oplyst hvilke personer der i perioden 1. februar 1997 og til dags dato er eller har været personalechef i Sydthy Kommune. Oplysningerne skal bruges i forbindelse med forberedelserne til en eller flere retssager mod tidligere- og nuværende ansatte og politikere i Sydthy Kommune.

Jeg ser en klar forbindelse mellem de nævnte sager. Sydthy Kommune har en interesse i, at få flyttet fokus væk fra en eller flere retssager mod Sydthy Kommune samt til et eller flere tidligere ansattes sagsanlæg mod undertegnede.

Sydthy Kommunes fremsendelse af de nævnte dokumenter i papirform er en grov krænkelse af de berørte personer, men vil sandsynligvis i værste fald højst kunne medføre kritik fra Statsamtmanden i Aalborg og / eller Folketingets Ombudsmand. Jeg vil til gengæld være forfalden til straf.

Jeg ønsker at klage over, at borgmester Arne Hyldahl og Hanne M. Fleron har fremsendt materiale fra to personalemapper, som efter min overbevisning er underlagt tavshedspligten, og at dette er sket som en bevidst handling for, at skade min person, tidligere kommunaldirektør Poul Erik Bach og tidligere skoledirektør Thomas Quist, idet borgmester Arne Hyldahl og Hanne M. Fleron begge er bekendt med, at materialet er beregnet til placering i elektronisk form på min hjemmeside www.sydthyskandalen.dk, det borgmesteren i særdeleshed er flittig besøgende på min hjemmeside www.sydthyskandalen.dk. Se link til besøgsstatistikken:

http://www.sydthyskandalen.dk/statistik_7_juni_2004_30_juni_2004.htm

Fremsendt til Jens Chr. Vangsgaard den 29. november 2004 ved PostDanmark.

Bekræft venligst modtagelsen skriftligt.

Jeg ønsker min klage behandlet på den åbne del af kommunalbestyrelsesmødet den 14. december 2004.

Kopi af følgende dokumenter er vedhæftet i 150 dpi Pdf-format:

Sydthy Kommunes brev af den 25. november 2004 til Ole Engelbrecht Jensen

Sydthy Kommunes brev af den 17. april 1989 til Poul Erik Bach

Brev til Sydthy Kommune af den 3. maj 1998

Ole Engelbrecht Jensens henvendelse af den 23. november 2004 til Sydthy Kommune

Med venlig hilsen

Ole Engelbrecht Jensen, Østre Allé 22, 7760 Hurup Thy, telefon 9795 1734 og 2636 8635.  


 

Startside ] Op ] Klage til Økonomiudvalget ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 26. december 2004